Ziņas

Sabiedrība

“Druvas” fotogrāfa redzējums

“Pārsvarā tie ir portreti, kas tapuši deviņu gadu laikā, kopš strādāju redakcijā. Sākotnēji nemaz nedomāju par fotogrāfiju glabāšanu, bet jutu, ka nāk labi portreti, un sāku tos krāt. Sak, gan jau pienāks laiks arī kādai izstādei. Bija doma, ka varētu šādu foto izstādīti veidot, atzīmējot savu desmitgadi laikrakstā. Tad radās situācija, ka laikrakstam ir svētki, kas saistījās ar ekspozīcijas maiņu, un nolēmu ieceri īstenot tagad,” stāsta D. Saulītis.

No saviem krājumiem D. Saulītis izvēlējies 16 attēlus. Par atlases pamatkritēriju fotogrāfs noteicis attēla kvalitāti un atbilstību izvēlētajai tēmai. Dažas no fotogrāfijām kādreiz bijušas redzamas laikrakstā, citas taupītas šādiem gadījumiem. Autors atzīst, ka lauku cilvēkus fotografēt ir vieglāk, jo viņi ir vienkāršāki un atklātāki. Fotogrāfijās nav veikta nekāda montāža, neviens no modeļiem nav pozējis, katrs attēls ir laikā iemūžināts dzīves mirklis.