Ziņas

Sabiedrība

Gaujas tilta rekonstrukcijai nepieciešams atsavināt zemi Taurenes pagastā

Lai paaugstinātu satiksmes drošību, iedzīvotāju drošu pārvietošanos Taurenē un uzlabotu autoceļa P30 seguma kvalitāti, kā arī vienmērīgu braukšanas ātrumu pa to, Satiksmes ministrija (SM) rosina atsavināt Gaujas tilta rekonstrukcijai nepieciešamu zemes gabalu Taurenes pagastā.

Gaujas tilta pārbūves projekts uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km, tiks realizēts, īstenojot valsts autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona posma 24,60. km – 38,00.km būvprojektu. Satiksmes ministrija informē, ka projekta īstenošanai nepieciešamā zemes gabala īpašnieks nav piekritis pārdot valstij nepieciešamo zemes gabalu par taisnīgu atlīdzību, atbilstoši SIA „Biznesa Konsultantu Grupa” veiktajam īpašuma novērtējumam, ko ir apstiprinājusi biedrība „Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija”.

Līdz ar to zemes gabalu nepieciešams atsavināt piespiedu kārtā, izmaksājot zemes gabala īpašniekam taisnīgu atlīdzību, atbilstoši nekustamā īpašuma vērtējumam.

Minētā tilta Taurenes pagastā rekonstrukcijas projekts ir paredzēts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, ko 2013.gada 27.decembrī apstiprināja valdība.

Tilts pār Gauju Taurenē uzbūvēts

1961. gadā un šobrīd atrodas avārijas stāvoklī – bojātas balstu un laidumu konstrukcijas –

malējām sijām korodē konstruktīvais un nesošais stiegrojums, sairst balstu un siju betons,

siju nestspēja samazināta par apmēram 40%. Brauktuves un ietvju konstrukciju tehniskais stāvoklis neatbilst satiksmes drošības prasībām,

margu nestspēja neatbilst projektētajai slodzei. Nepieciešams novērst tilta brauktuves un nesošo konstrukciju bojājumi, kas var apdraudēt gājēju un autobraucēju satiksmes drošību.

SM izstrādāto likumprojektu par nekustamā īpašuma „Dispečeri” Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km otrdien, 2.jūnijā, atbalstīja valdība. Par to vēl lems Saeima.