Ziņas

Sabiedrība

Dzīvokļi gaida

Būs iespēja. Dzīvojamā ēkā Cēsīs, ko novada pašvaldība būvēja sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, īres dzīvokļus piedāvās speciālistiem, kuru pakalpojumi nepieciešami novada iedzīvotājiem. Foto: Indars Krieviņš

Ekspluatācijā šajās dienās tiek pieņemta daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, ko novada pašvaldība būvēja sadarbībā ar Aizsardzības ministriju.

Ēka, kas ilgi stāvēja nepabeigta, 2016.gadā nonāca tirgū, un Cēsu novada pašvaldība nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības, samaksājot 117 tūkstošus eiro. Notika pārrunas ar Aiz­sardzības ministriju, abas puses vienojās par sadarbību nama pārbūvē. 2017.gada nogalē Cēsu novada pašvaldība un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kas pārstāv Aiz­sardzības ministriju, noslēdza līgumu par nepabeigtās jaunbūves pārbūves būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību.

Būvniecības izdevumus apmaksāja atbilstoši katram pasūtītājam piederošajai nama domājamajai daļai. Cēsu novada pašvaldībai pieder 73 procenti, bet Aizsar­dzības ministrijas īpašumā ir 27 procenti ēkas. Pirms būvdarbu sākšanas tika veikti nepieciešamie konservācijas darbi. Būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumu ir 1,39 miljoni eiro, bet, pierēķinot arī būvuzraudzību, konservāciju, būvekspertīzi, kopējā summa- aptuveni 1,7 miljoni eiro.

Līgums par būvniecības darbiem tika noslēgts ar būvuzņēmumu “Woltec” SIA, un pagājušajā vasarā tika uzsākti būvdarbi. Līdz ziemai pabeidza fasādes apdares un elektrotīkla pieslēguma darbus, siltumtrases un ārējo inženiertīklu izbūvi, tad sekoja plānotie iekšdarbi.

Līgumā bija noteikts, ka darbi jāpabeidz līdz 2019.gada 31.jūlijam, un, kā norāda Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vla­dimirs Kalandārovs, būvnieks darbus paveicis pat pirms solītā termiņa. Būvniecības valsts kontroles birojs objektu apsekojis, izteiktās iebildes ir novērstas, un jau šajās dienās pieņemšanas akts tiks parakstīts, un tad jau pašvaldībā un Aizsardzības ministrijā varēs lemt, kuriem piešķirt dzīvojamo platību jaunajā ēkā.
Pēc būvniecības novada pašvaldība savā rīcībā iegūs 17, savukārt Aizsardzības ministrija – septiņus labiekārtotus dzīvokļus. Pašvaldī­bā norāda, ka sev piederošos dzīvokļus izmantos kā īres dzīvojamo fondu novadā nepieciešamo speciālistu piesaistei.