Ziņas

Sabiedrība

Docētāja un tagad rektore

Augstskolas auditorijā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore Daina Voita kopā ar psiholoģijas programmas studentiem Cēsīs pēc kārtējās lekcijas, kura vainagojusies ar abām pusēm interesējošu diskusiju. Foto: Māris Buholcs

Nākamajā dienā, kad bioloģijas zinātņu doktori Dainu Voitu Ministru kabinets apstiprināja par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) rektori, viņa devās uz Cēsīm.

Asociēto profesori gaidīja līdz šim ierastie pienākumi, un tā ir lekciju, semināru vadīšana akadēmijas Cēsu filiāles studentiem. Savukārt ar filiāles vadītāju Mārīti Raudziņu kolēģes bija nonākušas jaunās darba attiecībās. Tika pārrunātas tās ieceres, kuras Cēsis saista ar filiāles jaunāko darbību Vidzemē. Svarīgi bija uzzināt jaunieceltās rektores Dainas Voitas redzējumu par akadēmijas astoņām filiālēm.

“Kad augstskolā sakām – filiāles, tad domājam ne tikai par izglītības un kultūras centriem, arī kā par augstskolai pašai un vietējai sabiedrībai nozīmīgiem izziņas un pētniecības centriem,” uzsver D. Voita. “Cēsīs ir viena no manām mīļākajām augstskolas filiālēm te sastapto cilvēku gaišuma dēļ. Katru gadu redzu ko jaunu. Tagad, lai pilnveidotu studiju procesu, Cēsīs rit lietišķā centra izveide. Tajā varēs notikt studentu pētniecības darbs, izmantojot mūsdienīgas aparatūras. Centrs sniegs arī pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, psiholoģijā, ar jaunākajiem zinātniski pārbaudītiem pētniecības testiem.” Mārīte Raudziņa apstiprina, ka lietišķais centrs jau top. Cēsnieki par to vairāk uzzinās pilsētas svētku laikā. Tad augstskolas durvis būs atvērtas ikvienam interesentam, tajā skaitā, lai aizpildītu zinātniskus testus.

Rektore Daina Voita arī uzsver: “Izglītībā, zinātnē, vispār akadēmiskajos procesos jāiesaista ne tikai Rīgā studējošie . Kā to izdarīt? Akadēmijā ir ļoti laba zinātniskā bāze, tāpēc augstskola jau var būt starptautiskā līmeņa spēlētāja. Zinātniskā bāze ir pietiekami mobila, lai to vestu un pielietotu ārpus Rīgas. Mēs to darām. Studenti Cēsīs apgūst to pašu ko Rīgā. Šobrīd Cēsu filiāles studentiem, kuri studē psiholoģiju, lasu kursu “Ģenētikas pamati”. Cenšos studentus iesaistīt arī diskusiju procesā, lai nav tikai lekciju klausīšanās. Mēs strādājām tā, lai attīstītu prasmes diskutēt, argumentēt, cienīt komandas locekli. Mūsdienu studēšana ir pilnīgi citāda, nekā bija pirms gadu desmitiem. Studijās nav tikai klausīšanās. Visbiežāk šodienas studentam vispirms jāpastrādā pie tēmas izpētes bibliotēkā un uz auditoriju jānāk zinošam, lai varētu diskutēt ar pasniedzēju un reizēm pat viņu ar argumentiem iedzītu stūrī. Tā vajag, jo arī pasniedzējiem jāturpina mācīties, pilnveidoties.”

RPIVA Cēsu filiāle iecerējusi veikt vēl kādu darbu, lai ieietu akadēmijas vēsturē kā pirmā ar jaunu veikumu. Sākti priekšdarbi, lai lielajā augstskolas namā, kas atrodas vecpilsētā Rožu laukumā, vienā spārnā studentiem un pasniedzējiem izveidotu dienesta viesnīcu. Tas palīdzētu atjaunot jau izmēģināto praksi – Cēsīs atvērt studēšanu dienas nodaļā, kā arī pirmo reizi radītu iespēju uzaicināt studentus no ārzemēm.

“Tas Cēsīm arī izdosies,” ir pārliecināta Daina Voita. “Drīz aicināsim uz augstskolu ārzemju studentus un dosim iespēju viņiem mācīties Cēsīs – vietā, kas studiju darbam ir tik piemērota. Pasniedzēji brauks no Rīgas, organizēsim lekcijas arī modernākā veidā – caur skaipu. Sāksim ar mācībām mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas programmās. Pasaulē redzētais liek teikt, ka mācībām vidē – mazās, skaistās pilsētās – arī ir nozīme, un Cēsīs ir tāda vide. Augstskolai jārūpējas, lai būtu mācību programmas arī angļu valodā un lai tās pasniegtu atraktīvi.”
Cēsīs un tās apkārtnē it kā netrūktu jaunu cilvēku, kurus interesē augstākā izglītība, bet daudzi neizmanto programmas, kuras var apgūt tepat. Viņi labāk dodas studēt uz galvaspilsētu. “Vienu brīdi tā tiešām bija, bet augstskolas prestižu Cēsīs esam iecerējuši celt arī ar augstskolas devumu biznesā,” skaidro jaunā rektore. Esot idejas, kā komerczinību studentus iesaistīt biznesa darbībā jau augstskolā, lai vidzemnieki prastu radīt jaunus produktus, mācētu ar tiem ieiet kaut vai Baltijas apritē. “Pie tā pašreiz strādājam. Filiāle kļūtu par centru jaunu cilvēku ideju pilnveidošanā. Mācīsim ekonomiku un vadības zinātnes topošajiem uzņēmējiem, reizē dosim iespēju kādas no biznesa idejām īstenot. Studentus šajā ziņā atbalstīs mentori.”

Attiecībā uz piedāvātajām pedagogu programmām Dainas Voitas viedoklis par RPIVA Cēsīs ir šāds: “Cēsīs ir liela stabilitāte un filiāles beidzēji savā profesijā pieprasīti. Pētījums liecina, ka teju simts procenti no absolventiem strādā studiju gadu profesijā, bez darba nav palikuši. Izglītība ir tam pamats.”