Ziņas

Redzeslokā

Gājējiem drošāk

Priekuļu novada Liepas pagastā, ceļa posmā no E. Veidenbauma ielas līdz pagriezienam uz Liepas muižu, gājēju ērtībām izvietotas laternas.

“Par šo ceļa posmu tika runāts jau labu brīdi. Apkārtējo māju iedzīvotāji raizējās par savu un tuvinieku drošību, īpaši tumšajos rudens un ziemas vakaros, kad, ejot gar ceļa malu, autobraucējiem tos grūti pamanīt un arī pašiem gājējiem grūti saskatīt, kur kāju sper. “Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, minētajā ceļa posmā ir uzstādīts ielas apgaismojums,” saka Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante, piebilstot, ka līgums ar būvfirmu SIA “Farads” tika noslēgts jau martā un, neskatoties uz kaprīzajiem laikapstākļiem, plānotie darbi ritējuši bez aizķeršanās.

Liepas pagastā šogad veikti vairāki vērienīgi remonti dažādos objektos, taču pārvaldes vadītāja atzīst, ka nedarīt būtu grēks, jo Liepas pagasts kļūst aizvien apdzīvotāks, klāt nāk jauni iedzīvotāji, tālab vides lab­iekārtošanas darbi jāparedz arī turpmāk. “Jau informējām, ka pagasta teritorijā esam izvietojuši soliņus, tāpat rosīgākajos pagasta punktos plānojam izvietot papildu videokameras, esam veikuši rekonstrukcijas darbus lielajā katlumājā, kas nodrošina siltumu visam ciemam, noasfaltēts ceļš un stāvlaukums pie kapiem, skola piedzīvojusi vērienīgus renovācijas darbus, daudz jau paveikts, bet daudz vēl jādara. Diemžēl budžetā līdzekļi ir ierobežoti, visu uzreiz iegūt nav iespējams, taču ar pacietību un neatlaidību Liepa attīstīsies un taps vēl pievilcīgāka. Pie tā arī strādājam,” bilst E. Šīrante.

Kopējās būvniecības izmaksas laternu uzstādīšanai minētajā ceļa posmā bija 31 088 eiro (ar PVN).