Ziņas

Sabiedrība

Gaujas nacionālā parka jaunie reindžeri dosies ekspedīcijā gar Līgatnes upi

Šonedēļ, 19.martā un 20.martā, Gaujas nacionālā parka jaunie reindžeri dosies piedzīvojumu ekspedīcijā gar vienu no Gaujas pietekām – Līgatnes upi, lai divu dienu garumā iepazītu un izzinātu dabas daudzveidību pavasarī, aģentūra LETA noskaidroja Dabas aizsardzības pārvaldē.

Pirmajā ekspedīcijas dienā jaunie reindžeri risinās dažādus organizatoru sarūpētos uzdevumus – kurinās ugunskuru, šķērsos upi ar tūrisma inventāra palīdzību, kā arī darbosies atraktīvās nodarbībās brīvā dabā. Savukārt otrajā dienā jaunieši tiks iepazīstināti ar reti sastopamas un aizsargājamas vaboles – lapkoku praulgrauža – dzīvesvietu Ungurmuižas parkā Pārgaujas novadā, kā arī piedalīsies ozolu meža teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā. Ekspedīcija vienlaikus būs gatavošanās gadskārtējai starptautiskajai juniorreindžeru nometnei, kas šogad norisināsies Somijā, Nuuksio nacionālajā parkā.

Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru kustībā darbojas jaunieši – jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dabas pasaules likumsakarības un vēro ikdienišķās dabas norises. Šī kustība ir iespēja interesantā veidā parādīt jauniešiem, ka dabas un kultūras vērtību aizsardzība un ilgtspējīga attīstība ir nozīmīga un attiecas uz ikvienu. Jauniem reindžeriem domāto pasākumu mērķis ir veicināt interesi un atbildības sajūtu pret dabas vērtībām. Arī jaunieši atzīst, ka šādi pasākumi ir laba iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku, piedzīvot daudz jauna, praktiski mācīties dabā un ieinteresēt arī savus vienaudžus par dabas vērtībām.

Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru kustības pirmsākumi meklējami 2004.gadā, pašlaik aizsākto turpina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Gaujas nacionālā parka fondu.

LETA