Ziņas

Sabiedrība

Dīzeļdegviela klāt

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 75 procentu apmērā no kopējā daudzuma 2016./2017. saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu. DUS kontaktinformācija pieejama www.lad.gov.lv.

LAD līdz 2016.gada 30.oktobrim pieņems gala lēmumu par dīzeļdegvielas atlikušā daudzuma piešķiršanu 2016./2017. saimnieciskajam gadam, par ko lauksaimniecības produkcijas ražotāji tiks informēti atsevišķi.