Ziņas

Sabiedrība

Galvenā problēma – amata pratēju trūkums

Pārtop. Ēka Saules ielā 23 pirms dažiem gadiem atdzima no ārpuses, tagad pilnībā tiek pārbūvēta arī tās iekšpuse.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Noslēgumam tuvojas rekonstrukcijas darbi Cēsīs, Saules ielas 23.namā, un, kā sola būvnieki, skolu audzēkņi jaunajā mācību gadā varēs dzīvot atjaunotās istabās. Pirms remonta ēkas lielākajā daļā atradās sociālie dzīvokļi, kuriem bija kopējā virtuve, nebija vannasistabu, mazākajā daļā atradās dienesta viesnīca, ko izmantoja skolu jaunieši. Pēc rekonstrukcijas lielāko daļu aizņems dienesta viesnīca, tajā būs gandrīz 200 vietu, ko varēs izmantot jaunieši, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās, Mūzikas vidusskolā, augst­skolu filiālēs. Sākotnēji bija plānots, ka te būs vietas arī Cēsu Pro­fesionālās vidusskolas audzēkņiem, taču nolemts šīs mācību iestādes audzēkņiem dienesta viesnīcu būvēt pie skolas Valmieras ielā, lai puišiem viss vienuviet – mācības, dzīvošana.

Pēc rekonstrukcijas Saules ielas 23. namā būs arī 30 sociālie vien­istabas dzīvokļi ar savu virtuvi, du­šas telpu. Šī ēka pirms dažiem gadiem tika renovēta no ārpuses, nomainot logus, veicot siltināšanu, bet bija problēmas ar iekšējo elektroapgādi, siltā ūdens piegādi. Tagad dzīvokļos būs elektrības un ūdens patēriņa individuālā uzskaite, lai katrs iedzīvotājs maksātu par reāli patērēto.

Darbus veic uzņēmums “Wol­tec”, un kopējā līguma summa ir 1 340 544,43 eiro. Ēkas pārbūve ieplānota trijās kārtās. Pirmajā izbūvēs dienesta viesnīcu, otrajā -sociālos dzīvokļus, trešajā kārtā veiks teritorijas labiekārtošanu, sa­kārtojot pievadceļus, lietus ūdens kanalizāciju.

Sākotnējie darbu termiņi paredzēja pirmo kārtu paveikt līdz 15.jūlijam, bet Cēsu novada domē pastāstīja, ka uzņēmējs vērsies ar lūgumu pagarināt termiņu iekšdarbu veikšanai, un pašvaldība to pagarinājusi par divām nedēļām, līdz mēneša beigām. Pašvaldībā notiek iepirkumi, lai aprīkotu dienesta viesnīcu ar visu nepieciešamo.

“Woltec” valdes priekšsēdētājs Zigmārs Birkvalds atzīst, ka viņi cenšas iekļauties termiņos, taču problēmas rada darbaspēka trūkums, jo ēkai jāveic ļoti apjomīgs telpu remonts: “Pilnībā pārbūvēti visi iekšējie inženiertīkli, izlauztas un no jauna ieliktas grīdas, jāveic apjomīgi iekšējās apdares darbi. No malas varbūt liekas vienkārši, bet tas ir ļoti laikietilpīgs darbs, kam nepieciešami lieli cilvēku resursi, izrādījās, ka tā ir lielākā problēma, kāpēc neveicas tik ātri, kā cerēts.”

Z.Birkvalds norāda, ka īpaši trūkst apdares darbu veicēju, šī esot izteikta problēma visā valstī. Apdares darbos nevar piesaistīt jebkuru. Grāvi izrakt vai ķieģeļus pienest var katrs, bet kvalitatīvi veikt apdares darbus – tam vajadzīgi prasmīgi speciālisti, kuru trūkums ir katastrofāls. Būvnie­cī­bas apjomi valstī aug, darbinieku trūkst visiem. Nedaudz esot jūtams, ka atgriežas uz ārzemēm aizbraukušie, bet tas ir ļoti lēns process.

“Problēmas sakne meklējama tajā, ka profesionālajās skolās netiek sagatavots pietiekami daudz jauno meistaru, un šobrīd redzam tam sekas,” saka Z. Birkvalds. “Diemžēl sabiedrībā un arī valstiskā līmenī joprojām valda nostāja, ka profesionālās skolas ir zemāka līmeņa skolas, bet pāri visam ir vidusskolas. Manuprāt, te zināmā mērā vainojama sistēma, ka nauda seko skolēnam, jo vidējās izglītības iestādes ieinteresētas par katru cenu piesaistīt iespējami vairāk audzēkņu, patiesībā vairāk domājot par sevi, mazāk par jauniešiem. Par profesijas iegūšanu būtu jāstāsta jau no pamatskolas, rosinot vispirms apgūt kādu profesiju, jo tas neliedz turpināt mācības augstskolā. Ja nesanāk, jaunietim vismaz ir profesija, viņš ir derīgs darba tirgū. Mums apdares darbos, elektromontāžā galvenokārt strādā profesionālo skolu audzēkņi, tāpēc braucam uz skolām, runājam par viņu iesaisti praksē, esam gatavi pēc skolas beigšanas piedāvāt darbu. Ir valstiski jādomā par šo problēmu, lai jauniešus aicinātu iegūt profesionālo izglītību.”

Nedaudz procesu iekavēja arī fakts, ka konkurentu pārsūdzību dēļ darbus varēja sākt tikai decembrī, lai gan bija cerēts to darīt jau oktobrī. Iepirkumu uzraudzības birojs sūdzību izskatīja un lēma, ka pārsūdzība ir nepamatota, atļaujot slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu, taču remontdarbu sākumu tas aizkavēja. Diemžēl šī ir ierasta prakse, ar ko nākas saskarties katrā lielākā būvniecības konkursā.

Neraugoties uz problēmām, darbi rit uz priekšu, lai ar jaunā mācību gada sākumu skolu jaunieši varētu apmesties atjaunotajā dienesta viesnīcā. Jau rakstīts, ka pirms dažiem gadiem ēka tika renovēta no ārpuses, uzstādot jaunus logus, tagad ēkā uzstādīts jauns siltummezgls, ielikti jauni ra­diatori, kas dos vēl papildu ener­goefektivitāti. Apgaismo­ju­mam izmantotas LED spuldzes, kas ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu, un var teikt, šī būs ļoti energoefektīva māja.

Darbi turpināsies arī septembrī, un, kā norāda Z. Birkvalds, tad būvniekiem nāksies salāgot, lai darbi, kas turpināsies sociālo dzīvokļu izbūvē, netraucētu dienesta viesnīcā dzīvojošajiem: “Būs nedaudz grūtāk, bet pie kopsaucēja nonāksim, un viss iecerētais tiks paveikts.”