Ziņas

Sabiedrība

Dod ģimenes un māju sajūtu

Mīļi un atbildīgi. Audžuģimenes kopā - Vizbulīte Kalniņa no Dzērbenes, Mārīte Mača no Nītaures, Inese un Viktors Vasiļjevi no Vecpiebalgas, Dace Āboliņa no Praulienas, Anda un Ēvalds Graudiņi no Jaunpiebalgas un Gunta Jansone no Kaives.Foto: Sarmīte Feldmane

Kad ziema pierimusi, Vecpiebalgas novada bāriņtiesa, Sociālais dienests aicināja kopā novada audžuģimenes un no citiem novadiem tās, kurās aug vecpiebaldzēnu bērni.

Novadā patlaban strādā piecas audžuģimenes. Jau 13 gadus šos pienākumus pilda Gunta Jansone no Kaives. Viņa novadā bija pirmā, vēlāk iedrošināja citas. Pašas ģimenē izauguši divi bērni, prieku gādā divi mazbērni.

“Toreiz trīs ģimenes no Kaives izmācījāmies audžuģimeņu zinības, tagad esmu palikusi viena, kas darbojas. 21.gadsimta bērni ir citādi, nav tādi kā iepriekšējās paaudzēs. Jāmāk saprasties,” saka Gunta un uzsver, ka ikdienā ļoti svarīgs ir atbalsts, padoms, ko dod bāriņtiesa.

Dzērbeniete Vizbulīte Kalniņa deviņos gados par savējiem sauc deviņus bērnus. “Puisim, kurš pie manis nonāca pirmais, tagad 22 gadi, bet brīvdienās brauc uz Dzērbeni pie mums. Te ir viņa mājas. Bioloģiskajās ģimenēs atgriezušies četri bērni, kuri neilgi bija pie manis. Patlaban manā ģimenē ir pieci bērni,” pastāsta Vizbulīte. Viņa atzīst, ka vislielāko satraukumu ikdienā rada bezspēcība. “Bērns ir slims. Kad viņš pie manis nonāca, tādu diagnožu nebija, gada laikā tās atklājās. Nav nevienas specializētās ģimenes, kas viņu audzinātu,” atklāj dzērbeniete un uzsver, ka novada bāriņtiesa ir partneris ikdienā.

Vecpiebaldzietes Saulcerītes Virtosas ģimenē vakar ieradās pirmie audžubērni – divi puikas. Pati izaudzinājusi četrus bērnus, jaunākajam dēlam jau pāri divdesmit. Viņa ir vecmāmiņa mazmeitai. “Vēlos dzīvē palīdzēt tiem, kuri ir vismazāk aizsargāti – veciem cilvēkiem un bērniem, arī dzīvniekiem, man ir zootehniķa izglītība. Pati esmu no kuplas ģimenes, esam četrpadsmit bērni, man ir deviņi brāļi un četras māsas. Esmu auklējusi viņus,” pastāsta Saulcerīte.

Vecpiebalgas novada bāriņtiesas vadītāja Irita Sirmā atgādināja, cik svarīga loma mazā cilvēka dzīvē ir audžuģimenei. “Audzi­nāt, parādīt dzīvē ceļu, būt līdzās, saprast, atbalstīt – ir grūts darbs. Mēs lepojamies ar novada audžuģimenēm, esam pateicīgi tiem cilvēkiem Praulienā, Alūksnē, Nī­tau­rē, Drustos, kuru ģimenēs aug mūsu novada bērni,” uzsver bāriņtiesa priekšsēdētāja. Viņa atzīst, ka ir svarīgi sanākt kopā, tuvāk iepazīties, parunāties un arī brīdi atvilkt elpu.

Vecpiebalgas novada vadītājs Indriķis Putniņš katrai audžuģimenei uzdāvināja gabalu no vecpiebaldzietes, piecu bērnu mātes Zaigas Gavares ceptā rupjmaizes klaipa. “Maize ir spēka un enerģijas avots, ikdienā katram noderēs. Kad visi esam kopā, visu varam izdarīt labāk. Zinām, cik liela ir nozīme, nopelns vecākiem, kāda izaug jaunā paaudze. Pamatu pamats ir ģimene, kas ikdienā ir līdzās. Audžuvecāki dod ģimenes sajūtu, mājas, kas dzīvē ir neaizstājamas,” pārdomas izteica novada vadītājs.

Katrai ģimenei tika jautāts, kādai jābūt audžuģimenei. Uz bērnu zīmētās puķes ziedlapām tika ierakstīts – mīļai,stiprai, patiesai, sirsnīgai, atsaucīgai, pacietīgai, aktīvai, vienkāršai, godīgai, radošai.

Spēka vārdus un dziesmas kopā ar mūzikas skolas audzēkņiem novada audžuģimenēm veltīja Dagnijas un Andra Saksu ģimene – pagājušā gada Latvijas dižģimene. “Pasākumā pie Valsts prezidenta domāju par katru ģimeni laukos. Katra ir pelnījusi šo statusu. Sirds sažņaudzas, kad apzinies, ka bērniem kaut kā trūkst,” sacīja Andris, bet Dagnija piebilda: “Kad piedzimst bērniņš, visi apkārtējie priecājas, kad viņš paaugas, diemžēl ne vienmēr visi ir tik labvēlīgi.”

Pastāstot par savu piecu bērnu ģimeni, Dagnija uzsvēra: “Esam tādi paši kā citas ģimenes. Mēs mīlam un atbalstām cits citu, bet tāpat savu reizi sastrīdamies, risinām neērtas situācijas, gadās, ka ņemam Ministru kabineta noteikumus, kur rakstīts par tiesībām un pienākumiem. Neviens neesam ideāli, bet pāri visam – protam piedot. Piedot citam kļūdas, pieņemt un iet ar mīlestību sirdī.”

Labestīgā noskaņā audžuģimenes pavadīja kopā pēcpusdienu. Visi cienājās ar audžumammas, vecpiebaldzietes Ineses Vasiļje­vas cepto torti.
“Novadā ir ļoti laba bāriņtiesa. Ja kas jādara, rīkojamies ātri, ir komanda – bāriņtiesa, Sociālais dienests, izglītības iestādes. Mums nav tādu problēmu, kuras nespējam atrisināt, esam pietiekami spēcīgi, zinoši,” uzsvēra novada vadītājs un paskaidroja: “Tāpēc novada bāriņtiesa arī turpmāk strādās patstāvīgi, neesam pievienojušies jaunizveidotajai pašvaldību iestādei “Amatas, Jaun­­piebalgas, Līgatnes, Pārgau­jas un Raunas novadu bāriņtiesa.”

Gada sākumā ārpusģimenes aprūpē atradās 28 novada bērni – deviņi audžuģimenēs, 17 (deviņi no viņiem faktiski dzīvo ārpus novada) aizbildņu ģimenēs, bet divi atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.