Ziņas

Sabiedrība

Domājot par alternatīvām

Uzņēmums SIA “Adven Latvia”, kas Cēsīs nodrošina siltumapgādi, guvis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu projektam par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Cēsu pilsētas Bērzaines ielā 38.

Kā norāda “Adven Latvia” valdes loceklis Māris Kānītis, ekonomiskie un ģeopolitiskie notikumi rada nenoteiktību un augstus riskus dabasgāzes pieejamībai un tās cenai nākotnē: “Aizvietojot dabasgāzes kurināmo ar atjaunojamo energoresursu kurināmo, tiek veicināta enerģētiskā drošība, prognozējamākas un zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Esam guvuši pozitīvu atzinumu ES līdzfinansējuma iesniegtajam projektam par katlumājas Bērzaines ielā 38 Cēsīs pāreju no dabasgāzes uz atjaunojamu energoresursu izmantošanu un tuvāko divu gadu laikā arī šajā katlumājā plānojam pār­iet uz zaļāku enerģijas ražošanu, mazinot atkarību no fosilā kurināmā.”

Šobrīd Bērzaines ielas katlu mājā siltumenerģijas ražošanu nodrošina dabasgāzes katlu iekārtas, kas uzstādītas laika posmā no 1981. līdz 1991.gadam. Pēc šī projekta realizācijas vietējā atjaunojamā energoresursa izmantošana būs pieaugusi līdz pat 85% no kopējā Cēsu centralizētās siltum­apgādē saražotā apjoma.

Jau esam rakstījuši, ka ar šo apkures sezonu uz atjaunojamo resursu izmantošanu pārgāja arī Turaidas ielas katlumāja, kur apkurei izmanto šķeldu.

Stāstot par iecerētajām izmaiņām Bērzaines ielas katlumājā, M. Kānītis skaidro, ka projektā paredzēts aizvietot esošo fosilā kurināmā siltumavotu ar jaunu šķeldas kurināmā katla iekārtu ar kopējo jaudu līdz 980 kW: “Tas ne tikai mazinās atkarību no fosilā kurināmā, bet arī veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Šobrīd tiek veikta plānošana un priekšdarbi, lai jau pavasarī sāktu katlumājas būvniecību un nākamajā apkures sezonā uzsāktu siltumenerģijas ražošanu jaunajā siltumavotā.”