Ziņas

Sabiedrība

Forumā par to, ko kultūrvēstures saglabāšanai var izdarīt paši

Diskutēt vērtīgi. Raunā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas uzdevumi ir skaidri, taču vienmēr diskusijās var rast kādu jaunu šķautni.Foto: publicitātes

Raunēnieši bija aicināti uz forumu, lai   diskutētu par Raunas kultūrvēsturisko mantojumu, kopā radītu jaunas idejas.

“Izskanēja interesanti ierosinājumi, kas neprasa lielus finansiālus    ieguldījumus. Kaut vai    neparastāka tūrisma maršrutu izveide pa Raunu, kurā būtu iekļauti    stāsti par vecākajām pagasta mājām. Iedzīvotāji iesaistās to vēstures izzināšanā un izpētē un kopā ar muzeju, kas palīdz ar tajā esošo informāciju, veido stāstus. Vēl bija ideja, ka ar pazīstamu raunēniešu teicieniem, citātiem varētu bagātināt dabas takas,” pastāsta Raunas pagasta pārvaldniece Linda Zūdiņa un piebilst, ka šajā reizē mazāk runāts par to, ko kāds cits varētu izdarīt, vairāk – ko paši var paveikt.

“Diemžēl aktīvu un ieinteresētu cilvēku nav daudz. Tie, kuri gatavi darīt, vienmēr piedalās. Šoreiz ikvienam bija iespēja ieteikt, ko viņš vēlētos,” pārdomās dalās L.Zūdiņa un atklāj, ka forumā arī izskanējis, ka vismaz Raunas centra daži namu īpašnieki vairāk varētu rūpēties par saviem īpašumiem, kaut, piemēram, logu nomainīt.

Raunā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas uzdevumi ir skaidri. Iecerēs ir Dzirnavgravas sakārtošana un dīķa tīrīšana, muižas pārvaldnieka ēkas jeb mazās skolas atjaunošana. Tur atrodas muzeja krātuve, skolas zēniem ir mājturības darbnīcas, bet ikdienas dzīves ēkā nav. Tā varētu tapt par koprades māju maziem uzņēmējiem, radošiem cilvēkiem. Jau agrāk raunēnieši izteica vēlēšanos, ka Tanīsa kalnā varētu būt lapene.

“Lai īstenotu šīs ieceres, jāpiesaista projektu finansējums,” vērtē Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe un pastāsta, ka šādi kultūras forumi notiek visā novadā, iedzīvotāji aicināti izteikt savus ierosinājumus, kas būtu nepieciešams un ko var paveikt paši, kur jāiesaistās pašvaldībai.

Foruma diskusijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības Būv­valdes vadītājas vietniece, Na­cionālās arhitektūras padomes locekle Irēna Suipe, vēsturnieks Edgars Plētiens. Diskusiju vadīja Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra  pārstāve Santa Harjo-Ozoliņa. Forumu organizēja Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes Neval- stis­ko organizāciju atbalsta centru.