Ziņas

Sabiedrība

Divpadsmit Zaļie karogi

Prot dzīvot zaļi. Amatas pamatskola ir viena no pirmajām Latvijā, kas saņēma Zaļo karogu un Ekoskolas nosaukumu. Tas noturēts vairāk nekā desmit gadu. Par to var lepoties visi skolēni, arī (no kreisās) Rainers Voicišs, Druvis Kronbergs, Viktorija Vildiņa un Eduards Vildiņš. Kopā ar bērniem skolas direktors Indars Upīts.Foto: Māris Buholcs

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vakar norisinājās ikgadējais ekoskolu apbalvošanas pasākums. 125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. To vidū arī 12 vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā esošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.

Šis novērtējums skolai tiek piešķirts uz vienu mācību gadu, un ikreiz tas jānopelna no jauna.

Vissenāk šajā projektā darbojas Amatas pamatskola, tā bija otrā skola Latvijā, kas saņēma Zaļo karogu. Ekoskolu programmas koordinatore Amatas pamatskolā Aija Pundure stāsta, ka viņi šajā programmā ir jau kopš 2002.gada 22.jūnija un tradīcijas aizsācēja bijusi Aleksandra Freivalde. Visus gadus statusu izdevies noturēt.

A. Pundure atzīst, ka tas prasa darbu, taču ieguvumu daudz vairāk: “Dalība programmā māca strādāt videi draudzīgi, dzīvot pēc principa, ka šo zemi esam aizņēmušies no nākamajām paaudzēm, nevis saņēmuši mantojumā un varam tajā saimniekot, kā ienāk prātā. Mācāmies domāt ne tikai lokālā mērogā. Pērn bijām viena no pilotskolām projektā “Ēd atbildīgi”, kas ir Eiropas ekoskolu projekts, un tajā mācījāmies skatīties uz pārtiku kā pasaules sastāvdaļu – izvēlēties lokālo produkciju, domāt par to, ka vērtīgākā prece ir tā, kas nav nopirkta.”

A. Pundure stāsta, ka ekoskola nav viena cilvēka projekts, tajā iesaistās pedagogi, skolēni, pirmsskolas iestādes audzēkņi, viņu vecāki. Šogad ekoskolām piedāvātas deviņas tēmas, Amatas pamatskola izvēlējusies “Enerģija” un ir gatava darboties, lai Zaļo karogu saglabātu arī turpmāk.

“Kad rudenī izvēlamies jauno tēmu, skolēniem allaž pajautājam, vai turpināt startēt šajā programmā, un viņi vienmēr saka – jā! Tas mūs visus motivē domāt zaļāk, ” saka A. Pundure.

Skolas, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu, pirmajā gadā saņem Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu, lai, veiksmīgi darbojoties, nākamajā saņemtu starptautisko Zaļā karoga balvu. Šogad pirmo reizi to saņēma Straupes pamatskola. Ekoskolas koordinatore Evija Tiltiņa stāsta, ka jau vairākus gadus darbojušies pēc šādiem principiem, līdz nolēmuši oficiāli pretendēt uz statusu, ko ar pirmo mēģinājumu arī ieguvuši. Vakar Zaļais karogs svinīgā gaisotnē pacelts pie skolas ēkas. E. Tiltiņa uzsver plašo sabiedrības iesaisti projektā: ” Prieks, ka atsaucas skolas kolektīvs, skolēni, viņu vecāki, kuri darbojas skolas Eko padomē, arī Rudīte Vasile no Pārgaujas novada pašvaldības. Manuprāt, tieši sabiedrības iesaiste ir viens no galvenajiem ieguvumiem, proti, cilvēki ne tikai zina, ka skolai ir Zaļais karogs, bet paši iesaistījušies tā iegūšanā.”

Skolēni aktīvi piedaloties akcijās, septembrī jautājot, kas tiks darīts šajā mācību gadā. Īpašu atsaucību izpelnījusies akcija, par ko neesot dzirdēts citās skolās.

“Mēs un Stalbes vidusskola noorganizējām džinsa bikšu vākšanas akciju, bikses nododam firmai “Otrā dzimšanas diena”. PET pudeļu un makulatūras vākšana notiek visu laiku, bet bērniem gribas ko atšķirīgāku, un viņi ar lielu azartu tajā iesaistījās. Eko programmā skolas sadarbojas, nevis konkurē, arī tas ir liels ieguvums,” norāda E. Tiltiņa.

Zaļais karogs plīvo arī pie pirmsskolas izglītības iestādēm, un vēsturiskajā Cēsu rajonā pirmā pirms astoņiem gadiem to saņēma Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”. Vadītājas vietniece izglītības darbā Ilze Freimane stāsta, ka jau atrašanās vieta nosaka nepieciešamību pēc Zaļā karoga: “Atrodamies tik brīnišķīgā vietā un vidē, lai varētu realizēt visu, ko prasa ekoskolu programma. Katru gadu izvēlamies tēmu, pie kuras visi kopā strādājam. Ja ir tēma “Vide”, gada sākumā apsekojam un izvērtējam, kur varam veikt kādus vides uzlabojumus, lai padarītu to vēl dabiskāku, un gada laikā visus pasākumus rīkojam, vadoties pēc šīs tēmas. Tas ir ieguvums ne tikai bērniem, iestādes kolektīvam, vecākiem, bet visiem Priekuļiem. Jo blakus esošajā parkā veicam sakopšanas, uzlabošanas darbus sadarbībā ar novada pašvaldību. Teritorija pieejama visiem, un no mūsu darbošanās iegūst visi.”

Viņa neslēpj, ka statusa noturēšana uzliek papildu pienākumus, bet tas ikdienu padara dinamiskāku, ļaujot uz ierastām lietām paskatīties no cita rakursa.

Zaļo karogu arī šajā mācību gadā pie savām ēkām varēs pacelt Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Pastariņa sākumskola, Rāmuļu pamatskola, Priekuļu vidusskola, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Stalbes vidusskola, Liepas pamatskola, Liepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde.