Ziņas

Sabiedrība

Gulbenes novadā turpinās būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai

Gulbenes novada Beļavas ciemā turpinās būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai, aģentūru LETA informēja Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela.

Šī gada februāra sākumā pabeigti 2014.gada maija beigās uzsāktie būvniecības darbi – būvniecības darbu laikā tika veikta artēziskā urbuma “Beļava I” rekonstrukcija, jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 1268,23 m garumā, artēziskā urbuma “Beļava II” tamponēšana, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izveide, esošo kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 729,73 metru garumā.

Būvniecības darbus veica SIA “ĢL Konsultants”, būvuzraudzību nodrošināja Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”, tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošināja SIA “Belss”.

Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir panākta vienošanās par papildu darbiem, kas tiks segti no iepirkumos ietaupītajiem finanšu līdzekļiem kopumā 122 078 eiro apmērā, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 100 891 eiro. Projektā plānots veikt papildu ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 980 m garumā. Papildus būvniecības darbus veiks SIA “Siltumkomforts”.

Projektu rezultātā Beļavas ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas termiņš ir līdz šā gada 4.septembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 446 923 eiro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 369 358 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 313 954 eiro jeb 85%, savukārt Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums – 132 969 eiro.

LETA