Ziņas

Sabiedrība

Ēkas, kas joprojām bīstamas

Aizliegts ekspluatēt. Laboratorijas korpuss Zinātnes iela 1a Priekuļos ir norobežots ar sarkanbalto lentu, jo Būvniecības valsts kontroles birojs šo ēku atzinis par ekspluatācijai bīstamu.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē redzamas sešas ar sarkanu zīmi norādītas publiskās celtnes Cēsīs un Priekuļu novadā, kas nozīme, ka tie ir bīstami objekti, kas nav droši cilvēkiem, tāpēc to ekspluatācija pilnībā vai daļēji jāpārtrauc. Biroja pārstāve Ieva Balode pastāstīja, ka karte tiek uzturēta aktuāla, tiklīdz kāda objekta bīstamība tiek novērsta, apzīmējums tiek mainīts. Kartē gan vēl nav redzami šī gada pārbaužu dati.

Cēsīs kā bīstama joprojām atzīmēta mūzikas skolas ēka Lielā Kalēju ielā 4. Norādīts, ka aizliegta telpu, kas atrodas virs bojātā pagraba pārseguma, ekspluatācija. Cēsu Mūzikas vidusskolas saimniecības daļas vadītāja Zigrīda Grundule paskaidroja, ka savulaik sastādīti divi akti: “Būvniecības valsts kontroles birojs, apsekojot pagrabu, konstatēja, ka metāla sijas, kas balsta velves, ir korodējušas. Tās tika nomainītas, tagad pārsegums ir drošs, taču spēkā joprojām ir Valsts veselības inspekcijas akts, ka dažās otrā stāva telpās nepieciešams remonts, tikai pēc tā veikšanas tur varēs noturēt mācības. Gaidām, kad būs finansējums, lai veiktu konkrēto telpu remontus, tikmēr šīs telpas neizmantojam.”

Minētā ēka pieder VAS “Valsts nekustāmie īpašumi”, Cēsu Mū­zikas skola ir tikai nomnieks.

Pieci ekspluatācijai nepiemēroti objekti uzrādīti Priekuļu novadā. Divi Jāņmuižā, tās ir ēkas, kur savulaik darbojās profesionālā vidusskola – laboratorijas korpuss Lauku ielā 14 un praktisko nodarbību korpuss (mācību darbnīcas) Ozolu gatvē 7. BVKB aizliedzis šo ēku ekspluatāciju līdz tajā konstatētās bīstamības novēršanai.

Pēc Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas pievienošanas Priekuļu tehnikumam skolas ēkas jau dažus gadus stāv pamestas, arvien vairāk pasliktinās to stāvoklis. Pēc skolu apvienošanas ēkas Jāņmuižā pārņēma “Valsts nekustamie īpašumi” (VNI). VNI sabiedrisko attiecību speciālists Arnis Blodons stāsta, ka ēka Ozolu gatvē ir pārdota un par tās stāvokli būtu jājautā jaunajam īpašniekam, bet Lauku ielas 14 īpašuma pēdējā izsole nebija veiksmīga. VNI mājaslapā redzams, ka bijušās skolas ēkas tiek regulāri mēģināts pārdot, bet pircēju tām nav.

“Skolas ēkas ir pietiekami specifiski objekti, lai atrastu, kā tās izmantot. Vispirms tās tiek piedāvātas valsts sektoram, taču pieredze rāda, ka nevienam šīs celtnes nav vajadzīgas. Tad piedāvājam pašvaldībām, bet tām nav līdzekļu ēku uzturēšanai. Pēc tam būves tiek dotas atsavināšanai, pārdošanai izsolēs, taču arī tur interese nav liela. Iespēju robežās cenšamies rūpēties par ēku drošību, taču lielus līdzekļus tām nevaram tērēt. Ja ieguldām naudu īpašumā, kam nav pielietojuma, varam saņemt aizrādījumus no Valsts kontroles par līdzekļu nelietderīgu izmantošanu,” stāsta A. Blodons.

Ar sarkano zīmi kā bīstama kartē atzīmēta arī Liepas pagastā “Liepas Muižā” esošā skolas ēka, bet divi bīstamie objekti ir tieši Priekuļos. Viens no tiem – laboratorijas korpuss Zinātnes ielā 1a.

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadītājs Varis Dedumets stāsta, ka šajā ēkā jau vairākus gadus nenotiek nekāda darbība. Ēka pieder Zemkopības ministrijai, centram tā nodota apsaimniekošanā.

“Mums šo ēku nevajag, trūkst arī līdzekļu tās sakārtošanai, tāpēc meklējam iespēju tai rast jaunus saimniekus. Veicām vizuālo novērtējumu, bet nopietnākas ekspertīzes veikšanai līdzekļu nav. Esam nožogojuši ēku, paveikuši nepieciešamākos minimālos darbus, lai būtu drošība, vairāk neko nevaram,” stās­ta V. Dedumets.

Pie bīstamajām ēkām minēta arī administratīvā ēka Priekuļos, Dārza ielā 12. Norādīts, ka aizliegta būves 1.stāva ekspozīcijas zāles un 2.stāva aktu zāles ekspluatācija līdz atzinumā konstatētās bīstamības novēršanai, pro­ti, konservācijas darbu pabeigšanai. Ēkas īpašnieks ir VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, un tā valdes loceklis Ēriks Nordens paskaidroja, ka mājai ir divas daļas. Vienā ir atzinumā minētā foajē daļa ar zāli otrajā stāvā, un ir arī biroju daļa.

“Biroju daļai viss kārtībā, tur nekādas problēmas nav konstatētas, bet vienai no foajē telpā esošajām kolonnām ir atklāta plai­sa. Esam pasūtījuši tehnisko projektu, šajā rudenī bojājums tiks novērsts,” skaidroja Ē. Nor­dens.

Pēdējos gados Būvniecības valsts kontroles birojs regulāri veic sabiedrisko ēku kontroles, apsekojot ievērojamu skaitu pub­lisko objektu. Biroja informācija vēsta, ka šogad pastiprinātu uzmanību pievērš izglītības iestāžu, biroju ēkām un tirdzniecības celtnēm, kā arī Latvijas valsts simtgades pasākumu objektiem. Biroja mājaslapā bvkb.gov.lv var iepazīties ar objektiem, ko šogad plānots apsekot, vairāki no tiem atrodas arī bijušā Cēsu rajona novados.

Minētajā mājaslapā atrodama arī ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvā karte, kurā redzams, kāds novērtējums dots ap­sekotajiem objektiem. Vēr­tējumam izmantots “luksofora princips”, objekti kartē attēloti trijās krāsās – zaļā, dzeltenā un sarkanā. Ar zaļu krāsu atzīmētās ēkas ir teicamā vai labā stāvoklī, tās var droši ekspluatēt, ar dzeltenu – ēkas, kas ir sliktā stāvoklī un to drošība jāuzlabo, bet ar sar­kanu – bīstamie objekti, kas nav droši cilvēkiem, tāpēc to ekspluatācija pilnībā vai daļēji jāpārtrauc.