Ziņas

Sabiedrība

Gulbenes novadā turpinās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija

Gulbenes novada Litenes un Stradu ciemā turpinās būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai, aģentūru LETA informēja Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela.

Projekta laikā Litenes ciemā tiks veikta jauna artēziskā urbuma izbūve (2,8 litri sekundē), artēzisko urbumu “Centrs” un “Staļļi” tamponēšana, jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve (10,3 kubikmetri stundā), esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 856 metru garumā, jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūve 913,10 metru garumā, esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 570 metru garumā, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 976,20 metru garumā, kā arī trīs jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Litenes ciema būvniecības darbu kopējās izmaksas ir 604 917 eiro, attiecināmās izmaksas – 499 932 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums projektam ir 424 942 eiro jeb 85%.

Šobrīd projektā ir veikta tehniskā projekta izstrāde, kā arī tiek organizēta iepirkuma līguma slēgšana par būvniecību.

Savukārt Stradu ciemā aizvadītajā gadā tika pabeigti sākotnēji sāktie būvniecības darbi. Būvniecības darbu laikā tika veikta esošā dziļurbuma rekonstrukcija, rezerves dziļurbuma tamponēšana, jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1745,17 metru garumā, jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1358,33 metru garumā.

Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir panākta vienošanās par papildu darbiem, kas tiks segti no esošā projekta budžeta iepirkumos ietaupītajiem finanšu līdzekļiem kopumā 199 100 eiro apmērā, no tiem attiecināmās izmaksas ir 164 545 eiro. Projektā plānots veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 710 metru garumā, jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi 175 metru garumā, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 1075 metru garumā, jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 390 metru garumā. Lai nodrošinātu projektā paredzētos papildu būvniecības darbus, ir izstrādāts tehniskais projekts un tiek gatavota dokumentācija nepieciešamo iepirkumu veikšanai.

Kopējās Stradu ciema būvniecības izmaksas ir 563 784 eiro, no kurām projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 465 903 eiro. ERAF līdzfinansējums projektam ir 396 018 eiro jeb 85% no attiecināmajām izmaksām. Projekta vadību nodrošina Stradu pagasta pārvalde.

Rekonstrukcijas rezultātā Litenes un Stradu ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

LETA