Ziņas

Redzeslokā

Festivālā modina Nītauri

Dejo visi. Nītaures skolas bērni rādīja sniegumu dažādu žanru dejās, arī tautiskajās.Foto: Iveta Rozentāle

Īpašā gaisotnē pulcējot novada mazās mūzikas skolas, amatiermākslas kolektīvus, notika pirmais Nītaures mūzikas un mākslas festivāls “Muižas stāsti”.

Pasākums nesa vēsti “Mosties, Nītaure” un pierādīja, cik daudz var izdarīt, sadarbojoties vietējai skolai, Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolai un citiem pagasta iedzīvotājiem.

Festivālu atklāja ērģeļu koncerts “Ar mirkli” vietējā luterāņu baznīcā, turpinājās ar Nītaures dziedošā teātra izrādi muižas parkā. Pēc tam svinīgs brīdis, kurā pagasta iedzīvotājus un viesus uzrunāja Nītaures pamatskolas direktore Kamēlija Straume un Cēsu novada pašvaldības pārstāvji Atis Egliņš-Eglītis un Elita Eglīte. Svētku gājiens no skolas uz brīvdabas estrādi jau liecināja, cik daudzveidīgs būs amatiermākslinieku koncerts.

Skatītājus priecēja gan Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas, gan Jaunpiebalgas, gan Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, arī Amatas pamatskolas skolēni, dziedāja Nītaures tautas koris un jauktais koris “Līgatne”. Par festivāla nosaukumu atgādināja muižas stāsti, kurus atklāja divi tēli -    muižas istabene Mare un runcis Zefīrs. Koncerta izskaņā K.Strau­me aicināja Nītaurei plaukt, ziedēt un gavilēt, visiem būt veseliem, mīlētiem un mīlošiem, strādīgiem, čakliem un zinošiem, lai ir vēlēšanās nākt kopā un turpināt sadarboties: “Man ir prieks, ka gribam svinēt dzīvi un mums ir, ar ko dalīties. Visiem saku milzīgu paldies par šiem svētkiem.”

Te jāatgādina, ka Nītaures skolas ēka ir kādreizējās muižas kungu māja, “Muižas stāstu” festivāls ir stāsts par skolu kādreiz un tagad, par to, ka skola spēj pulcēt, rosināt un bagātināt vietējo dzīvi.

Nītauriete Marija Heislere-Celma ir četru bērnu mamma, trīs beiguši Nītaures skolu, jaunākā meita vēl mācās astotajā klasē. Daloties sajūtās par festivālu, viņa teic: “Nītaure ir atdzīvojusies. Skola ir atdzīvojusies un mājīga, tā kļuvusi par radošuma centru, kurā bērni ne tikai jūtas labi, bet tiek ieraudzīti arī viņu talanti. Bērni pārmaiņas sajūt. Un, lai gan vasarā festivāli notiek daudzviet, īpašs prieks, ka tas notika pie mums. Man ļoti patika, ka piedalījās dažādas skolas, bija koris, svētku gājiens, māksla mūs visus vienoja un ļāva izturēt arī ne tos labākos laikapstākļus. Katrs varēja izvēlēties savai gaumei piemērotāko, interesanti bija gan bērniem, gan vecākiem. Skaists bija vakara koncerts saulrietā. Ceru, ka festivāls turpināsies kā tradīcija pabeigt mācību gadu un svinēt vasaras sākumu.”

“Druvas” uzrunāta, pēc koncerta skolas direktore K.Straume atzina, ka ir ļoti saviļņota: “Man ir asaras acīs, jo redzu, ka visi ir laimīgi. Un, ja citi ir laimīgi, tad arī es esmu laimīga. Ideja par pasākumu laika gaitā apauga un savienojās beznosacījuma radošumā, jo katrs patiesi vēlējās izpausties, būt daļa no šiem svētkiem. Kopdarbs ir vienreizējs.” Tāpat K.Straume piebilda, ka patiesībā šis radošais mērķis deva motivāciju izturēt šo izglītības sistēmā nebūt ne vienkāršo mācību gadu. Viņa vērtē, ka tāda sadarbība stiprina mazās mūzikas skolas, kā arī ir skaists ievads Dziesmu un deju svētkiem.

Festivālā bija baudāmas radošās darbnīcas, radošais tirdziņš ar bērnu mākslas darbiem un gatavotiem ēdieniem, muižas vēstures un absolventu atmiņu klase, izstāde “Muižas kroņu ēnas”, kā arī ekskursija mūzikas un mākslas skolas parkā. Skolā uz salidojumu pulcējās absolventi un skolotāji.
Nītaures skolas absolventi un savulaik strādājušie dalījās ar piedzīvoto skolā jeb, kā paši teica, muižas stāstiem. Velta Ozola “Druvai” pastāstīja, ka tagad Nītaurē nedzīvo, bet daudzus gadus te strādājusi skolā: “Te pavadīti ilgi gadi, te arī apprecējos. Atbraucu, jo vēlējos satikt kolēģes, ar kurām kopā strādāju. Svētki ir ļoti jauki un brīnišķīgi. Pati esmu no dziedātājām, tāpēc interesē viss, kas saistīts ar dziesmu. Skaisti bija visi bērnu priekšnesumi, gan dziedātāji, gan dejotāji uzstājās ar lielu atdevi. Arī manā laikā bija ļoti mīļi skolas bērni, un viņi mani atceras pat vēl pēc tik daudziem gadiem, tas ļoti silda sirdi.”

Kamēlija Straume atzīst, ka bija patiess gandarījums redzēt absolventu prieku, ka skola atdzīvojas un pārdzimst: “Šajās divās dienās varēja just, ka muiža priecājas un tajā ir tik daudz sirsnības un darba mīlestības. Lai ko mēs arī darītu, skolai ir svarīgi piepildīt skolas vidi ar mīlestību, mieru un harmoniju, jo jebkurš bērns, augot tādā vidē, dod daudz lielāku pienesumu sev un citiem. Lai radītu šos svētkus, neviens neskaitīja stundas, tas bija vienreizēji – visi darījām visu.    Un svētku dienas nītauriešiem ir devušas ticību, ka,    paši darot un noticot savām spējām, talantiem un sadarbojoties, varam izdarīt daudz vairāk, nekā domājām. Svētkiem sapostā skolas teritorija, vēsturiskais muižas parks parāda šīs vietas milzīgo potenciālu.”

Pirmo festivāla dienu noslēdza bigbends “Cēsis”, Ievas Ke­rēvicas un grupas “Credo” uzstāšanās. Otrā diena bija veltīta sportiskām aktivitātēm.