Ziņas

Sabiedrība

Gulbenē notiks novada iedzīvotāju forums

Šodien Gulbenes Kultūras centrā notiks pirmais Gulbenes novada iedzīvotāju forums, aģentūru LETA informēja biedrības “Sateka” pārstāve Daiga Gargurne.

Gulbenes novada pirmā iedzīvotāju foruma darbs tiks organizēts darba grupās, lai kopīgi spētu atrast pēc iespējas vairāk oriģinālu risinājumu aktuālām problēmām. Forumā piedalīties aicināts ir ikviens, kuram ir idejas un vēlme darboties, piedalīties, kopīgi domāt par to, kā uzlabot sociālo situāciju novadā, kāda ir pašvaldības, uzņēmēju un NVO sadarbība, kādas ir izglītības iespējas novadā, kā novadā attīstās uzņēmējdarbība, kas jauns ir kultūras, sporta un atpūtas jomā, kādas iespējas ir jauniešiem novadā, kā organizēt viņu brīvā laika saturīgāku pavadīšanu, kas risināms vides un drošības jomā, tūrisma attīstības iespējas novadā.

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju saiets, kura laikā iedzīvotāji vērtē pagasta, novada un savas dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par izmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt.

Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā piedalās dažādas sabiedrības grupas, kopīgi nosakot vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveidojot darba grupas to realizēšanai.

Foruma uzdevumi ir apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes, panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem, izveidot darba grupas, iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus, kā arī realizētu konkrētus projektus, aktivitātes.

Iedzīvotāju foruma gala ziņojumā tiek apkopoti visi forumā paustie viedokļi. Tā rīkošanā tiek iesaistīti pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām, visas aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

LETA