Ziņas

Sports

Gada sporta pedagogs 2020

Vēl tikai šajā nedēļā ir iespēja pieteikt dalību Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konkursā “Gada sporta pedagogs 2020”.

Konkurss “Gada sporta pedagogs” notiek jau 16.gadu ar mērķi veicināt sporta skolotāju radošo darbību, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un vēlmi tajās iesaistīties.
Dalībai konkursā par profesi­onālāko sporta skolotāju var pieteikties gan paši sporta skolotāji, gan to var paveikt ikvienas valsts vai pašvaldības dibinātās pamat­izglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors un direktora vietnieks mācību darbā.

Pieteikties konkursā vienkārši – līdz 7.decembrim jāizpilda pieteikuma anketa, jāsagatavo īss video pieteikums, jāaizpilda piekrišanas anketa, tas viss parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi sports@izm.gov.lv.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz konkurss norit vienā kārtā. Agrāk uz otro kārtu tika izvirzīti seši labākie, kuriem bija jāvada sporta stunda kādā noteiktā mācību iestādē, bet saistībā ar pandēmiju tas ir atcelts. Konkursa komisija, kurā ir IZM pārstāvji un konkursa 2016. gada uzvarētāja, Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne, uzvarētāju noteiks, izvērtējot pretendentu sagatavotos pieteikumus.

Konkursa uzvarētājs saņems pasākuma “Trīs zvaigžņu balva sportā 2020” organizatoru dāvātu piemiņas balvu nominācijā “Gada sporta pedagogs”, kas tiks pasniegta apbalvošanas pasākumā 2020. gada 29. decembrī.

Pērn titulu “Gada sporta skolotājs” saņēma Santa Krasovska no Rubenes pamatskolas, bet no mūsu puses vienīgais, kas ticis pie šī titula, ir Austris Āboliņš, kurš 2006.gadā ieguva šo titulu kā Drabešu internātpamatskolas sporta skolotājs.