Ziņas

Sabiedrība

Grib zināt par vietējo informāciju, skolu un kultūras namiem

Tikšanās. Jaunpiebaldzēni un zosēnieši tiekas ar Cēsu novada domes vadību, deputātiem un pašvaldības policijas pārstāvi.Foto: Iveta Rozentāle

Jaunpiebaldzēniem un zosēniešiem ik pa laikam nav saprotams, pie kā pašvaldībā vērsties, ja jārisina kāds lielāks vai mazāks jautājums. Tā bija viena no būtiskākajām sarunas tēmām, kad Cēsu novada domes pārstāvji un pašvaldības darbinieki trešdien Jaunpiebalgā tikās ar iedzīvotājiem.

Taču vēl svarīgāk bija gūt izpratni, ka vietējās kultūras un izglītības iestādes turpina līdzšinējo darbu un tās nākotnē gaida tikai pozitīvas pārmaiņas.

Vietējā informācija ar pašu spēkiem un pašvaldības atbalstu

Līdz ar teritoriālo reformu atsevišķu jautājumu nokārtošana kļuvusi neskaidra, tāpat ne vienmēr ir saprotams, ar kuriem jautājumiem vērsties pie domes, bet ar kuriem – vietējās apvienības pārvaldē. Turklāt vairs neiznāk vietējais izdevums, ko gatavoja pašvaldība, iedzīvotāji ir sarūgtināti, ka saņem mazāk informācijas par aktualitātēm Jaunpiebalgā un Zo­sēnos. Tomēr Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs iedrošināja, sakot, lai gan novadā drīkst būt tikai viens pašvaldības izdevums, iedzīvotāji paši var veidot informatīvos materiālus par pagastu, to izdošanai ir iespēja pretendēt uz pašvaldības finansējumu. Tapšanas stadijā ir arī apvienības pārvaldes jaunā mājaslapa, kur arī varēs būt ļoti izsmeļoša un daudzpusīga informācija tieši par abiem pagastiem.

Pašvaldības vadītājs tikšanās dalībniekiem arī vairākkārtīgi atgādināja, ka novada budžeta sadalē tiek ievērots vienlīdzības princips. Jaunajā Cēsu novadā apvienotajās septiņās pašvaldībās budžeta veidošanas pieredze bija atšķirīga, sagatavojot šī gada budžetu, mēģināts pietuvoties labākajai praksei, tomēr dažās pozīcijās bija jārod kompromisi, jo, uzsākot diskusiju par budžetu, pirmajā lasījumā izdevumi bija par 17 miljoniem eiro lielāki nekā ieņēmumi.

Skolas spēcīgas. Skolēnu brīvpusdienas vēl vērtēšanā

Pagastu iedzīvotājiem nereti ir satraukums par vietējās mācību iestādes pastāvēšanu. Lai gan Izglītības ministrija līdz ar teritoriālo reformu rosinājusi pašvaldībām pārskatīt skolu tīklu, Jānis Rozenbergs uzreiz kliedēja bažas un uzsvēra, ka Jaunpiebalgas vidusskolā nekādu pārmaiņu nebūs: “Jaunpiebalgas vidusskola ir liela, stabila un spēcīga skola. Tāpat arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola ir pērle, kurai ir jābūt arī turpmāk.”    Tika runāts par vidusskolai nepieciešamo stadionu, par to, ka vasarā siltinās bērnudārza un sākumskolas ēku.

Savukārt skaidrojot, kādi nākamajā mācību gadā varētu būt skolas pusdienu finansēšanas varianti, domes priekšsēdētājs paskaidroja, ka cena tiks celta līdz diviem eiro par reizi, cerot, ka arī valsts palielinās savu atbalsta daļu līdz vienam eiro. Kuru klašu audzēkņi saņems pašvaldības un valsts finansētas pusdienas, domē vēl tiek vērtēts, visticamāk, simtprocentīgi tās apmaksās pirmās līdz ceturtās vai pirmās līdz sestās klases skolēniem un piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kuri gatavojas skolai.

