Ziņas

Sabiedrība

Grib, lai pašvaldība maksā

Straupes pamatskolas  pedagogi vērsušies Cēsu novada domē ar iesniegumu, lūdzot paš­valdībai kā darba devējam izvērtēt iespēju apmaksāt “Covid – 19” testus. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ir iespējama vienošanās ar darba devēju par testu veikšanu par darba devēja līdzekļiem. Iesnie­gumu parakstījuši  deviņi pedagogi. Viņi atgādina, ka testēšana par pašu līdzekļiem pasliktinās darbinieku stāvokli un var tikt vērtēta kā atšķirīga attieksme pret daļu iestādē nodarbināto.

Straupiešu iesniegumu vispirms vērtēja pašvaldības Iz­glītības komitejā, kur tika nolemts, ka pašvaldība testus neatmaksās, un pedagogi tiek aicināti vakcinēties. To daži jau uzsākuši. Domes sēdē domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis atgādināja, ka notikusi tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem, kur arī runāts par vakcināciju. “Tikai vakcinējoties, var apturēt vīrusa tālāku izplatību. Visiem jābūt atbildīgiem,” sacīja A.Egliņš – Eglītis, bet priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins uzsvēra, ka no 15.novembra ar negatīvu testu strādāt klātienē tāpat nevarēs. “Ja darbinieks uzsācis vakcināciju, tā ir cita situācija,” bilda A.Šteins. Deputāte Biruta Mežale atgādināja, ir cilvēki, kam mediķi neiesaka vakcinēties. “Tad vajadzīgs ārstu konsīlija slēdziens,” viņa skaidroja, bet deputāts Andris Mihaļovs uzsvēra, ka katram var būt savi iemesli, bet publiskajā sektorā strādājošajiem ir pienākumi, tāpat kā pašvaldībai.

Deputātu nostāja bija viennozīmīga – pašvaldība neatmaksās izglītības iestāžu darbiniekiem testu izdevumus.    Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina paskaidroja, ka Ministru kabineta noteikumi paredz –    ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju, valsts atmaksā skrīningu, bet noteikumos nav paredzēts, ka darba devējam jāatmaksā izdevumi par testiem nevakcinētajiem. Tā kā straupieši, kuri domei rakstīja iesniegumu, pārsvarā ir pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, viņiem nav iespēju    strādāt attālināti.    L.Kokina arī pastāstīja, ka līdzīgi iesniegumi Izglītības pārvaldei ir arī no Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu 1.pamatskolas. Atbilde būs tāda pati.

Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa “Druvai” pastāsta, ka par vakcināciju runāts ar katru darbinieku, deviņi bija izvēlējušies to nedarīt. “Situācija ir mainījusies, vairāki skolotāji ir sākuši vakcināciju. Viena bērnudārza audzinātāja no darba aizgāja, četri darbinieki, kuri nav vakcinējušies, patlaban dažādu iemeslu dēļ, piemēram, slimo bērni, ir darba nespējā,” pastāsta direktore.    L.Krūmiņa vērtē, ka skola atrisinās situāciju un nebūs problēmu ar mācību procesa nodrošināšanu.