Ziņas

Sabiedrība

Deputāti dodas šķetināt mezglu Nītaurē

Nītaurē Pagasta kultūras nama lielajā zālē otrdien ieradās viss Amatas novadā ievēlēto deputātu sastāvs.Foto: Indars Krieviņš

Amatas novada domes deputāti izņēmuma kārtā, kā tas reizēm notiek vasarās, uz sēdi šonedēļ sapulcējās nevis Drabešu pagasta “Ausmās”, bet Nītaures pagastā.

Kultūras nama zālē priekšsēdētājas Elitas Eglītes vadībā domes sēde notika raiti. Lēmumu projektus deputāti atbalstīja vienbalsīgi. Jautājumi par lēmumu sagatavošanu bija tikai daži. Īsi atbildes sniedza pašvaldības iz­pild­direktors Māris Timermanis.

Taču ieceri sarīkot domes sēdi Nītaurē izraisīja kas cits. Mācību iestāžu akreditācijas komisija pirms kāda laika analizēja Nītaures vidusskolas darbību un lūgusi skolas īpašnieci – pašvaldību – izvērtēt mācību iestādes materiāli tehnisko bāzi. Tieši šī joma novērtēta kritiski, vidusskola akreditēta tikai uz diviem gadiem. Šāds atzinums pieprasa skolas vadībai un pašvaldībai aktīvi darboties mācību vides un mācību materiālās bāzes modernizēšanā.

Ne tikai izglītības un kultūras komitejas deputāti pabija vidusskolā. To apmeklēt bija aicināti visi. Deputāti ieklausījās Nītaures vidusskolas direktora Māra Ķēniņa sacītajā, kā arī izvaicāja skolas vadību, kas vēsturiskajā skolas ēkā un līdzšinējā mācību materiālu un tehnisko līdzekļu pielietojumā būtu maināms, lai iegūtu akreditācijas komisijas labvēlīgāku lēmumu.
Pašlaik Nītaurē vērojama nepatīkama tendence. Vairākas ģimenes izņēmušas bērnus no skolas, lai sūtītu uz kādu izglītības iestādi ārpus Nītaures. Pašval­dībai zināms, ka vecāki pamatskolas vecuma bērniem vēlas modernāku skolu un tās vidi.

Taču iepriecina pozitīvā ziņa, kas saistāma ar Nītaures vidusskolas mācību rezultātiem un skolas pedagogu darbu. 12. klases izlaiduma rezultāti centralizētajos eksāmenos apliecina, ka absolventi zināšanās apsteiguši vienaudžus citās lauku skolās visos svarīgākajos mācību priekšmetos.

Amatas novada pašvaldības vadītāja Elita Eglīte deputātus bija pulcējusi Nītaures vidusskolā, lai pašvaldība novērtētu skolas darbības ilglaicīgumu un noformulētu turpmāk vēlamo kvalitāti ikdienas mācību darbā, par to informējot arī skolēnu vecākus. Domes depu­tāti no skolas vadības prasīja, lai pēc iespējas ātrāk mācību iestāde iesniegtu skaidrus plānus, kas vēl nepieciešams tieši no pašvaldības. “Nītaures vidusskolai nākamā akreditācija jāiziet veiksmīgi. Tas nozīmē – komisijas vērtējumam par skolas mācību vidi nevar būt vērtējums “pietiekami”, tam jābūt vismaz “labi”,” prasību skolai formulēja pašvaldības vadītāja. Deputāti no Izglītības komitejas izbraukuma sēdē vaicāja konkrētas lietas – kā mainīsies materiāli tehniskā bāze, skolas telpu izmantošana, lai darbība būtu racionālāka. Tieši telpu noslogojums, tehniskais stāvoklis akreditācijas komisijas atzinumā novērtēts kā mūsdienu skolā nepie- tiekams. Tajā skaitā specifiska- jos mūzikas un mākslas priekšmetos.

Nītaures vidusskola atrodas varenā namā. Tas celts kā muižas pils. Telpu pārveidošana atbilstoši mūsdienu skolas prasībām te ir ierobežota. To atzīst arī deputāti. Taču viņi uzskata, ka pirmajai jārīkojas skolas administrācijai. Deputāti bija neapmierināti, ka skolas vadībai nav konkrēta plāna, ko tā prasīs no pašvaldības.

Domes priekšsēdētāja Elita Eglīte atzīst, ka pašvaldības politika skolas modernizēšanā vidusskolu Nītaurē ir apgājusi. Lieli līdzekļi investēti Drabešu, Līvu, Ieriķu, Zaubes skolās. Nītaures vidusskolā šādas investīcijas nav nonākušas. “Nītaures skolai vajadzīga renovācija, taču līdz šim pašvaldībā nespējam saprast vidusskolas vadības komandas, skolēnu vecāku un Nītaures sabiedrības attiecības, kā arī vēlmes vietējās skolas nākotnei,” pēc Amatas novada deputātu darba dienas Nītaurē sacīja domes priekšsēdētāja. “Sabiedrība grib, lai skola straujākiem soļiem ietu uz priekšu, tajā pat laikā eksāmenu rezultāti jau tagad ir labi. Tātad problēmas nav meklējamas tikai skolas darba vadībā. Taču Nītaurē esot, skolas vadībai vispirms ir jāiegūst sabiedrības atbalsts nākotnes iecerēm un tikai tad tā var vērsties pie pašvaldības ar nākotnes iecerēm, “ pārliecināta domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Amatas pašvaldībā visai konservatīva ir arī Amatas pamatskola, taču tā ir labā līmenī un skolēnu vecāku tik pieprasīta un vairāk par 97 audzēkņiem, nemaz nevar uzņemt. Tikmēr Nītaures vidusskolā prognozēts, ka 1. septembrī būs krietni mazāks audzēkņu skaits.