Līdz mācību iestādes absolvēšanai brīvpusdienas skolēnam paredzētas, ja ģimenei ir maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss. Atbalsts būs arī daudzbērnu ģimenēm. Šajā mācību gadā mācību iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšana novada apvienības pārvaldēs atšķiras, dažos pagastos visi, kas mācās skolā, saņem bezmaksas pusdienas. J.Rozenbergs skaidroja, ja tādu praksi gribētu ieviest visās Cēsu pašvaldības skolās, kā arī tiem, kuri gatavojas skolai, būtu nepieciešami 2,5 miljoni eiro, bet jau tagad skolēnu ēdināšanas izmaksas novadā ir 1,2 miljoni eiro.

Kultūras dzīve turpinās un turpināsies

Pašvaldības pārstāvji kliedēja bažas par iespējamu kultūras namu skaita samazināšanu. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis skaidroja, ka kultūras saimniecība ir vislielākā saimniecība novadā, tiek strādāts pie vienota kultūras politikas un pārvaldības modeļa, kurā kā struktūrvienības tiek saglabāti visi kultūras nami, pašdarbnieku kolektīvi ar lielu pašnoteikšanās iespēju. Arī Jaunpiebalgā un Zosēnos kultūras nami un sabiedriskie centri turpina darbu. Un pašvaldība turpinās vietējiem svarīgos pasākumus, piemēram, kā Jaunpiebalgā “Izvēlies Piebalgu”, bet svarīga ir vietējo iedzīvotāju interese un aktivitāte.

Lielākas un mazākas sadzīves problēmas

Nenoliedzami, pagastos aktuāls ir ceļu stāvoklis, Jānis Rozenbergs informēja, ka ir izstrādāta ceļu programma, kas paredz ik gadu katrā novadā, kas pērn apvienojās lielajā pašvaldībā, rekonstruēt noteiktu ceļu posmu. Jaunpiebalgas pagastā pieteikts ceļš Saulītes – Skubiņi 3,5 km garumā. Tikai laika jautājums esot arī Drusti – Jaunpiebalga ceļa sakārtošana. Tāpat “Latvijas Valsts ceļu” plānos ir noklāt ar melno segumu ceļa posmu Zosēnu pagastā.

Viena no sāpīgajām lietām, kas pagastos mainīsies, būs daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Jānis Rozenbergs paskaidroja, ka tas, protams, nenotiek vienā dienā, bet ir saprotams, ka privāto daudzdzīvokļu māju    apsaimniekošana nevar palikt pašvaldības ziņā.

Iedzīvotāji izteica sarūgtinājumu, ka Jaunpiebalgā vairs nav dzimtsarakstu nodaļas, jo ir jautājumi, kurus var nokārtot tikai klātienē, bet uz Cēsīm grūti izbraukāt, ja nav sava transporta, sabiedriskās satiksmes reisi ne vienmēr ir parocīgi izbraukāšanai. Tāpat jaunpiebaldzēnus apbēdināja fakts, ka darbu pārtraukusi zobārste, bet praksi neviens nav gatavs pārņemt.

Sapulcē tika runāts arī par to, kā risināt sadzīviskākas lietas. Iedzīvotājiem bija jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu, sabiedriskajām tualetēm, nogāztiem un neatjaunotiem apgaismes stabiem, pār ceļu pārkritušu koku. Kā tos risināt? J.Rozenbergs skaidroja, ka daudzos gadījumos var vērsties apvienības pārvaldē, ir iespēja ziņot, izmantojot vienoto novada tālruni un mobilo lietotni 8911.Šo informāciju saņem pašvaldības policija, savukārt pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte apliecināja, ka policija tālāk informē pārvaldi.

Iedzīvotāji vēlējās izprast, kādi ir pašvaldības policijas pienākumi, jo iepriekš Jaunpiebalgā un Zosēnos pašvaldības policijas nebija. I.Rudzīte skaidroja, ka pašvaldības policija atbild gan par sabiedrisko kārtību, gan saistošo noteikumu izpildi, kas drīz būs vienoti visā novadā, tāpat sniedz atbalstu skolā, strādājot ar nepilngadīgajiem smēķētājiem, risina kaimiņu konfliktus.
Iedzīvotāju sapulcē piedalījās arī Cēsu novada domes deputāti Laimis Šāvējs un Indriķis Putniņš, Jaunpiebalgas pārvaldes apvienības vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Bišere-Valdemiere.