Ziņas

Sabiedrība

Ekonomikas ministrs uzslavē Cēsis

Top alus. Uzņēmuma “Cēsu alus” galvenais aldaris Māris Grambergs (no labās) iepazīstina ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu ar alus ražošanas niansēm.Foto: Jānis Gabrāns

Reģionālajā vizītē Cēsīs viesojās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, lai ar novada uzņēmējiem, Cēsu un apkārtējo novadu pašvaldību vadītājiem diskutētu par    Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm un valsts atbalstu ekonomiskās aktivitātes palielināšanai reģionā.

Ministrs tikās    ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, pēc tam ar Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Pārgau­jas, Priekuļu un Vecpiebalgas paš­valdību vadītājiem pārrunāja gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu un tās ietekmi uz topošā apvienotā Cēsu novada attīstību.

Vizītes noslēgumā ministrs “Druvai” atzina, ka ar pašvaldību vadītājiem ritējusi rosinoša, tieša, dažbrīd pat skarba saruna, kurā aktualizētas problēmas, pie kurām ministrijai jāstrādā: “Tieši tādas tiešas sarunas ir šo vizīšu mērķis.”

Priekuļu novada domes priekš­sēdētāja Elīna Stapulone, komentējot tikšanos, atzina, ka ministrs vairāk gribējis uzklausīt viņu domas, lai saprastu, kādos virzienos pašvaldību vadītāji saskata attīstību: “Man būtu svarīgi dzirdēt arī ministrijas redzējumu reģionālās reformas attīstībā, taču ministrs vēlējās uzklausīt mūsu domas, ko arī nekautrējāmies izteikt. Runājām ne tikai par reģionālo reformu, pārrunājām dažādas aktualitātes, sākot ar nelieliem paš­valdībām svarīgiem jautājumiem, kur vajadzētu valstisku iesaisti, līdz eksportam, uzņēmēju atbalstam, citiem ekonomiski nozīmīgiem jautājumiem.”

Ministrs kopā ar Ekono­mikas ministrijas valsts sekretāru Edmundu Valantu un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras direktoru Kasparu Rožkalnu viesojās radošo industriju un koprades centrā “SKOLA6”, tikās ar novada uzņēmumu pārstāvjiem, apmeklēja IT uzņēmuma un digitālās kustības “Valsts#196” datu laboratoriju, topošo īres daudzdzīvokļu māju Saules ielā, lielāko alus ražotāju Latvijā “Cēsu alus” un Vides risinājumu institūtu.

Cēsu uzņēmēji, tiekoties ar ministrijas delegāciju, kā valstiski risināmus jautājumus minēja OIK radītos apgrūtinājumus ražojošajiem uzņēmējiem, ēnu ekonomikas īpatsvaru apkalpojošajā sfērā, kas ļoti kropļo biznesu, darbaspēka pieejamības un sociālās aizsardzības problēmām. Tika akcentēta nepieciešamība pēc valsts garantiju atbalsta uzņēmējiem, kas risina mājokļu pieejamības jautājumu ārpus Rīgas un Pierīgas teritorijās.

J. Vitenbergs “Druvai” norādīja, ka mājokļu jautājuma sakārtošanu valstī viņš izvirzījis par vienu no prioritātēm: “Biju dzirdējis, ka Cēsu pašvaldība par to aktīvi domā, tagad par to arī pārliecinājos, bet te ir svarīgs valstisks atbalsts. Darba vietas reģionos nav iedomājamas bez mājokļu politikas attīstības, tāpēc domāsim par atbalsta instrumentiem, lai pašvaldības un būvnieki sāk arī reģionos būvēt īres mājokļus. Jādomā par mūsdienīgu mājokļu politiku, kā valsts var palīdzēt ģimenēm iegūt dzīvesvietu.”

Uz jautājumu, vai reģionālā reforma dos ekonomisku izrāvienu reģionos, J.Vitenbergs norādīja, ka par to jādomā plašāk: “Ministrijā esam vienojušies, ka lielās pilsētas un Rīga ir attīstījusi savas industriālās ražošanas, tagad jāsper solis tālāk un par attīstību jādomā jaunajos attīstības centros, tai skaitā Cēsīs. Redzu,    te jau darbība notiek, top industriālais parks, bet jāskatās, kā valsts var vēl vairāk atbalstīt, lai attīstība būtu vēl straujāka un dotu ekonomisko labumu.

Ceru, ka reforma neradīs pamatu šobrīd izskanējušām bažām, ka tā vēl vairāk iztīrīs laukus. Tāpēc svarīgi ekonomisko aktivitāti pārcelt uz reģioniem, lai novadu, pagastu iedzīvotāji varētu darbu atrast uz vietas vai paši radīt darbavietas. Tikpat svarīgi saglabāt ekonomisko aktivitāti esošajos novados, lai, padarot spēcīgu novada centru, nepasliktinātu situāciju tā pagastos. Mēs kļūsim par attīstītu valsti vien tad, ja visa teritorija būs vienmērīgi attīstīta.”

J.Vitenbergs norādīja, ka reģionu ekonomiskajai attīstībai varētu atvēlēt daļu finansējuma no Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanas fonda.

Ministrs “Druvai” atzina, ka vizītē guvis ļoti pozitīvu iespaidu: “Domāju, Cēsis ir modernākā un mūsdienīgākā pilsēta valstī, un tas nebūt nav skaļi teikts. Vizītes laikā pārliecinājos, ka līdztekus kultūrvēstures daļai, ko parasti iebraucēji iepazīst, te ir mūsdienīga un sakārtota biznesa vide, ko parāda Cēsīs ienākošie IT uzņēmumi. Tas ir apliecinājums pašvaldības un šo uzņēmumu veiksmīgai sadarbībai, kas rezultējas vietējo iedzīvotāju mācībā, lai viņi turpinātu darbu savā pilsētā. Tas ir ļoti svarīgi, jo darba meklējumos visiem nav jādodas uz Rīgu.”

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs bija gandarīts par ministra novērtējumu, norādot, ka Cēsīm būtiski turpināt veidot dažādu un pielāgoties spējīgu ekonomiku – no atsevišķiem radošajiem profesionāļiem līdz apjomīgiem Baltijas mēroga ražojošajiem uzņēmumiem, kā arī turpināt attīstīt pieejamu īres dzīvokļu fondu mājokļa jautājuma risināšanai, un valsts atbalsts tam ir ļoti būtisks.