Ziņas

Sabiedrība

Dzīvi grupu dzīvokļos Cēsīs uzsāks pirmie iemītnieki

Dzīvi grupu dzīvokļos grupu mājā “Cēsis” Caunas ielā 8 pirmdien uzsāks pirmie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Pavisam paredzētas 16 vietas, kas varētu aizpildīties mēneša laikā.

Pakalpojumu, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt, nodrošina biedrība “Cerību spārni”. Biedrības vadītāja Eva Viļķina teic: “Pagājušo gadu sāka darboties grupu dzīvokļi Spārē, kur mīt 10 cilvēki, un tagad šis darbs notiek Cēsīs. Te dzīvot pieteikušies 11 cilvēki.”

E.Viļķina skaidro, ka no tiem, kas sākotnēji pieteicās, daļa tomēr pārdomājuši, un iemesli tam dažādi. Cilvēki, kuri līdz šim uzturējušies aprūpes iestādēs, nejūtas droši, savukārt gados jaunos cilvēkus, kas dzīvo ģimenē, vecāki tomēr izlemj pieturēt, lai jaunietis ilgāk ir ģimenē.”

Cēsīs dzīvi grupu dzīvokļos uzsāks personas, kuras līdz šim dzīvojušas ģimenē, bet lielākoties tās, kuras līdz šim dienas vadījušas aprūpes centros. E.Viļķina vērtē: “Šiem cilvēkiem arī būs nepieciešams lielāks atbalsts sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanā, jo, lai arī ir tādi, kuriem ir pieredze dzīvot sabiedrībā, ir arī tādi, kuri visu laiku ir bijuši vai nu bērnu namā vai aprūpes centrā.”

Vakar notika pirmā tikšanās ar jaunizveidoto komandu, kura strādās grupu dzīvokļos. Tika izrunāti visi praktiskie jautājumi, lai varētu uzsākt veiksmīgi strādāt. E.Viļķina atzīst, ka uz izsludināto konkursu pieteicās pat vairāk darbinieku nekā bija vakanču.
“Druva” jau rakstīja, ka pavasarī Cēsu novada pašvaldība un biedrība “Cerību spārni” parakstīja deleģējumu līgumu par jaunizveidotā grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanu Cēsīs. Pakal­pojums dos iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Pakalpojums nodrošinās mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī. Pakal­pojums tiks nodrošināts Projekta “Vidzeme iekļauj” izvērtētām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un pēc valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pārietu uz dzīvi sabiedrībā, kā arī personas, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā.

Personas, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu un kuras nebūs nodarbinātas, varēs ikdienā apmeklēt gan Amatas pagasta “Spāres” pakalpojumus, gan atbalsta centra “Pērle” pakalpojumus – specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centru vai speciālistu konsultācijas ar mērķi attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt personu iesaisti nodarbinātības pasākumos, integrāciju sabiedrībā. Deinstitucionalizācijas procesā izveidotais pakalpojums “Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums” tiek īstenots ar ES fonda projekta “Vidzeme iekļauj” atbalstu.

Biedrībai “Cerību spārni” ir liela pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu dzīvokļa pakalpojumu. Grupu dzīvokļa pakalpojumu biedrība nodrošina jau Siguldas novadā un Cēsu novada Amatas pagasta Spārē. Biedrības pārraudzībā ir arī izveidotais sociālais uzņēmums “Visi var”.