Ziņas

Sabiedrība

Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta realizācijai pirks nekustamo īpašumu Taurenes pagastā

Valdība šodien atļāva Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu “Dispečeri” Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, par 4500 eiro.

Nekustamais īpašums nepieciešams Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa Cēsis-Vecpiebalga.

Valdības lēmums paredz izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no valsts budžetā 2015.gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas “Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammā “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” paredzētajiem līdzekļiem.

Satiksmes ministrija minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīs zemesgrāmatā uz valsts vārda ministrijas personā.

LETA