Ziņas

Sabiedrība

Elektrības tarifu neskaidrības

Septembrī saņemtie elektrības rēķini pārsteiguši ne vienu vien. Arī “Druvas” lasītāji ir neizpratnē, kāpēc rēķins tik liels, ja elektrība tikpat kā netiek tērēta. Kā zināms, no 1.augusta stājās spēkā jaunie tarifi, šīs izmaiņas galvenokārt skar klientus, kuru objektos elektroenerģija netiek patērēta, jo tagad noteikta fiksēta maksa par pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” informācija vēsta, ka aptuveni 120 tūkstoši klientu objektu ir tā dēvētie “nulles klienti” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi.

Kā skaidro AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova, fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu nozīmē iespēju jebkurā laikā saņemt elektrību objektā, bet, lai to nodrošinātu, elektrotīkls jāuztur, jānodrošina klienta pieprasītā elektrotīkla jauda jebkurā laikā atbilstošā kvalitātē.

Mājsaimniecību klienti dalās divās grupās – ar vienas fāzes, kas veido 74 procentus no kopējā pieslēgumu skaita, vai trīs fāžu pieslēgumu. No 1.augusta fiksētā komponente -1,50 eiro – tiek piemērota ikvienai mājsaimniecībai ar vienas fāzes pieslēgumu neatkarīgi no tā, vai elektroenerģiju tā patērē vai nepatērē. Trīs fāžu pieslēgumiem tiek piemērota fiksēta maksa par vienu jaudas vienību – ampēru (A), kas mainīsies atkarībā no objektā esošās elektrības pieslēguma jaudas. Pieslēgumam ar 16 A elektrības pieslēguma nodrošināšanas maksa būs 3,87 eiro, bet ar 20 A – 4,84 eiro mēnesī.

Papildus fiksētajai maksai par pieslēguma nodrošināšanu klientiem jāmaksā par elektroenerģijas piegādi, kas tiks aprēķināta atbilstoši patērētajām kilovatstundām. Par to klienti norēķinājās arī līdz 1.augustam, bet ar šo datumu maksa samazināta par 22 procentiem, lai kaut daļēji kompensētu fiksētās maksas piemērošanu. Pēc “Sadales tīklu” skaidrojuma aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību kopējais rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, bet lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē efektīvi, tas pat samazināsies.

Vairāk maksāt nākas tiem klientiem, kuru objektos esošā pieslēguma jauda netiek izmantota efektīvi. Šobrīd noprotams, ka visvairāk sadārdzinājumu izjūt mājsaimniecības, kurām savulaik izveidots trīs fāžu pieslēgums, bet šobrīd tas netiek izmantots. Kā stāstīja kāda pensionāre, agrāk, ceļot māju, tika ievilkta trīs fāžu strāva, jo elektrību vajadzēja, lai darbinātu elektrisko malkas zāģi. Tagad tas sen netiek lietots un trīs fāzes arī nevajadzētu. Viņa un vēl daži zvanītāji jautājuši, kā var pāriet uz vienu fāzi, kur uzzināt, kāds ir pieslēgums un kāda strāvas jauda.

T. Smirnova skaidro, ka mājsaimniecībām informācija par sadales sistēmas pakalpojuma tarifu, fāžu skaitu un nominālās strāvas lielumu pieejama pie sava tirgotāja, tai skaitā tirgotāja līgumā: “Visi klienti tehniskos datus var redzēt sava elektroenerģijas tirgotāja vai “Sadales tīkls” pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv sadaļā “Objektu informācija”. Fāžu skaits norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja. Izlīdzinātā maksājuma klienti informāciju par objekta jaudu var redzēt uz Izlīdzinātā maksājuma kvītiņas. Informāciju var saņemt, arī zvanot uz tirgotāja vai “Sadales tīkls” bezmaksas klientu tālruņiem.”

Viņa skaidro, ka elektrotīkla jaudas samazināšanas pieteikumu mājsaimniecību klienti var iesniegt, sazinoties ar savu elektroenerģijas tirgotāju vai ar AS “Sadales tīkls”. Elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšana ir bez maksas, gadījumā, ja klients būs kļūdījies aprēķinos un elektrotīkla jaudu samazinājis par daudz, nepieciešamības gadījumā līdz 2017. gada 31.jūlijam “Sadales tīkls” to atjaunos bez maksas. Slodzes atkārtota palielināšana būs maksas pakalpojums. Informāciju par aptuvenajām izmaksām slodzes palielināšanai “Sadales tīkls” sniegs kopā ar tehniskajiem noteikumiem, ja klients būs aizpildījis pieteikumu slodzes palielināšanai.

“Jūs jebkurā laikā varat veikt slodzes izmaiņas atbilstoši savām vajadzībām,” skaidro T. Smirnova. “Tomēr pirms izmaiņu veikšanas iesakām konsultēties ar sertificētiem elektrospeciālistiem vai uzņēmumiem, kas sniedz šāda veida pakalpojumus, lai noskaidrotu – vai izvēlētā slodze būs piemērota jūsu mājsaimniecībai. “Sadales tīkls” ik nedēļu saņem vidēji 1 500 pieteikumus elektrotīkla jaudas samazināšanai gan no mājsaimniecībām, gan juridiskajiem klientiem, un šī aktivitāte apliecina, ka klienti rūpīgi izvērtē īpašuma energoefektivitāti un izvēlas iespēju efektīvi lietot elektrotīkla pieslēguma jaudu.”

Viņa arī norāda, ka “Sadales tīkls” nereti saskaras ar gadījumiem, kad klientam vienā īpašumā ir vairāki elektrotīkla pieslēgumi un vairāki elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, lauku īpašumā, kur ir atsevišķs pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam, garāžai. Pēc jaunajiem tarifiem fiksētā maksa jāmaksā par katru pieslēgumu, tomēr klienti var izmaksas samazināt, apvienojot pieslēgumus.

Klienti, izmantojot “Sadales tīkls” mājaslapā pieejamo tarifu salīdzināšanas kalkulatoru, var aprēķināt, kā objektā esošā pieslēguma elektrotīkla jauda un vienlaicīgi samazinātā maksa par elektroenerģijas piegādi ietekmē klienta kopējo rēķinu par elektroenerģiju. Tur var skaidri redzēt, kā mainās maksa pēc 1.augusta.

Kā zināms, daļa patērētāju par elektrību maksā ar izlīdzināto maksājumu. Elektroenerģijas tirgotājs “Latvenergo” norāda, ka klientiem, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu un kuriem sadales tarifa izmaiņas varētu būtiski ietekmēt ikmēneša maksājuma summu, pagājušajā mēnesī izsūtīti aicinājumi paziņot savus skaitītāja rādījumus precīzam maksājuma summas pārrēķinam. Septembrī Izlīdzinātā maksājuma pārrēķini veikti un izsūtī-ti ap 170 000 klientu.