Ziņas

Sabiedrība

Diena senioriem

Mirkļi mūzikā. Starptautiskās senioru dienas dalībniekus Cēsīs ar dziesmām iepriecina cēsnieku Raušu ģimenes veidots meiteņu trio.

Kalendārais ieraksts – 1. oktobrī Starptautiskā senioru diena – par svētkiem, kurus rada patīkamas tikšanās, pārvērties tajās
vietās, kur kāds no gados vecākajiem cilvēkiem bijis gatavs nākt ar savu iniciatīvu.

Pārgaujas novadā tā ir Grieta Grosberga – aktīvs, ar kultūru un organizēšanas prasmi saistīts cilvēks. Pirms deviņiem gadiem izrādītā iniciatīva – sarīkot seni­oriem tikšanos agrā rudenī – aizvien turpinās.

Līdzīgi, bet pirms pāris gadiem pilsētniece Zinta Dubrovska nāca klajā ar iniciatīvu, ka Starptau­tiskā senioru diena ir labs iemesls, lai satiktos, un meklēja iespējas, kā ļoti dažādus vienas paaudzes cilvēkus sapulcināt.

Abu cienījamo dāmu idejas atbalstījušas pašvaldības. Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta Sietiņsone svētdien Lat­vijas Universitātes filiāles namā, kur vienā no zālēm bija radīta svētku noskaņa, pateicās Z. Dub­rovskai par izrādīto iniciatīvu. Senioru diena bija sapulcējusi vairāk nekā 60 cēsnieku. Ieskaņu radīja jau sagaidīšana, kļavu lapu noformējums, dekorācijas leļļu uzvedumam, mūzikas instrumenti un ekrāns, uz kura lasāmas domas, kā arī vārdi līdzi dziedamām dziesmām.

Otro rudeni Starptautiskajā senioru dienā piedalījās muzikālie Adventistu draudzes locekļi – mūzikas pedagogi Ivars un Anit­ra Rauši kopā ar meitām un audzēknēm. Skanēja dziesmas, dze­ja, bija leļļu teātra priekšnesumi. Muzikālā pēcpusdiena, kuru bija veidojuši Adventistu draudzes pārstāvji, vedināja uz gaišām domām, rosināja ļauties pārmaiņām, ko nes dzīve ,un nepa­kļauties tam, lai uztraukumi ikdienā ņemtu virsroku. Pieredzes bagātajiem cilvēkiem, jau pārsniegušiem septiņdesmit un astoņdesmit gadu sieksni, svētku pēcpusdienā tika dāvinātas iedvesmojošas atziņas un domas. Pir­mie ar tām dalījās senioru kora “Ābele” dalībnieki, izdziedot dzies­mās, muzikālo noti pārņēma Raušu ģimene.

Gaišām, mierpilnām domām senioru dienas svētkos sekoja emocionālas atvērtības brīži – cilvēki dāvāja viens otram smaidus, rokas spiedienus, labus vārdus, pirms mājupceļa tukšojās saldumu grozs.

Senioru dienas svētkos Stalbes kultūras namā lauku ļaudis, kā ierasts, nāca ar dārza un meža labumiem. Šis bija devītais rudens, kurā, aktīvās Grietas Grosbergas aicināti, pašvaldības darbinieku atbalstīti, seniori sapulcējās uz omu­līgu pēcpusdienu. Senioru diena sakrīt ar rudens sākumu, un svētku dalībnieki ik reizi dalās arī ar pašu sagādātām rudens vel­tēm, kas sagatavotas salātos, ievārījumos, kompotos. Cienasts, kā ierasts laukos un arī senioru svētkos, nebija iedomājams bez lielā zupas viruma un saldumiem pie kafijas, tāpēc pēc svētku priekšnesumiem seniori bija aicināti pie rudens galda. Šoruden pie tā satikās trīs desmiti cilvēku – mazāk nekā citus gadus. Stalbes kultūras nama darbiniece Madara Lasmane to saista ar rudens apstākļiem – vairāki senioru dienas dalībnieki zvanījuši, lai pateiktu, ka apslimuši. “Cilvēki vēl nav adaptējušies no ļoti siltā laika pie rudens apstākļiem,” vērtēja M. Las­mane, uzsverot, ka senioru dienas tradīcijas ir visai stabilas. “Mēs jūtam, ka novada seni­oriem patīk sanākt kopā. Esmu to novērojusi arī Raiskumā, kad bibliotēka rīko pēcpusdienas. Tad sanāk kaimiņi. Bibliotēkā ir sagatavots arī mazs cienasts, cilvēkiem laiks kopā paiet jauki.”