Ziņas

Redzeslokā

Dāvana abonentiem un valsts simtgadei

“Druva 2018”. Kalendārā nākamajam gadam iemūžināti pieminekļi, kas veltīti Brīvības cīņām, jo, pateicoties tām, nākamgad varēsim atzīmēt valsts simto gadadienu. Foto: Marta Martinsone-Kaša

Arī šogad laikraksts “Druva” saviem lasītājiem, kuri avīzi 2018. gadam abonēs vismaz janvārim, dāvinās sienas kalendāru. Kopu­mā šis būs jau septītais “Druvas” kalendārs, un vienmēr to esam centušies radīt īpašu jeb, kā tagad moderni teikt, ar pievienoto vērtību.

Ja pirmajos gados kalendāros publicējām ainavas no mūsu astoņiem novadiem, ko redakcijai piedāvāja vietējie foto meistari, pēdējos četrus gadus kalendāri tiek veltīti konkrētām tēmām, objektiem. Bijuši kalendāri ar novados esošajām baznīcām, muižām un pilīm, tiltiem, dabas objektiem, bet nākamā gada kalendārs būs veltīts valsts simtgadei, precīzāk – tiem, kuri cīnījās par šo valsti. Kalendārā varēs iepazīties ar pieminekļiem, kas veltīti Brīvī­bas cīņām, tajās kritušajiem.

“Šis ir mūsu devums, valsts jubileju gaidot, lai atcerētos Brīvī­bas cīņas, to dalībniekus,” saka SIA “Cēsu Druva” valdes priekšsēdētāja un laikraksta redaktore Andra Gaņģe. “Veidojot kalendāru, apzinājām, kādi pieminekļi brīvības cīnītājiem celti vēsturiskā Cēsu rajona astoņos novados līdz 1.pasaules karam. Fotogrā­fijās redzams, kā tolaik godināta Brīvības cīņās kritušo piemiņa, pieminekļi darināti vareni, iespaidīgi. Daudzviet pieminekļi uzcelti par iedzīvotāju saziedoto naudu. Interesanti, ka daļa no mūsu novados esošajiem pieminekļiem izdzīvoja arī padomju gadus, daudziem gan tika noņemti uzraksti, piemiņas vietas ieauga krūmos, taču paši monumenti saglabājās. Protams, daži pieminekļi tika novākti, uzspridzināti, taču pēc neatkarības atgūšanas atkal atjaunoti, vietās atgriezās arī pazudušie uzraksti, piemiņas vietas atkal tika izceltas no aizmirstības, sakoptas, labiekārtotas.”

Kalendārā pie katra attēla lasāms, kur piemineklis atrodas, kam veltīts, kā tapis, kas darinājis, no kā darināts, kad iesvētīts, atklāts, kad atjaunots. Uz kalendāra aizmugurējā vāka redzami arī divi piemiņas akmeņi, kas izveidoti un atklāti pēc neatkarības atjaunošanas, bet arī veltīti Brī­vības cīņām.

Stāstot par kalendāru veidošanu, A. Gaņģe norāda, ka redakcijai ir svarīgi dot šo pievienoto vērtību: “Ja katrā laikraksta numurā cenšamies stāstīt par aktu­ālo mūsu novados, arī kalendāros vēlamies informēt par vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu nozīmīgām vietām, objektiem, pievienojot arī īsas anotācijas, lai kalendārs kalpotu ne tikai tā galvenajam uzdevumam, bet būtu arī kā izziņas avots, lai būtu nozīme to aizsūtīt radiem ārzemēs, uzdāvināt bērniem un mazbērniem, kuri šādi var iepazīt vietas, ko ikdienā varbūt nav pamanījuši.”

Jāteic, ka pēdējos gados redakcija tiešām saņēmusi daudz labu vārdu par šiem kalendāriem. Cilvēki novērtē pievienoto vērtību un, tuvojoties gada nogalei, jautā, vai būs arī nākamā gada kalendāri. Nākamā gada janvāra abonenti kalendāru saņems past­kastītēs līdz ar laikrakstu, bet ikviens interesents kalendāru jau tagad var iegādāties redakcijas reklāmas daļā Gaujas ielā 8.
Atgādinām, ka tie, kuri būs “Druvu” abonējuši uz pusgadu un ilgāk, piedalīsies arī dažādu sadzīves preču loterijā, kas notiks janvāra otrajā pusē.