Ziņas

Sabiedrība

Hanzas savienība nav tikai vēsture

Uz Lielstraupes pils kāpnēm. Latvieši, igauņi un zviedri, iepazīstot Hanzas pilsētu Straupi, apmeklēja arī pili, kurā atrodas narkoloģiskā slimnīca.Foto: Sarmīte Feldmane

Ar Hanzas vēsturi saistītas 11 pilsētas un novadi pārrobežu sadarbības projektā HANSA (Ilgtspējīga jaunā Hanzas alianse) pēta vēsturi un vētī, kā vēsturisko un kopīgo izmantot tūrismā.

Šonedēļ Straupē un Cēsīs ieradās projekta partneri no Limbažiem, Valmieras, Kokneses, Kuldīgas, kā arī Pērnavas un Vīlandes Igaunijā, Visbijas Zviedrijā, kā arī tūrisma eksperti no Vidzemes plānošanas reģiona un Zviedrijas. Pirms tam viņi pabija Igaunijā, Valmierā un Limbažos. Projekta mērķis – Hanzas zīmola attīstīšana un pilnveidošana starptautiskai atpazīstamībai noteiktos reģionos, papildus veidojot kopīgas tūrisma aktivitātes, radot jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas ietekmē noteikto teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Katrā vietā kolēģi apskata tūrisma informācijas centru, muzeju un ir ekskursija pa pilsētu. Pēc katras pilsētas iepazīšanas kolēģi kopā vērtē tās stiprās un vājās puses, draudus un iespējas.

“Hanzas laiks redzams arī šodien. Straupe bija piederīga šai savienībai. Vispirms jau mums pašiem, straupiešiem, sev jāatgādina šī vēstures lappuse, par to varam stāstīt citiem, tā ieinteresēt par Straupi,” “Druvai” atzina Pārgaujas novada pašvaldības tūrisma organizatore Rudīte Vasile un uzsvēra, ka svarīgi arī tas, ka Hanzas savienība savulaik vienoja tik dažādas pilsētas un arī šodien tās meklē kopīgo, lai veicinātu savu attīstību.
Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāja Andra Magone vērtē, ka ar Hanzas zīmolu varēs attīstīt jaunus piedāvājumus tūristiem. “Līdz šim Cēsīs rādām, par tām stāstām saistībā ar Livonijas ordeni. Bet Hanzas savienība kā tirdzniecības organizācija bija viena no pirmajām, kas nodarbojās ar tūrismu, sekmēja to. Tirgotāji brauca no pilsētas uz pilsētu, tur padzīvoja kādu laiku, iepazina vietējo dzīvi,” stāsta Andra Magone un piebilst, ka bijušās Hanzas savienības pilsētas ir ļoti dažādas. “Igaunijā redzējām kontrastus – Pērnavu, kas ir liela un pašpietiekama pilsēta, un Vīlandi, kas līdzīga Cēsīm. Bija interesanti uzzināt, kā vīlandieši radošajās industrijās attīsta tūrismu, kultūru. Ar kaimiņiem valmieriešiem un limbažniekiem sadarbojamies ikdienā. Svarīgi uzzināt, ko kolēģi redz, kā vērtē to, ko darām. Protams, ir lietas, kuras citi no malas saskata, bet mēs zinām, kāpēc tas ir tā,” domās dalās Andra Magone un pastāsta, ka, piemēram, Limbažiem tūrisma attīstībā drauds ir VIA “Baltica”, jo cilvēki pabrauc garām, neiegriežas.

Kuldīgas tūrisma informācijas centra vadītājs Artis Gustovskis atzīst, ka kaut astoņas Latvijas pilsētas vēsturiski ir piederīgas Hanzas savienībai, šodien svarīgi, cik liels mantojums katram ir saglabājies. Rīga un Ventspils projektā nepiedalās. “Grūti salīdzināt Visbiju, kur no tiem laikiem saglabājies cietoksnis, tādas Hanzas dienas, kādas notiek šajā pilsētā, nav nekur citur. Projektā vērtīgākais, ka tiek veikta arī vēsturiskā izpēte, iesaistās Vācijas vēsturnieki. Ļoti ceru, ka uzzināsim kaut ko vairāk, to, par ko var uzzināt Vācijas arhīvos,” projektu vērtē kuldīdznieks un uzsver, ka tūrismā ne mazāk svarīgs ir mārketings, sevišķi, lai piesaistītu vāciešus. Viņš pastāsta, ka pasaulē patlaban ir tendence ieinteresēt vāciešus, to par savu mērķi izvirzījusi ne viena vien kaimiņvalsts. “Visi te gūstam pieredzi, vienalga, mazā Straupe vai lielā Pērnava. Labāk vienreiz ieraudzīt, nevis tikai dzirdēt. Projekts ir it kā par tūrismu, jaunu produktu veidošanu caur vēsturi, bet reizē arī vēsturiski pētniecisks,” domās dalās Artis Gustovskis.

Hanzas savienības pilsētas Straupes iepazīšanu viesi sāka Lielstraupes pilī. Straupes narkoloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Pēteris Kuprēvičs pastāstīja tās vēsturi cauri gadsimtiem. Jo liela bija interese par tiem noslēpumiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Viesi interesējās par Rozenu dzimtu, kurai piederīgi šodien pasaulē ir ap 2500 cilvēku. Rozeni aizvien regulāri ierodas Straupē un interesējas, kā tā attīstās.

Mācītāja Daiga Ummere iepazīstināja ar Straupes baznīcu, tās likteni dažādos laikos. Gar dzirnavām viesi devās uz Mazstraupes pili, ar kuru iepazīstināja Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa. Vēl tika apskatīts vēsturiskais Piķiera namiņš Straupes centrā, tad ceļš veda uz Ungurmuižu, Cēsīm, Koknesi. Šodien Hanzas savienības pilsētu tūrisma speciālisti iepazīst Kuldīgu, tad dosies uz Visbiju, kur tiks izvērtēts redzētais vietās, kuras saista kopīga vēsture, un arī lemts, kā strādāt projektā tālāk.