Ziņas

Sabiedrība

Gulbenes novada Rankas pagastā izveidos saieta laukumu

Gulbenes novada Rankas pagastā top saieta laukums, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Projekta mērķis ir saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot tūrisma piedāvājumu.

Projekta laikā plānota teritorijas sakopšana, celiņu atjaunošana, dekoratīvo krūmu un koku stādīšana, lapenes būvniecība, ugunskura vietas izveide, parka soliņu uzstādīšana, dārza kamīna uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma nodrošināšana u.c. labiekārtošanas darbi.

Izveidotais saieta laukums būs pieejams ikvienam Rankas pagasta un Gulbenes novada iedzīvotājam, to varēs izmantot gan sporta, gan kultūras pasākumu organizēšanā. Projekta īstenošanas rezultātā plānots paplašināt kultūras pasākumu skaitu, organizējot jaunus pasākumus – Gaujas svētkus (plostnieku stāstus), seno prasmju apgūšanas nodarbības, turpinātu īstenot gadskārtu ieražu svētkus, kā arī aktīvāk piedalīties muzeju naktī.

Projekts “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” guvis atbalstu biedrības “Sateka” atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Saieta laukuma izveides Rankas pagastā attiecināmās izmaksas ir 20 000 eiro, no tām 90% jeb 18 000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 10% jeb 2000 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.