Ziņas

Sabiedrība

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”

Forumā „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”, kas notiks no 8. līdz 10.jūnijam Valmierā, noritēs viena no nozīmīgākajām diskusijām par globālās tematikas nozīmi un integrēšanu formālajā izglītībā Latvijas prezidentūras laikā, informē Vidzemes Augstskola.

Foruma mērķis ir apkopot un aktualizēt Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pieredzi attīstības/globālās (AI/GI) izglītības jomā un izmantot šo sadarbību un pieredzi, lai kopīgi veidotu ieteikumus globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā un ikdienas rīcībā. Foruma secinājumi būs apkopoti izdevumā „Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā”, kas rudenī tiks publicēts elektroniski, kā arī tiks izsūtīts globālās izglītības praktiķiem un politikas veidotājiem Eiropā.

Forumā piedalīsies izglītības un attīstības jomas speciālisti, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, pedagogi un vidusskolu jaunieši. Forums pulcēs vairāk nekā 70 dalībnieku, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi. Lai uzsvērtu skolu nozīmi kā AI/GI resursu centriem vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, savā pieredzē dalīsies Izglītības attīstības centrs (Latvija), MONDO (Igaunija) un Leeds DEC (Lielbritānija). Ar savu skatījumu par Eiropas nākotnes perspektīvu un jauniešu iespējām ilgtspējīgas attīstības veicināšanā foruma dalībniekus iepazīstinās organizācija NaZemi (Čehija), kā arī starptautiskā EUROCLIO tīkla pārstāvji – Gruzijas NVO GAHE un Ukrainas NVO NovaDoba. Pārstāvji no NVO ImPuls (Vācija) un starptautiskā GLEN tīkla pārstāvji no Latvijas un Slovākijas aicinās dalībniekus diskutēt par jauniešu un plašākas sabiedrības informētību, iesaisti un ilgtspējīgu izaugsmi nākotnes perspektīvā.

Forumu rīko biedrība „Izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu. Foruma norisē īpaši nozīmīga ir sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, kas praksē demonstrē zināšanu un inovāciju decentralizācijas un līdzsvarotas reģionālās izaugsmes principus.