Ziņas

Sabiedrība

Dzemdību zālē – svētbilde

Gandarījums. Dzemdību nodaļas vecākā vecmāte Veronika Medne (no kreisās), Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un svētbildes autore, Kristīgās akadēmijas absolvente Krista Gustovska gandarītas par svētbildes turpmāko atrašanās vietu.Foto: MĀRIS BUHOLCS

Cēsu klīnikas Dzemdību nodaļai šī nedēļa iesākās ar patīkamu notikumu. Latvijas Kristīgās akadēmijas absolvente Krista Gustovska personālam pasniedza sevis radīto bakalaura programmas gala darbu – svētbildi – ar cerību, ka tā jaunajām māmiņām palīdzēs vieglāk aizvadīt dzemdības un rast iekšējo mieru. “Izstrādājot augstskolas gala pārbaudījumu darbu, vēlējos tam atrast pielietojumu. Tāpēc ar ideju vērsos pie Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas, lai gūtu apstiprinājumu, ka svētbilde varētu rotāt dzemdību zāli, kurā ik dienas ārsti un vecmātes strādā ar māmiņām un ir klāt brīnišķīgajā brīdī, kad dzimst jauna dzīvība. Svētbilde godina, atgādina un palīdz izprast dzīvības svētumu, un, manuprāt, svarīgi ir uzsvērt, ka ne tikai ārsti, bet arī Dievs palīdz bērniņam nākt pasaulē,” stāsta Latvijas Kristīgās akadēmijas absolvente.


Arī Kristas Gustovskas bakalaura darba vadītājs bija ieradies uz nozīmīgo brīdi un neslēpa prieku par Cēsu klīnikas atsaucību. “Nezinu, vai tas ir liktenis, bet deviņdesmito gadu sākumā braucu uz Cēsīm, lai medicīnas darbiniekiem lasītu lekcijas kristietībā, bet tagad, apmēram pēc divdesmit gadiem, esmu atgriezies Cēsīs. Cēsu klīnika vienmēr ir asociējusies ar ļoti jauku vietu, bet jūsu darbs ar ļoti lielu atbildību, jo dzemdību zāle patiešām ir svēta vieta,” teic Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs Guntis Dišlers.

Saņemot dāvanā svētbildi, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa atzina, ka šī ir unikāla pieredze, kurā iesaistījusies Cēsu klīnika. “Dzemdību nodaļa klīnikas darbībā vienmēr ir bijusi īpaša, tāpēc to dažādu iespēju robežās cenšamies lolot, bet vēl lielāku prieku sagādā tas, ka to dara arī cilvēki no ārpuses, kuru ikdiena ar klīniku nav saistīta,” atzīst I. Liepa, un viņas teikto papildina Dzemdību nodaļas vecākā vecmāte Veronika Medne, ka svētbilde ikdienas darbā palīdzēs arī vecmātēm un ārstiem, jo arī mediķiem, pieņemot dzemdības, vajadzīgs atbalsts.