Ziņas

Sabiedrība

Gulbenes novadā veiks Sarkanās pils arhitektoniski māksliniecisko izpēti

Gulbenes novada domes projekts “Sarkanās pils arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” ir guvis atbalstu 3000 eiro apmērā Valsts kultūrkapitāla fonda 3.projektu konkursā “Kultūras mantojums”.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, izpēte nepieciešama, lai turpmāk mērķtiecīgi piesaistītu dažādu fondu līdzekļus un izmantotu projektu iespējas Sarkanās pils atjaunošanai.

Sarkanās pils arhitektoniski māksliniecisko izpēti veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, kas iepazīsies ar dokumentāciju un materiāliem par ēku, apkopos būvvēstures informāciju, veiks ēkas vizuālo apsekošanu, vēsturisko vērtību (izstrādājumu, apdares detaļu) inventarizāciju un uzskaiti.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 2015.gada 1.novembra līdz 2016.gada 29.februārim. Projekta kopējās izmaksas – 3691 eiro, no kurām 691 eiro tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet 3000 eiro – Valsts kultūrkapitāla fonda.

Līdz ar citiem sagatavošanās darbiem Sarkanās pils rekonstrukcijai ir uzsāktas sarunas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā par šīs ēkas statusa maiņu – no vietējas nozīmes kultūras pieminekļa uz valsts nozīmes.