Ziņas

Sabiedrība

Deputāti vērtēs, vai Gaujas tilta rekonstrukcijas vajadzībām atsavināt zemi Taurenes pagastā

Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likumprojektu, kas paredz Gaujas tilta rekonstrukcijas vajadzībām atsavināt zemi Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā.

Tilta rekonstrukcija nepieciešama, lai paaugstinātu satiksmes drošību, iedzīvotāju drošu pārvietošanos Taurenē un uzlabotu autoceļa P30 seguma kvalitāti, kā arī vienmērīgu braukšanas ātrumu pa to.

Gaujas tilta pārbūves projekts uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32.kilometra tiks realizēts, īstenojot valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma no 24.kilometra līdz 38.kilometram būvprojektu. Projekta īstenošanai nepieciešamā zemes gabala īpašnieks nav piekritis pārdot valstij nepieciešamo zemes gabalu par taisnīgu atlīdzību atbilstoši SIA “Biznesa konsultantu grupa” veiktajam īpašuma novērtējumam, ko ir apstiprinājusi biedrība “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija”.

Līdz ar to zemes gabalu nepieciešams atsavināt piespiedu kārtā, izmaksājot zemes gabala īpašniekam taisnīgu atlīdzību atbilstoši nekustamā īpašuma vērtējumam, norāda Satiksmes ministrijā (SM).

Minētā tilta Taurenes pagastā rekonstrukcijas projekts ir paredzēts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, ko 2013.gada 27.decembrī apstiprināja valdība.

Tilts pār Gauju Taurenē uzbūvēts 1961.gadā un pašlaik atrodas avārijas stāvoklī – bojātas balstu un laidumu konstrukcijas – malējām sijām korodē konstruktīvais un nesošais stiegrojums, sairst balstu un siju betons, siju nestspēja samazinājusies par apmēram 40%. Brauktuves un ietvju konstrukciju tehniskais stāvoklis neatbilst satiksmes drošības prasībām, margu nestspēja neatbilst projektētajai slodzei. Nepieciešams novērst tilta brauktuves un nesošo konstrukciju bojājumus, kas var apdraudēt gājēju un autobraucēju satiksmes drošību, skaidro SM.