Ziņas

Sabiedrība

Drustos divi, Līgatnē – viens

Mūspusē    2021./2022. gada medību sezonā nomedīti trīs vilki – divi Drustu, viens Līgatnes pagastā. Valsts meža dienests (VMD) noteicis, ka sezonā drīkst nomedīt      280 pelēčus. Šī medību sezona beidzās 23.janvārī.    Visvairāk vilku, 53, nomedīti Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā,    Zie­meļkurzemes virsmežniecībā -    47, Zemgales virsmežniecībā – 39, savukārt vismazāk – tikai pieci  -  Rīgas reģionālajā virsmežniecībā.

Pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tiek noteikts katru gadu. Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama, ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, vienlaikus saglabājot labvēlīgu stāvokli vilku populācijai. “Pēc VMD rīcībā esošās informācijas vilku populācija Latvijā pašlaik ir stabila un vilku izplatībai ir tendence palielināties. Ja nākamajā medību sezonā tiks pieņemts lēmums palielināt pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu, tad ne vairāk kā līdz 300 indivīdiem, ko nosaka    spēkā esošais vilka sugas aizsardzības plāns,” skaidro Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Vilcāne.

2020. gadā VMD   saņēmis informāciju par 30 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, 2021. gadā – par 50. “Tomēr tas, ka par vilku uzbrukumiem ziņots vairāk, vēl nenozīmē, ka arī pašu uzbrukumu ir vairāk, jo par tiem ne vienmēr ticis ziņots. Pērn maija   beigās VMD saņēma informāciju par diviem apstiprinātiem vilku uzbrukumiem Drustu pagastā. Tas noticis divās blakus saimniecībās. Kopā nogalinātas piecas aitas, savainotas desmit,” stāsta V.Vilcāne.

Latvijā kompensācijas par lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem valsts nemaksā. V.Vilcāne atgādina, ka, neraugoties uz to, VMD aicina ziņot par vilku uzbrukumiem, jo uzbrukums, kuru pārbaudījis VMD, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu vilku nomedīšanas apjoma noteikšanai.