Ziņas

Sabiedrība

Durvis ver senioru dienas māja

ATVĒRŠANAS SVĒTKOS. Atvēršanas svētkos senioru dienas mājā “Esība” tiekas Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktors Ainārs Judeiks (no kreisās), biedrības “Labāka rītdiena” dibinātāja Evija Jēkabsone,   sociālās aprūpes centru “Mārsnēni” un “Sērmūkši” sociālās aprūpes un rehabilitācijas sektora vadītāja Kristīne Zmičerevska, sociālā dienesta Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Inga Kārkliņa un senioru mājas aprūpētāja Iveta Kmina.Foto: Iveta Rozentāle

Biedrība “Labāka rītdiena” Cēsīs atver senioru dienas māju “Esība”. Tajā dienas lielāko daļu var aizvadīt desmit klienti, vakarā atkal atgriežoties pie tuviniekiem ierastajā vidē – mājās.

Atklāšanas dienā biedrības dibinātāja Evija Jēkabsone ar kolēģēm izrāda mājīgi iekārtotās telpas Krišjāņa Valdemāra ielā un teic, ka tagad tās tikai jāapdzīvo: “Interese par pakalpojumu ir, cilvēki zvana pat no Valmieras. Tā kā gaidām pirmos klientus.”

E.Jēkabsoni ar jaunā pakalpojuma atvēršanu sveica arī Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktors Ainārs Judeiks un Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Inga Kārkliņa, norādot, ka šāds piedāvājums ir ļoti vajadzīgs, cilvēki arī sociālajā dienestā interesējas, vai nav iespējams tuvinieku uz noteiktu laiku uzticēt speciālistiem, kas viņu pieskatītu. Ainārs Judeiks teic: “Nereti senioriem ir kādas veselības problēmas, kuru dēļ ir vajadzīga pieskatīšana. Prieks, ka biedrība ir kā pionieri, kas tādu pakalpojumu    gatavi ieviest. Telpas ir fantastiskas, rada pozitīvu noskaņu.” Evija Jēkab­sone skaidro, ka, iekārtojot “Esī­bu”, bijusi vēlme, lai seniori te justos kā mājās.

Inga Kārkliņa vērtē: “Pozitīvi, ka pakalpojums paredzēts līdz desmit cilvēkiem, līdz ar to veidosies ģimeniska atmosfēra, būs vieglāk saliedēties. Arvien vairāk tiek runāts par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, par ģimenei pietuvinātiem pakalpojumiem, par to, kā nodrošināt kvalitatīvas vecumdienas, dzīves kvalitāti arī sirmā vecumā. Nenoliedzami, ja vien ir iespējams, senioram    jādzīvo mājās, šis pakalpojums ir viena no iespējām, kā to īstenot. Noteikti palīdzēsim ar informācijas izplatīšanu, jo svarīgi, ka cilvēki uzzina par piedāvājumu. Sabiedrības informēšana un pozitīvo piemēru, pozitīvās pieredzes uzsvēršana ir ļoti būtiska.” Evija Jēkabsone papildina: “Labā jau ir stipri vairāk, tikai par to daudz mazāk tiek runāts, arī atspoguļots medijos.”

Jaunais pakalpojums ļaus vecos cilvēkus, kuriem ir tādas veselības problēmas, kuru dēļ viņus nav vēlams atstāt vienus, kuriem jāpalīdz atcerēties, ka regulāri jālieto medikamenti, jāmaina autiņbiksītes, dienas laikā atvest uz aprūpes centru, un viņi tiks aprūpēti, paēdināti, izvesti pastaigāties, pieskatīti, nodrošināti arī ar dažādām izklaidējošām nodarbēm. Savukārt seniora tuvinieki var mierīgi doties savās ikdienas gaitās, jūtoties droši, ka radinieks tiek pieskatīts, ir paēdis.
Sociālo aprūpes centru “Mār­snēni” un “Sērmūkši” sociālās aprūpes un rehabilitācijas sektora vadītāja Kristīne Zmičerevska norāda, ka ne vienmēr tuvinieki spēj senioram nodrošināt šādu iespēju katru dienu, tās var būt arī atsevišķas dienas vai brīvdienas. Ja tuviniekiem senioru nav iespējams atvest vai aizvest uz centru, par atsevišķu samaksu pilsētas robežās tiks nodrošināts arī transporta pakalpojums. Uzturēšanās maksa paredzēta 20 eiro dienā. Inga Kārkliņa norāda: “Tuvinieku maksātspēja mani dara bažīgu, vai viņi būs spējīgi par šo pakalpojumu samaksāt, bet to rādīs laiks.” Pašlaik par pakalpojumu jāmaksā tā izmantotājam, bet Evija Jē­kabsone vērtē, ka ar laiku paš­valdība varētu izsvērt iespēju sniegt līdzfinansējumu sava novada senioriem, kuriem tas nepieciešams.

Telpās, kuras izmanto “Esī­ba”, savulaik atradās veselības centrs “Aura”, tagad tās pārveidotas, lielā zāle sadalīta ar starpsienu, radot mājīgu noskaņu. Senio­ru dienas mājā ir nodalītas telpas diendusai, atpūtai un aktivitātēm, ir sanitārais mezgls, neliela virtuvīte, pieejami materiāli brīvā laika pavadīšanai – galda spēles, grāmatas, preses izdevumi, TV, garantēts praktisks atbalsts vai asistēšana cilvēka pašaprūpes nodrošināšanai.

Par klientiem rūpēsies aprūpētāja Iveta Kmina. Aprūpētājai ir pieredze gan biedrības sociālajos aprūpes centros, gan sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu ārzemēs. Viņa teic: “Esam gatavi darīt visu nepieciešamo, lai seniori justos labi un droši.” Darbs ar cilvēkiem aprūpētājai ir ļoti tuvs.

Biedrība “Labāka rītdiena” ap­saim­nieko sociālos aprūpes un rehabilitācijas centrus “Mārsnē­ni” un “Sērmūkši”, kā arī sniedz aprūpes mājās pakalpojumus.