Ziņas

Sabiedrība

Durvis ver atbalsta centrs “Pērle”

PRIEKA PILNI. Atbalsta centra “Pērle” atklāšanā priekpilni piedalījās un uzstājās invalīdu habilitācijas- dienas centra jaunieši Dāvis Zelčs (no kreisās), Andrejs Šibalovs , Signe Ivanova. Pie klavierēm Beāte Bringule. Palīdzīgu roku sniedza aprūpētāja Ilze Kārkliņa.Foto: Iveta Rozentāle

Izejot cauri ne mazums grūtībām un izaicinājumiem, Cēsīs durvis vēris jaunceltais centrs “Pērle”, kas sniegs atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un nodrošinātu iespējas dzīvot mājās un ģimeniskā vidē.

Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, 3.decembrī, uzsākot sadarbību ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, kas nodrošinās “Pērles” sniegtos pakalpojumus, Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs nodeva centra atslēgas biedrības valdes priekšsēdētājam Mārim Grāvim.

Centra atvēršanas pasākumā Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītājs Ainārs Judeiks sacīja: “Ir tapusi jauna, moderna, multifunkcionāla ēka, kurā darbojoties katrs cilvēks varēs izpausties, atvērties un parādīt savu īpašo pērli.” Tomēr par to, ka ceļš no idejas līdz centra atvēršanai nav bijis viegls, liecināja daudzi jo daudzi pateicības vārdi visiem iesaistītajiem. Arī domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, visiem sakot paldies un jo īpaši projekta krustmātei, bijušajai Cēsu novada sociālās aģentūras vadītājai Ivetai Sietiņsonei, uzsvēra: “Šis ir liels, daudzu gadu ceļojums, kas piestājis vienā no starppieturām, kad varam to atklāt. Pakalpojums ir ļoti vajadzīgs, redzams, ka klienti jau gaida, kad tas būs pieejams, kā arī vēl daudzi cer, ka varēs to izmantot. Domājams, varēsim visu cerības attaisnot. Novēlu izdošanos, labu gaisotni un jaukas attiecības, lai gan klientiem, gan darbiniekiem patīk šurp nākt, pavadīt laiku.”

Labklājības ministrijas pārstāvis Aldis Dūdiņš izteica pateicību par drosmi un uzdrīkstēšanos: “Neraugoties uz visām grūtībām, šis objekts ir viens no nedaudzajiem jaunajiem, nevis pielāgots bijušajā skolas vai slimnīcas ēkā. Zinot Māri Grāvi, ceram, ka pakalpojums tiešām būs izcils!”

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” ir viens no lielākajiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, darbojas šajā jomā kopš 1994. gada. Biedrība līdz šim strādājusi tikai Rīgā, uzsāktā sadarbība ir jaunums arī viņiem. Māris Grāvis pauda: “Mums ir jau gandrīz 30 gadu pieredze, tāpēc ir ļoti daudz ideju, bijām gatavi izkāpt no savām ērtajām kurpēm Rīgā, lai kopā ar pašvaldības iecerēm radītu Cēsis par paraugu ne tikai Latvijas, bet pat Baltijas mērogā sociālo pakalpojumu sniegšanas klāstā un kvalitātē.”

Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede ar komandu, dāvinot sienas pulksteni, vēlēja: “Pienācis laiks sākt skaitīt laimīgās sekundes, minūtes, stundas, dienas, un novēlam, lai laiks šeit paiet nemanot!”

Ar priekšnesumiem centra atvēršanas dienā uzstājās invalīdu habilitācijas- dienas centra jaunieši. Dienas centra vadītāja Ērika Dobenberga atklāja, ka jauniešiem tas ir ilgi gaidīts brīdis, viņi labprāt gatavojuši priekšnesumus, jo varēja parādīt, cik viņiem tas ir nozīmīgi. Diānas vecāki Inese un Vladimirs Venediktovi “Druvai” pauda: “Ilgi šo dienu gaidījām un cerējām, ka tā pienāks, šī ir īpaša svētku diena. To cilvēku loks, ko Diāna var satikt, ir ierobežots, bet līdz ar    plašo centru viņai būs iespēja gan satikt vairāk cilvēku, gan vairāk izkustēties.” Mūsu sarunas laikā pati Diāna teic: “Un mūzika, nevaru to sagaidīt.” Tas nozīmē, ka BENU aptiekas dāvinātās digitālās klavieres centram būs ļoti noderīgas.

Ērika Dobenberga pastāstīja, ka jaunieši ar šīm telpām pamazām iepazīstināti, lai    pierastu un justos labi. To, ka viņi lieliski iejutušies, liecināja viņu priekpilnā dejošana pie mūzikas pēc oficiālās daļas beigām. Arī Iveta Sietiņsone pauda gandarījumu, ka ir izdevies burvīgs rezultāts, tagad jauniešiem būs plašas telpas, jo iepriekšējās bija kļuvis par šauru, bet ir svarīgi, lai bērniem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir iespēja mācīties Cēsu 2.pamatskolā, pēc tās beigšanas ir vieta, kur darboties.

“Druva” vaicāja Aināram Judeikam un Mārim Grāvim, kādi ir nākamie soļi pēc centra atvēršanas. M.Grāvis pauda: “Aktīvi strādājam, lai organizētu pakalpojumu reģistrāciju. Protams, jo ātrāk tas būs iespējams, jo labāk, bet pēc optimistiskām prognozēm tas varētu būt janvāra sākumā vai otrajā pusē.” “Druva” jau rakstīja, ja deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz vairāk nekā gadu, tas jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas ir procesā.

M.Grāvis teic: “Bet tikmēr te būs habilitācijas centrs,    telpas jau tuvākajās nedēļās tiks apdzīvotas, izmantotas iespējas, ko dod šī vieta. Virzīsimies pa solim, atverot dienas aprūpes centru, tad specializētās darbnīcas, sniedzot pakalpojumu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šajā centrā tiks nodrošināti ļoti daudzi pakalpojumi.” Atbalsta centra “Pērle” vadītāja būs Dita Trapenciere.

Māris Grāvis arī norāda: “Darīsim kvalitatīvi, lai cilvēkiem šeit patiktu, vienlaicīgi domājot par risinājumiem, kas, iespējams, nekur citur nav bijuši. Tā, piemēram, vēlamies izveidot kafijas stūrīti telpās vai ārtelpās, kas būs pieejams arī sabiedrībai, jo vēlamies būt atvērta iestāde gan savā garā, gan pēc savas būtības. Darbnīcās vēlamies radīt produktus, ko izvietot arī Cēsu suvenīru veikalā, izmantot stadiona priekšrocības, uzrunāt slēpošanas trasi. Mēs kā nevalstiskā organizācija varam darboties daudz plašāk nekā pašvaldības iestāde.”

Atbalsta centrs būs lielākais šāda veida sociālo pakalpojumu centrs Cēsu novadā un arī Vidzemē. Atbalsta centra izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, sniedzot    atbalstu, mācot noderīgas prasmes un nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide norit ERAF projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 1 122 375,41 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro,    valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 eiro.