Ziņas

Sabiedrība

Divu pilsētu draudzības gadi izstādē

Jubilejai. Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama izstādē piedāvā visai aizraujošu dokumentālu vēstījumu - ceļojumi, tikšanās, svētku svinēšana un praktiska palīdzība Cēsīm divu pilsētu - Ahimas un Cēsu - 25 gadu draudzības laikā.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Cēsnieki sevi bildēs un avīžrakstos šomēnes var apskatīt Cēsu un Ahimas pilsētas 25 gadu sadarbībai veltītajā izstādē. To novad­pētniecības lasītavā izveidojuši Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki.

Šoreiz tā nav par kādiem seniem laikiem, bet vēstījums par pē­dē­jiem 25 gadiem. 1991. gadā toreizējais Cēsu pilsētas galva Jānis Beikmanis parakstījās uz nodomu protokola starp divām pilsētām. Sā­kās sadarbība starp Ahi­mu – nelielu Vā­cijas pil­sētu netālu no Brēmenes – un Cēsīm.

25 gados vairākkārt mai­nījies Cēsu domes deputātu sastāvs, Cēsis vadījuši nākamie divi domes priekš­­sēdētāji, arī Ahimā mainījies deputātu sastāvs, bet atbalsts mūsdienās tik svarīgajai izglītības un kultūras apmaiņai nav pārtraukts. Pateicoties Cēsu un Ahimas draudzības biedrībai, kuru no latviešu puses aktīvi vadījis cēsnieks Ivars Zemītis, katru gadu notikušas delegāciju apmaiņas. Mūsu kori, folkloras kopa, orķestris, deju kolektīvi ar koncertiem viesojušies Vācijā, ahimiešos izsaucot arī apbrīnu un sajūsmu par azartu, talantu un tradīcijām. No pilsētu draudzības ļoti daudz ir ieguvuši skolu jaunieši. Izstādē apskatāmie 25 gadu raksti no “Druvas” un raksti no reģionālās avīzes Ahimā ļaus cēsniekiem atsaukt atmiņā sevi un savus ģimenes locekļus, redzamus avīžu fotogrāfijās.

Daudzus gadus pēc kārtas pilsētu draudzības biedrība ir devusi iespēju Ahimas jauniešiem pabūt vasarā Latvijā un ar latviešu vien­audžiem aizrautīgi pavadīt laiku nometnēs. Savukārt Cēsu volejbola un basketbola komandas meistarību apliecinājušas turnīros, kas rīkoti Ahimā.

Izstāde visus šos notikumus skatīt hronoloģiskā secībā ļauj latviešiem, bet 18. novembrī, Latvijas valsts svētku dienā, vācieši, kas viesojās Cēsīs, draudzības hronoloģijai varēja izsekot, lai atzītu, cik vērtīga bijusi 25 gadu draudzība.

Tie, kuriem interesē statistika, no izstādes uzzinās, ka Ahimas pilsēta bijusi arī ļoti dāsna finansi­ālā ziņā. Cēsu bērnudārzi, sociālais dienests dāvanā saņēmis ne tikai materi­ālas lietas, dažkārt arī naudu ļoti vajadzīgu lietu iepirkšanai. Cēsu ielās ik darbdienu redzams mazs, labi aprīkots autobusiņš ar vārdu “Ahima”, kurš skolēnus ar kustību traucējumiem aizved un atved no skolas.
Bibliotekāri Cēsīs cerībā, ka novadpētniecības lasītavā izstādes apmeklētāji labprāt vēlēsies aizkavēties ilgāk, pievienojuši savu stendu – mākslas un literatūras grāmatas latviešu un vācu valodā. Cēsu un Ahi­mas pilsētu draudzības jubilejas izstādē var šķirstīt aizraujošas, lieliski iespiestas grāmatas ar pilsētu, muižu un piļu attēliem gan Latvijā, gan Vācijā. Atgādnei nolikta vācu autora Vilhelma Buša grāmata bērniem “Makss un Morics”, pieaugušajiem Gētes “Fausts” divās valodās, kā arī Zigfrīda fon Fē­gezaka latviski izdotais “Baltiešu gredzens”.