Ziņas

Sabiedrība

Dzimumiem vienādas tiesības

Pirms kampaņas veiktais pētījums parādījis, – 65% iedzīvotāju uzskata, ka ir svarīgi, lai vīriešiem un sievietēm darba vietā būtu vienādas tiesības, iespējas un atbildība.

„Kampaņas mērķis ir informēt cilvēkus, ka neatkarīgi no dzimuma viņiem ir vienādas tiesības uz taisnīgu samaksu un darba apstākļiem. Veiktā aptauja apliecina, ka gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir neskaidrības jautājumos, kas saistītas ar vienādu tiesību un iespēju nodrošināšanu,” norāda labklājības ministre Dagnija Staķe. Ministre tā secinājusi, izvērtējot pērnā gada novembrī izdarītās aptaujas rezultātus, kurā pētījumu centrs SKDS bija izvēlējies aptaujāt 500 Latvijas uzņēmumos strādājošos un vadītājus.

Noskaidrojies, ka izplatītākie vīriešu amati Latvijas uzņēmumos aizvien ir direktors, šoferis un celtnieks, bet sieviešu – grāmatvede, sekretāre un pārdevēja. Kampaņas ietvaros cilvēki tiek aicināti padomāt, vai, piemēram, pildot grāmatveža un ķirurga profesiju, ir nozīme cilvēku dzimumam. Statistika liecina, ka par grāmatvežiem 2005.gadā strādāja vidēji 37,5 tūkstoši sieviešu un tikai 2,4 tūkstoši vīriešu, savukārt no 650 Latvijā praktizējošiem ķirurgiem tikai 118 bija sievietes. Neatkarīgi no tā vairāk nekā 80% darba devēju domā, ka viņu uzņēmumā dzimumu līdztiesības jautājumu risināšana darba attiecībās nav aktuāla. Turklāt gandrīz 24% darba devēju nepārzina likumdošanu, kas ir saistīta ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Lielākā daļa darba ņēmēju un darba devēju nezina vai nav pārliecināti, ka darba intervijā nedrīkst uzdot jautājumus par pretendenta ģimenes vai laulības stāvokli. Vairāk nekā puse aptaujāto atzīst, ka darba devēju attieksmi ietekmē potenciālā darbinieka dzimums. Vienlaikus

darbinieki, kuri jau reāli ir saskārušies ar dzimumu diskrimināciju, pusē gadījumu nav darījuši neko, lai aizstāvētu savas tiesības. Labklājības ministrija, sadarbojoties ar komunikāciju aģentūru un izstrādājot kampaņu “Varbūt abi?”, par mērķa publiku iecerējusi izvēlēties vīriešus, aicinot viņus izmantot savas tiesības un iesaistīties ģimenes dzīvē. Kā liecina pētījums, gandrīz 60 procenti iedzīvotāju un vairāk nekā 40 procenti darba devēju nezina vai nav pārliecināti, ka arī bērna tēvam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, pēc kura viņam ir jānodrošina iespēja atgriezties iepriekšējā darbā.

Speciālisti līdz pat šī gada novembrim īstenos virkni pasākumu Rīgā un Latvijas reģionos. Jau izdevies vienoties ar vairākām sabiedriskajām organizācijām, lai katrā novadā, dažādos pasākumos tiktos vīrieši un diskutētu par savu lomu sabiedrībā un ģimenē, aizstāvētu savas un noskaidrotu pretējā dzimuma tiesības. Projektos iesaistīta arī jaunākā paaudze, proti, studenti piedalīsies konkursā un analizēs, kādi padomju gadu stereotipi par vīriešiem un sievietēm ir pazuduši vai mainījušies līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Speciālisti lēš, ka jauniešiem, kuri nav dzīvojuši padomju laika sabiedrībā, varētu būt savdabīgi spriedumi, kas liktu aizdomāties. Par sieviešu un vīriešu lomu un pienākumiem ikdienā jau diskutē arī pusaudži Latvijas skolās, bet speciālistiem jau nācies dzirdēt, ka padsmitnieki domā vecāku radītos priekšstatos, uzskatot, ka vīrietis ir naudas pelnītājs un sieviete bērnu dzemdētāja. Šie priekšstati mazliet pārsteiguši, jo aizvien vairāk plašsaziņas līdzekļos tiek popularizēts ģimenes modelis, kad vienlīdz iesaistīti bērna audzināšanā un ģimenes sadzīvē ir gan vīrietis, gan sieviete. Šīs kampaņas laikā iecerēts, ka vīriešus uzrunās sabiedrībā pazīstami tēvi ar bērniem, kuri nekaunas atzīt, ka ģimene viņiem ir vērtību skalas augšgalā, pirms vērienīgas kāpšanas pa karjeras kāpnēm.

Jautājumu – ”Varbūt abi”- kampaņas laikā žurnālisti uzdeva arī nevalstisko organizāciju un Labklājības ministrijas darbiniekiem Dānijā. Aizvadītajā nedēļā Latvijas mediju pārstāvji apciemoja kaimiņvalsti, lai uzzinātu, kā dzimumu līdztiesības jautājumus kārto valstī, kurā demokrātijas saknes ir daudz dziļākas. Būtiskākais atzinums, ka Dānijā kampaņas ir pāraugušas ikdienas darbā, kad ar likumiem strikti tiek aizstāvētas darba devēja un darba ņēmēja tiesības un intereses. Vairāku NVO pārstāvji atzina, ka laika gaitā meklētas atbildes, kā vislabāk sadarboties ar valsts iestādēm. Biežas ir abpusējas diskusijas par izmaiņu pieņemšanu darba vai sociālajā likumdošanā.

Dānijā pašlaik, tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs, ir aktuāli analizēt demogrāfiskos rādītājus un atzīt, ka bērnu skaits ģimenē tiek ļoti plānots, jo pēdējo desmit gadu laikā sievietes cenšas kļūt veiksmīgas darba tirgū un ieņemt vadošos amatus, lai vīrieši nekļūtu par izkārtnēm viņu padarītajam darbam. Protams, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv sieviešu intereses, ir trīsdesmitgadnieču pusē, bet valsts līmenī jāmeklē risinājumi, lai panāktu vēlamo līdzsvaru, kad izglītošanās, darba pieredze un saskanīgas attiecības ģimenē nav traucējošas valsts iedzīvotājiem.

Kampaņa” Varbūt abi?” Latvijā tiek īstenota Labklājības ministrijas projekta “Kapacitātes stiprināšana nodarbības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta.