Ziņas

Sabiedrība

Deputāti nerunā ar sabiedrību

Bijusī Inešu pamatskola. Ēka ir arhitektūras piemineklis, Vecpiebalgas vēsturiskā pagastmāja. Pie tās piemineklis A.Pumpuram, kurā iegravēti vārdi - “Nākamība mūsu būs”.Foto: No albuma

Vecpiebalgas novada dome no sēdes darba kārtības izņēma jautājumu par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietu.

Bija iecerēts no marta mākslas skolu, kas darbojas bijušajā Inešu pamatskolā, pārcelt uz Vecpiebalgu. 27 vecāki domei uzrakstīja vēstuli, kurā jautā par mākslas skolas pārcelšanas nepieciešamību un pieprasa neatkarīga būvspeciālista slēdzienu par jauno telpu atbilstību ekspluatācijas noteikumiem mācību organizēšanai.

“Nedēļu pirms domes sēdes skolotāja pateica, ka deputāti komitejā vienbalsīgi nolēmuši – pārcels mākslas skolu. Par to varēts izlasīt domes mājaslapā, komiteju darba kārtībā. Ar vecākiem neviens nebija runājis, tad arī uzrakstījām vēstuli. To parakstīja ne jau tikai inesieši. Mēs gribam dzirdēt argumentus,” stāsta Sandra Berķe, kura bija viena no iniciatorēm parakstu vākšanai. Viņa uzsver: “Par gaidāmo pārcelšanu vecāki bija jāinformē laikus. Mēs rēķināmies, ka skola ir Inešos. Viss notika slepenībā.” Sandra atzīst, ka arī sasauktajā vecāku sanāksmē, kurā piedalījās pašvaldības vadība un vidusskolas direktors, dzirdēta tikai atrunāšanās, ka tad visiem būs labāk.

“Par to, ka trešdien Vecpiebalgā būs sapulce, otrdien tika informēti daži vecāki. Viņi ziņu padeva pārējiem. Skolai taču ir visu vecāku kontakti. Kad jautāju, kāpēc mums neziņoja par sapulci, saņēmu pretjautājumu – vai tad ielūgumu vajadzēja sūtīt? Domei vajadzēja atvainoties vecākiem par radušos situāciju, bet mums lika justies vainīgiem, ka kaut ko jautājam,” pastāsta Ilze Cīrule, viņas meita pavasarī absolvēs mākslas skolu. “Mums arī parādīja mākslas skolas jaunās telpas. Tajās jāiegulda lieli līdzekļi. Tagad mākslas skolai ir estētiskas telpas, izveidota skaista, sakārtota vide. Kāpēc no labām telpām jāpāriet uz sliktākām? Veidošanas nodarbības notiek porcelāna fabrikā, vai bērnus tur vedīs? Kad skolu dibināja, tas bija viens no plusiem –izmantot iespējas, ko piedāvā fabrika,” nesaprot inesiete un uzsver, ka sanāksmē vecāki gribējuši dzirdēt vismaz mākslas skolas vīziju, ieceres, ko bērni te mācīsies.

Jau īstenojot novada skolu reorganizāciju, bija skaidrs, ka ar laiku mākslas skolas programmu pārcels uz Vecpiebalgu. Kad tas notiks, vismaz publiski ar sabiedrību par to skaidri nerunāja.

“Nekas nebija sasteigts. Ar paš­valdību runājām kopš rudens. Mākslas programma Inešu skolā nefunkcionē tā, kā vajadzētu. Valsts finansējumu nesaņemam, jo programma nav akreditēta. Mākslas programmā mācās 18 bērni. Vecpiebalgā ir ap 30 bērnu, kuri labprāt mācītos mākslas skolā, bet uz skolu netiek. Tuvojas vidusskolas un arī mākslas programmas akreditācija, un nav mazsvarīgs audzēkņu skaits, jo no tā atkarīgs valsts finansējums. Jāsaprot, kas svarīgāks, skatoties ilgtermiņā un kvalitātes ziņā, Inešos skola nevar visu nodrošināt,” viedokli pauž Vecpiebalgas vidusskolas direktors Arvis Kalējs un uzsver, ka vecāki apskatīja jaunās telpas. “Jau tagad vairākās notiek interešu izglītības nodarbības. Dažās vajag kosmētisko remontu. Tās ir lietojamas, pat labas, tiesa, Inešos tās ir labākas,” bilst direktors.

Pērn pavasarī mākslas programmai bija jāiziet akreditācija, bet, tā kā novadā tika veikta skolu reforma un Inešu pamatskola tika likvidēta, programmas īstenošanu pārņēma Vecpiebalgas vidusskola. Akreditācijai tika dots pagarinājums līdz rudenim. Vidusskola to nenokārtoja.

“Arī Inešu skola varēja iziet akreditāciju, nodrošināt skolēnu skaitu, tad nebūtu jārunā par programmas pārcelšanu. Maijā vidusskolai un mākslas programmai būs akreditācija,” saka A.Kalējs. Viņš arī noliedz vecāku bažas, ka skolēni, kuri pavasarī pabeigs profesionālās mākslas programmu, varētu nesaņemt valsts atzītu diplomu.

Tā kā mākslas programma nav akreditēta, pedagogi nesaņem atalgojumu no valsts, to maksā pašvaldība. Nosacījums, lai saņemtu valsts finansējumu, programmā skolā jābūt vismaz 30 skolēniem. Taču, lai akreditētu programmu, skolēnu skaits nav būtisks.

“Mākslas programmā nemācās 18, bet gan 30 skolēni. Ir ministrijas rekomendācija, ka bērnus mākslas programmā uzņem no 3.klases, bet mūsu skolā audzēkņi oficiāli tiek uzņemti jau no 1.klases. Vai tad viņi neapgūst šo programmu? Kāpēc jāspēlējas ar faktiem, jāmaldina sabiedrība,” saka I.Cīrule. Viņa arī atgādina, ka Inešu pamatskolas mākslas programmas audzēkņi valsts konkursos regulāri ieguvuši godalgotas vietas un ir nekorekti teikt, ka patlaban jāuztraucas par kvalitāti.
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš uzsver: “Šajā mācību gadā skolā nekas nemainīsies. Jādomā par mākslas programmas attīstību, tās kvalitāti. Vēl būs tikšanās ar vecākiem.”

Domes deputāts Edžus Ķaukulis atzīst, ka skolu reformas modelī nav bijis skaidrs, ko darīt ar mākslas skolu, un tā atstāta Inešos. “Direktoram ir daudz pamatotu argumentu, kāpēc mākslas programma jāpārceļ uz Vecpiebalgu. Pirms komitejas runājām ar pedagogiem, viņi par to zināja. Diemžēl neesam guvuši pieredzi – ir jāskaidro sabiedrībai, kādi būs ieguvumi, jārunā. Lēmumu gan dome apvienotajā komitejā pieņēma vienbalsīgi,” pārdomas izsaka E.Ķaukulis.

Arī vidusskolas direktors uzsver, ka diemžēl pietrūkusi komunikācija ar vecākiem. “ Dzīve rāda, ka jāiet uz priekšu. Rīkosim sapulci, aicināsim arī potenciālo audzēkņu vecākus, iepazīstināsim ar mākslas programmas vīziju. Vidusskolai nav būtiski, kad programmu no Inešiem pārceļ uz Vecpiebalgu,” saka A.Kalējs.