Ziņas

Sabiedrība

Drustos pērn piedzimuši divi bērni. Kāda nākotne skolai

Drustēniešiem svarīgi. Uz sarunu ar Smiltenes novada domes speciālistiem un deputātiem bija atnācis ap pussimts pagasta iedzīvotāju.Foto: Sarmīte Feldmane

Skaista ēka ezera krastā, Drustu skola, drustēniešu Baltā skola. Šajā mācību gadā tā ir Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība. Te no 1.līdz 6.klasei mācās 26 skolēni. No tiem 16 deklarēti Drustu pagastā, bet četri ir ukraiņu ģimeņu bērni. Pirmsskolā mācās 15 bērni.

Šonedēļ Smiltenes novada dome apstiprināja un nodeva sabiedriskai apspriešanai novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projektu. Pirms tam darba grupa, kurā bija piesaistīti Vidzemes Augstskolas eksperti, iepazinās ar katru novada mazo skolu, tikās ar pagastu pārvalžu un izglītības iestāžu vadītājiem, analizēja situāciju un ieskicēja nākotnes scenārijus. Katrā pagastā arī notika iedzīvotāju sapulces, kurās izglītības nozares speciālisti un deputāti iepazīstināja ar darba grupas secinājumiem.

Drustu skolas zāle otrdienas vakarā bija pagasta ļaužu pilna. Bērnu vecāki bija atnākuši, lai uzzinātu, cik ilgi Drustos būs skola, bērnudārzs, pārējo sapulces dalībnieku galvenais uztraukums – kas notiks ar skolas ēku.

Novada vadītājs Edgars Avo­tiņš uzsvēra, ka deputātiem ir svarīgi uzklausīt iedzīvotāju viedokļus, kā arī skaidrot lēmumus, kas tieši skars viņus. Viņš atgādināja, ka pērn novadā dzimuši tikai 157 bērni, tik, cik pirms gadiem Smiltenes pilsētā. Drustos reģistrēti tikai divi jaundzimušie. “Skolās trūkst ne tikai skolēnu, arī pedagogu, atbalsta personāla. Ir jāizprot situācija, kā, optimizējot skolu tīklu, ietaupīt un ieguldīt skolās,” teica E.Avotiņš. De­putāte, darba grupas vadītāja Inga Ērgle uzsvēra, ka vērtēts skolu tīkls novadā, lai tas būtu efektīvs un ikvienā skolā katrs saņemtu kvalitatīvu izglītību.

Ikvienam ir skaidrs, ka paš­valdība nevar Drustos uzturēt kaut vai Raunas pamatskolas struktūrvienību. 2021.gadā Drus­tu struktūrvienībā (skolā un pirms­skolā) viens izglītojamais izmaksāja 169 eiro mēnesī, bet Raunas pamatskolā 99,49 eiro.

Darba grupai izstrādātais piedāvājums: nākamajā mācību gadā Drustos mācās 1 – 3.klase un darbojas pirmsskola. “Pirmsskolai pagastā ir jābūt. Sākumskolas skolēniem jānodrošina nokļūšana uz skolu. Mums būs laiks, lai šo jautājumu atrisinātu,” bilda novada vadītājs.

Novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs atzina, ka lielākā problēma tā, ka drustēnieši neved bērnus uz novada izglītības iestādēm. 35 pagastā deklarēti skolas vecuma bērni 1.līdz 9.klasē mācās Cēsu novada skolās, no tiem 23 Jaunpiebalgas vidusskolā, bet pieci Dzērbenē. Novada pašvaldības izpilddirektora vietniece    Evija Zurģe skaidroja par iespēju braukt uz skolu Raunā un Smiltenē, ka notiek sarunas, kā sabiedrisko transportu pielāgot skolēnu pārvadājumiem. “Raunas pamatskolā būs ne tikai mūzikas, arī mākslas ievirzes profesionālā programma. Drustēnieši var atbraukt mājās no rīta un pēcpusdienā, bet ne pēc  nodarbībām,” atzina skolas direktore Evija Pumpuriņa. Ir arī variants, ka Raunas pamatskolai tiek pievienota Launkalnes sākumskola.

Satraukumu pauda vairākas mammas, jo tas, ka pagastā nebūs skolas, apgrūtinās ikdienu, visvairāk tās ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, bet Raunas pamatskolā nav speciālo mācību programmu.

Daudziem svarīgākais jautājums – kas notiks ar skolas ēku, protams, pagaidām tikai vīzijās. Ja tajā ir tikai bērnudārzs, izmaksas ir ļoti lielas. Vairākkārt apmeklējot Drustus, arī Smiltenes novada domes deputāti vērtēja, meklēja labāko risinājumu.    “Tā nebūs, ka vispirms ēka paliks tukša, tad domāsim, ko ar to darīt,” sacīja novada vadītājs.

Pagastā jau neoficiāli tiek apspriests variants, ka skolā varētu veidot Kopienas centru. “Uz skolu pārceltos pašvaldība, muzejs, bibliotēka, te paliktu bērnudārzs. Izdevīgāk ir investēt vienā ēkā. Skolā ir labiekārtota virtuve, varbūt kāds uzņēmējs to gatavs nomāt,” redzējumu izteica Drustu pagasta pārvaldes vadītāja Elīna Judina un uzsvēra, ka tas nenotiks dažos tuvākajos gados. Iedzī­votāji tādu variantu atbalstīja. Arī to, ka bijušajā pagastmājā un bibliotēkas telpās iekārto dzīvokļus.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju stāstīja, ka bijušajā skolā Vidagā izveidots Kopienu centrs, kurā vienuviet ir pašvaldības iestādes, arī pirmsskola. Tā ir arī vieta, kur pagasta iedzīvotājiem sanākt un darboties. “Nav domas, ka skolas ēku varētu pārdot,” uzsvēra novada domes priekšsēdētājs.