Ziņas

Sabiedrība

“Eņģeļi pār Raunu” dāvā brīdi prieka

Lai priecīgs saņēmējs. Akcijas lielajā lādē krājas dāvanas, kuras raunēnieši dāvā pagasta senioriem, tiem, kuri jūtas vientuļi.Foto: Sarmīte Feldmane

Ziemassvētkus gaidot, raunēnieši ceturto gadu tika aicināti piedalīties akcijā “Eņģeļi pār Raunu”, kuras mērķis ir īpaši atcerēties seniorus, radīt viņiem svētku siltumu. “Zinot, ka daudzi cilvēki ir vientuļi un svētku laikā vientulība ir skaudrāka, mēs taču katrs varam kādu iepriecināt. Un nevajag jau daudz – svarīgākais atgādināt, ka neesi aizmirsts, uzrakstīt kartīti, sagatavot nelielu dāvaniņu,” stāsta akcijas idejas autore Linda Kručāne un piebilst, ka akcija nav materiāls atbalsts, finansiāla palīdzība, kā daudzkārt pirms Ziemassvētkiem, bet vēlēšanās dāvināt sirds siltumu.

Pirms Ziemassvētkiem tiek izraudzīti Eņģeļu vēstneši – pensi­onētie ārsti un skolotāji. Viņi tiek aicināti uz sarunu pie tējas tases, lai dalītos atmiņās par Ziemas­svētkiem. Šogad Eņģeļu vēstneši bija pazīstamie raunēnieši – Maija Birkenšteine, Marta Nagle, Dzid­ra Rusova, Vija Bernarde, Biruta Ceijere, Ērika Sarkane, Lilita Lodziņa. “Viņas raksturo nesavtība, cieņa pret cilvēkiem, savu darbu, pienākumu, neiecietība pret paviršību un aplamībām. Nekad nevienam neliegs padomu vai palīdzību,” pastāsta Linda.

Atmiņas tiek pierakstītas, tās paliek nākamajām paaudzēm, ikviens varēs izlasīt arī novada mājaslapā. “Visa bērnība bija cīņa par dzīvi. Tēvs studēja Kijevā. Bija augstās aprindās ar juristiem, dakteriem. Un tad viņi kopā svinēja Ziemassvētkus. Tie bija pirmie īstie Ziemassvētki. Atce­ros, kā skaitīju Poruka: “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām..”,” atmiņās kavējas raunēniešiem pazīstamā ārste Maija Birkenšteine.

Senioru atmiņas ir gaišas, tāpat kā laiks pirms Ziemassvētkiem. Viņu stāsti mudina kliedēt vientulību, dāvāt citiem mirkli kopābūšanas.

Svētku egles iedegšanas vakarā ikviens varēja atnest dāvanas, sveicieniem sagatavotos pārsteigumus. Tos līdz Ziemassvētkiem jauniešu centra aktīvisti izvadās vientuļajiem vecļaudīm. “Jau­nieši arī izgatavojuši apsveikuma kartītes ar vēlējumiem, kuras tiks pieliktas pie dāvaniņām, viņi mācās dzejoļus, lai, apciemojot seniorus, varētu iepriecināt. Ļoti daudzi vēlas iesaistīties,” pastāsta Linda. Viņa ir gandarīta, ka ar katru gadu raunēniešu atsaucība palielinās.

Šogad lielajā lādē Raunas centrā tika ielikta 81 dāvana. Katrā mīļums un laba vēlējumi.

“Vidusskolas un bērnudārza darbinieki sagatavoja 18 paciņas, iepriecinās pensionētos pedagogus, skolas un bērnudārza tehniskos darbiniekus. Lādē bija arī dāvanas, kas tiek sūtītas konkrētiem cilvēkiem. Tās mīļuprāt nodosim,” stāsta Linda Kručāne. Šajās dienās akcijas “Eņģeļi pār Rau­nu” sasniegs adresātu.

Īpašu noskaņu Raunas centrā rada ne tikai ar eņģeļiem rotātā egle. Pie novada domes iekārtotajā dabas galerijā stendos apskatāmas dažādu laiku Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartītes. Visu laiku skan Ziemas­svētku mūzika.

“Kad vēl eglīte nebija iedegta, Beāte ļoti priecājās. Viņa gaida Ziemassvētkus. Mūzika skan, ir svētku noskaņa,” “Druvai” atzina Liene Dārzniece, satikta Ziemas­svētku eglītes iedegšanas pasākumā Pirmajā Adventē. Trīsgadīgā Beāte skraidīja ap eglīti, gribēja samīļot eņģeļus, kas tumsā labi redzami.

Tradicionāls šajā reizē ir arī tirdziņš. Tajā meistaru darināti Adventes vainagi, sveces, piparkūkas. Tirgotāja Rita Pētersone no Jāņmuižas pastāstīja, ka raunēnieši vainadziņus labprāt pērk. “Tos gatavoju jau daudzus gadus. Tirgoju arī Cēsīs un citviet. Vai­nadziņu piedāvājums ir liels. Pirms gadiem tos pirka līdz pat Ziemassvētkiem, tagad, kuri vēlas, iegādājas līdz Pirmajai Ad­ventei. Florostolas kompozīcijas gan pērk līdz pat Vecgada vakaram,” pārdomās dalās Rita un atzīst, ka šis ir darba pilns laiks. Arī piparkūkas jācep, viņai ir sava, gadiem pārbaudīta recepte. “Pi­parkūku smarža mājās atgādina, ka būs svētki. Man patīk gatavošanās laiks, ne tik daudz paši svētki,” atzīst jāņmuižniece.

Raunēnietes Rozita Pērkone un Astrīda Stivriņa tirdziņā piedāvāja dažādus našķus. “Katrai saimniecei piparkūkas ir citādas. Man patīk tās cept,” saka Astrīda, bet Rozita atgādina, ka svētku sajūtu katrs uzbur pats.

Decembrī Raunā vēl būs skaisti koncerti baznīcā, mīļas tikšanās, daudz prieka un pārsteigumu. “Dāvāsim cits citam sirds siltumu, kopābūšanu,” saka akcijas “Eņ­ģeļi pār Raunu” rīkotāja Linda Kručāne.