Ziņas

Sabiedrība

Drosmes kastes sarūpē arī paši mazākie

Drosmei. Vecpiebalgā katrā pirmsskolas izglītības grupiņā ir sava Drosmes kaste, ko bērni kopā ar vecākiem piepilda, lai iepriecinātu mazos pacientus Vecpiebalgas doktorātā un Cēsu klīnikā. Arī Renārs Mozuļčiks no “Dzenīšu” grupiņas kopā ar vecākiem sagādājis dāvaniņas citu bērnu iepriecināšanai.Foto: no albuma

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes “Zaķīšu” grupiņa, kā arī Vecpiebalgas vidusskola un pirmsskola “Mazputniņš” šonedēļ sāk sarūpēt dāvanas Drosmes kastēm, kas nonāks Cēsu klīnikas Bērnu nodaļā, Uzņemšanas nodaļā, kā arī Vecpiebalgas doktorātā.

Līvu pirmsskolas audzinātāja Rudīte Aploka teic: “Zie­massvētki ir dāvināšanas laiks, un, kā katru gadu, vēlamies izdarīt ko jauku. Pagājušo gadu šo projektu veidojām Cēsu pilsētas pansionātam, šogad domājām, ko vēl varam vērtīgu izdarīt.”

Līvu pirmsskolas iestāde, īstenojot ieceri, vēlas iepriecināt un atbalstīt Cēsu klīnikas mazos pacientus un radīt papildu pozitīvu iedrošinājumu varonīgi izturēt nepieciešamās procedūras, ārstējoties slimnīcā. Rudīte Aploka skaidro, ka līdz ar mantiņu sagādāšanu audzēkņi paplašina savu priekšstatu par rūpēm, atbalstot bērnus, kuri ārstējas un vēlas izveseļoties. Tam nepieciešama drosme, neatlaidība un mērķtiecība: “Ar mūsu audzēkņiem pārrunājam tēmu par palīdzības sniegšanu un arī tās saņemšanu, par palīdzību pārvarēt sarežģītas situācijas, cieņpilnu attieksmi cilvēku attiecībās dažādos dzīves brīžos. Palīdzot citiem, bērni attīsta gan empātiju, gan toleranci.” Drosmes kastes satura sarūpēšanā var iesaistīties ne tikai iestādes bērni un vecāki, bet arī citi līdzcilvēki.

Vecpiebalgas vidusskolas direktora vietniece pirmsskolā Agita Šulca teic: “Pagājušajā gadā uzzināju, ka šādas Drosmes kastes ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā, tad ziedojām    un nosūtījām uz slimnīcu mazās rotaļlietas. Sūtījums bija bagātīgs, bijām ļoti priecīgi un pateicīgi vecākiem, darbiniekiem un visiem citiem, kas piedalījās. Tāpat katru gadu iesaistāmies veco ļaužu apdāvināšanā, dāvinot gatavotus ievārījumus, marinētus gurķus un citus konservējumus. Šogad, domājot par dāvināšanas prieka radīšanu, apjautām, ka mums tuvumā ir arī Cēsu klīnika, kur laiku pa laikam nonāk arī kāds no Vecpiebalgas bērniņiem, turklāt tagad esam vienā novadā, tāpēc ar vecāku piekrišanu nolēmām sarūpēt Drosmes kasti Cēsu klīnikai. Turklāt, tā kā Vec­piebalgā arī ir doktorāts, kur bērniem nepieciešams veikt kādas analīzes, varam būt dāsni dāvināšanas priekā, sarūpējot nepieciešamo abām iestādēm. Šī ideja ļoti patika arī vidusskolas bērniem un viņu vecākiem, un arī viņi pievienojās mums, tāpēc ļoti ceram, ka pietiks visiem!”

Agita Šulca Vecpiebalgas vidusskolā ceturtajā klasē māca datoriku. Viņa atklāj: “Datorikā bērniem bija iespēja veikt jēgpilnu uzdevumu, gatavojām afišas – informatīvus plakātus par iespēju piedalīties akcijā. Tāpat pārrunājām par to, kuram nācies būt slimnīcā, par veseļošanos un veselību. Tās ir ļoti vērtīgas sarunas Ziemassvētku gaidīšanas laikā.”

Cēsu klīnikai Drosmes kastēs sarūpētais saturs tiks nodots 20. decembrī. Klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Valnere teic, ka Drosmes kastes atradīsies Bērnu nodaļā un Uzņemšanas nodaļā, jo tajās visbiežāk mazajiem pacientiem ir jāuzturas un jāsaņem medicīniskā palīdzība, tajā skaitā arī dažādas procedūras, kurām vajadzīga īpaša drosme: “Redzam, ka bērni ir ārkārtīgi priecīgi par iespēju saņemt īpašu dāvaniņu no Drosmes kastes. Visnoderīgākās ir nelielas dāvaniņas, rotaļlietas, ar kurām bērni var darboties un īsināt    laiku, kamēr uzturas stacionārā, un arī, protams, paņemot to līdzi uz mājām. Tāpat mazākie bērni ir priecīgi par mīļmantiņām. Kādreiz Bērnu nodaļas rotaļu istabā bija daudz un dažādu koplietošanas mantiņu, savukārt epidemioloģisko noteikumu dēļ šīs Drosmes kastes dāvaniņas ir kā risinājums, kad bērni tiek pie    individuālajām mantiņām, kuras viņi turklāt var ņemt uz mājām.”

Cēsu klīnika Drosmes kastes dāvinājumu saņems ceturto reizi. Pirmo reizi tādas organizēja Vidzemes reģiona ugunsdzēsēju brigāde, pēc pirmā dāvinājuma to arī pēc laika papildinot. Tāpat labdarības akcijā iesaistījās arī Vidzemes rajona tiesas darbinieki. Dace Valnere teic: “Patei­camies visiem labdariem, kuri sniedz prieku bērniem!”