Ziņas

Redzeslokā

Goda ģimeņu gads

Valdība vakar Ministru kabineta sēdē 2018.gadu izsludināja par Goda ģimenes gadu. To darīt aicināja ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) vadītājs, Saeimas deputāts Imants Parādnieks.

Mērķis godināt daudzbērnu ģimenes, veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu, kā arī pozitīvu sabiedrības attieksmi pret šīm ģimenēm.

DLC valdībai piedāvāja sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās programmu “Māras solis”, kas paredz septiņus stratēģiskos virzienus turpmākai demogrāfijas politikas īstenošanai. Centra ziņojumā valdībai teikts, ka šie virzieni ir preventīvs atbalsts stabilām ģimenēm un bērnu interešu aizsardzībai, īpaši atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm, atbalsts ikvienai ģimenei ar bērniem, atbalsts vecākiem ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, ārpusģimenes aprūpes pilnveidošana, kā arī remigrācijas veicināšana. “Māras soļa” īstenošanu iecerēts sākt līdz valsts simtgadei, “veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti”, norādīts ziņojumā.

Centrs definējis demogrāfiskās atveseļošanās pasākumus, tostarp tādus, kuru īstenošana sākama vai jau sākta. Piemēram, šogad tiks īstenotas valsts finansētas pirms­laulību mācības un mediācijas, sākta programma “Bērnam drošs bērnudārzs”, turpināts pilotprojekts “Bērna māja”. Pie precizējamajiem pasākumiem minēts pilotprojekts “Atbalsta pasākumi grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes grūtniecības gadījumā”.

Paredzēti pasākumi remigrācijas veicināšanai, piemēram, kā pilotprojektu piecās līdz desmit pašvaldībās ieviest reģionālās remigrācijas koordinatoru. Tāpat piedāvāts īstenot pasākumus tēva lomas stiprināšanai, nodrošināt atbalstu adopcijas un ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai, turpināt projektu “Ģimenei draudzīga paš­valdība”, kā arī turpināt sniegt atbalstu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums ir izvirzīta par vienu no piecām galvenajām Māra Kučinska vadītā Mi­nistru kabineta prioritātēm. Lai to īstenotu, tika izveidots DLC, kura uzdevums ir Demogrāfisko lietu padomei sniegt priekšlikumus par tautas ataudzes atbalsta pasākumu pilnveidošanu un īstenošanu, lai virzītu tos izskatīšanai valdībā.