Ziņas

Sabiedrība

Dīkstāves nebūs, būs atlaišana

Cēsu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Vidzemes koncertzāle” jāatbrīvo darbinieki. Valdes locekle Laura Klapare pastāstīja, ka koncertzāles darbinieki pieteikti dīkstāves pabalstam, jo, kā zināms, koncerti un citi pasākumi nevar notikt, nams slēgts, cilvēkiem darba nav. Taču izrādās – koncertzāles darbiniek nevar klasificēties valsts pabalsta saņemšanai dīkstāves laikā . Atteikuma pamatojumā pateikts – tāpēc, ka pašvaldības kapitālsabiedrība. “Tas nozīmē, ka saliedētā koncertzāles komanda izšķīdīs,” situācijas maiņu raksturo Laura Klapare. Daļa darbinieku pagaidām vēl varot izmantot pienākošos atvaļinājumu, bet pēc tam kā māksliniecisko norišu producenti, tā mārketinga veidotāja, arī daļa no tehniskā personāla būs jāatlaiž. Darba pusslodze tiks noteikta māksliniecisko programmu vadītājai, jo šis amats paredz saziņu un līgumu veidošanu ar māksliniekiem jau gadu un divus uz priekšu.

Koncertzāles komanda kopš tās izveides 2014. gadā strādājusi teju nemainīgā sastāvā. Darbinieku atlaišana, zinot, ka valsts atbalsts atteikts, kļuvusi neizbēgama. Pašvaldību kapitālsabiedrību valsts piešķirtam dīkstāves pabalstam šobrīd neklasificējas, izveidota kultūras darbinieku padome, kas centīsies panākt, lai dīkstāves pabalsts pienāktos kultūras iestāžu darbiniekiem, kas strādā pašvaldību kapitālsabiedrībās. “Tagad koncert­zāle pati nevar gūt ienākumus, jo nedrīkst veikt paredzēto darbību, bet no tā budžeta, ko piešķir paš­valdība, izriet viens – nevaram darbiniekiem samaksāt. Jau skaidrs, ka šogad kultūras uzņēmumi, iestādes savā darbības ritmā neatgriezīsies,” teic Laura Klapare. “Tāpēc mans pienākums tagad ir tikai gatavot dokumentus par atlaišanu, saucu darbiniekus vienu aiz otra un lūdzu parakstīt, ka iepazinušies ar atlaišanas iemesliem un rezultātu.”

Laura Klapare “Vidzemes koncertzāles” valdē strādā vairāk nekā pusgadu. Pirms tam viņa vadīja koncertzāles biroju, veica arī pasākumu producenta pienākumus.