Ziņas

Sabiedrība

Ērtības un neērtības tirgus apkaimē

Beidzot pieejamas. Tagad publiskās labierīcības Cēsīs, tirgus apkaimē, atkal pieejamas visiem, ja vien ir naudiņa kabatā. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Tirgotāji uzskata, ka Cēsu tirgus apkaimē vajadzīgi vairāki uzlabojumi, tirgus vadība vērtē, ka godprātīgi jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, tad daudzas problēmas būs atrisinātas.

Cēsu tirgus apkaimē netrūkst problēmu, uzskata tirgotāji. Viņi vērsās pie “Druvas” ar sasāpējušiem jautājumiem, kuriem netiekot meklēts risinājums. Tika runāts par publisko labierīcību pieejamību tirgus apkārtnē, autostāvvietas šaurību un tirdzniecības dalībnieku autotransporta novietošanu. Atbildes uz tirgotāju jautājumiem lūdzām SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājam Mārim Bērziņam.

Tirgotāji sūkstās, ka stāvlaukums esot plašs, tomēr katram auto iezīmētās vietas ir pārāk šau­ras. Tirgotāji novērojuši, ka klienti, atverot mašīnas durvis, noskādē blakusstāvošo spēkratu. Turklāt vecāks cilvēks ar pirkumiem rokās starp mašīnām lāgā nemaz nevarot apgriezties. M. Bērziņam vaicājām, vai kāds pie tirgus vadības ir vērsies ar sūdzībām un kā pašam šķiet, vai vieglām automašīnām atvēlētās vietas atbilst gabarītiem?

“Ar šādām sūdzībām neviens pie mums nav vērsies. Tā ir Cēsu novada pašvaldības autostāvvieta, es kā tirgus vadītājs esmu ļoti gandarīts, ka blakus tirgum ir šāda labiekārtota stāvvieta, kurā transportlīdzekļus var novietot gan tirgus apmeklētāji, gan tirdz­niecības dalībnieki (tirgotāji). Daudzi publiski objekti par šādu stāvvietu līdzās varētu tikai sapņot. Par stāvvietas ērtību vai neērtību būtu jājautā šīs jomas speci­ālistiem, bet, manuprāt, automašīnu izvietošana un attālumi starp tām neatšķiras no stāvvietām citās pilsētās. Te varētu būtu jautājums par braucēju profesionalitāti, prasmi iebraukt un izbraukt no stāvvietas,” komentē M. Bērziņš.

Tāpat tirgotāji uz darbu brauc ar busiem, bet tos novietot publiskajā stāvvietā nedrīkstot, jo transportlīdzekļa gabarīti to neļauj. Taču turpat netālu esot atvēlēta speciāla autostāvvieta tūristu kemperiem. Sezonā labi ja desmit kemperi tur īslaicīgi pastāvot, pārējā laikā vietas esot brīvas. Tirgotāji mēģinājuši savus transportlīdzekļus novietot tur, taču tūlīt saņēmuši pašvaldības policijas brīdinājumus un sodus, jo busi tur nedrīkst atrasties, vieta paredzēta tūristu braucamajiem. Tā nu tirgotāji vaicā – kur lai novieto savu transportu, kāpēc tirgus vadība nerisina šo jautājumu un vai vispār Cēsu tirgum tirgotāji rūp?

“Cēsu tirgus tirdzniecības dalībniekiem (tirgotājiem) ir labi zināms, ka savus transportlīdzekļus- gan busiņus, gan vieglos automobiļus – var novietot vecā tirgus teritorijā Dzintara ielā 3 (pretī DUS Neste) vai Valmieras ielā 2, tie ir Cēsu tirgus īpašumi, un tirgotājiem vienmēr tur ir bijis atļauts novietot savus transportlīdzekļus. Turklāt tur arī nebūtu šīs jaunā stāvlaukuma “šaurības”, kā viņi “Druvai” izteikušies. Stāv­vietu trūkums pie jaunā tirgus Uzvaras bulvārī 24 īpaši akūts ir piektdienās un sestdienās, kad ir plašāka āra tirdzniecība. Šajās divās dienās arī būtu jāizmanto vecā tirgus teritorija. Preču piegāde tirgotājiem jāplāno līdz darba dienas sākumam, lai tirgus darba laikā netraucētu pircēju piebraukšanu, automašīnu novietošanu pie tirgus līdztekus ietvei Uzvaras bulvārī, posmā no Raiņa ielas līdz iebrauktuvei uz daudzdzīvokļu māju Uzvaras bulvārī 26,” norāda SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs, piebilzdams, ja vadībai nerūpētu tirgotāji, tad Cēsu tirgus jau kādu laiku vairs nepastāvētu. Tirgus vadība esot par to, ka godprātīgi jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, tad daudzas problēmas būs atrisinātas.

Taču vislielākais sašutums tirgotājiem ir par labierīcībām jeb to trūkumu. Tas, ka tualetes ir dzelz­ceļa stacijā un pilsētas centrā, esot skaidrs, bet vecākam cilvēkam ar sāpošām kājām vai māmiņai ar bērnu vajag labierīcības tuvākā apkaimē. Dažs pa kluso klientus ielaižot tirgotājiem domātajās tualetēs, taču tā darīt nedrīkstot. Turklāt pie jaunā stāvlaukuma esot uzceltas ērtas, mūsdienīgas tualetes, bet tās ilgu laiku bijušas slēgtas, turklāt ir par maksu. M. Bērziņš vēsta: “Cēsu tirgus apmeklētājiem vajadzības gadījumā nekad nav bijis aizliegts apmeklēt tualeti Cēsu tirgus paviljonā, tā ir pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Turklāt tualešu problēma ir aktuāla visā pilsētā, ne tikai tirgus apkaimē.”

Taisnība, jaunuzceltās tualetes ilgu laiku bija slēgtas. Cēsu paš­valdības Komunikāci­jas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots paskaidroja, ka situ­ācija šādi izvērtusies, jo pašvaldība kā iestāde atteikusies no skaidras naudas iekasēšanas, taču tagad šo funkciju pārņēmusi paš­valdības aģentūra “Cēsu Kultū­ras un Tūrisma centrs”, nu situācija atrisināta. Publiskās labierīcības ir atvērtas, pakalpojums maksā 30 centus.

Izmantojot iespēju, M. Bērziņš piemin, ka tirgum ir vēl kāda problēma, proti, konteineros, kas paredzēti tirgum, mājsaimniecību atkritumus izmet arī cilvēki, kuriem ar tirgošanos nav nekāda sakara, tādēļ situācijas uzraudzīšanai drīzumā tiks uzstādītas videokameras.