Ziņas

Sabiedrība

Dāvā zināšanas un laiku citiem

Jauniešu komanda. Anete Marta Goba (no labās), Emīlija Stapulone, Lita Drozde, Marko Luīss Horns, Kristīne Timofejeva un Laura Kubuliņa šovasar 20 bērniem uzdāvināja notikumiem un iespējām bagātu nedēļu.Foto: Sarmīte Feldmane

Priecīgi, šķiet nenogurdināmi, tādi sešas dienas bija Sarkanā Krusta Cēsu komitejas rīkotās nometnes dalībnieki no Cēsīm un Raunas. Par viņu dzīvesprieku gādāja organizācijas jaunieši.

“Pirms desmit gadiem kā jauniete iesaistījos Sarkanajā Krustā, piedalījos nometnēs, līdz sāku tās vadīt,” pastāsta nometnes vadītāja Laura Kubuliņa. Nedēļu nometnei viņa izbrīvēja no darba. Pārējie jaunieši, nometnes personāls, kā brīvprātīgie aktīvi piedalās Cēsu komitejas darbā. Markus Luīss Horns pastāsta, ka pašam iepriekš visādi gājis, bet iesaistīšanās organizācijā izmainījusi dzīvi. Lita Drozde pirms gadiem pati bijusi nometnes dalībniece, tagad jau vairākas vasaras ir rīkotāju komandā.

Šovasar nometne A.Bieziņa Raiskuma pamatskolā pulcēja 20 bērnus vecumā no deviņiem līdz 11 gadiem, viņus ieteica sociālais dienests no savu klientu ģimenēm. Ar viņiem darbojās jaunieši. “Atceros, cik satraukta biju nometnes pirmajā dienā, bet bija jauki, interesanti. Gribas, lai bērni te labi justos, lai viņiem būtu interesanti, piepildīts laiks, lai iegūst jaunus draugus,” saka Lita un piebilst, ka, šķiet, pirms gadiem bērni bija klusāki, tagad ir krietni atvērtāki.

Jauniešu komanda nopietni strādā, lai izdomātu, ko katru dienu nometnes dalībnieki darīs, ko jaunu iemācīsies. “Programmu, protams, izveidojam visai nedēļai, bet katru vakaru, pārrunājot, kāda bijusi diena, vērtējam, vai nākamajai nav kaut kas jāpamaina. Karstais laiks arī ieviesa korekcijas, vairāk ejam peldēties,” pastāsta nometnes vadītāja Laura.

Īpaša diena dalībniekiem bija brauciens uz jūru. Vismaz puse plašo ūdens klajumu redzēja pirmoreiz. “Vairāki bērni jau nometnē bijuši iepriekšējos gados, arī pie jūras, tad stāstīja citiem, kāda tā ir. Viņiem brauciens uz jūru ir notikums,” stāsta Kristīne Timo­fejeva. Tāpat kā sporta diena, mākslas diena un daudzās nodarbības. Par katru atbildību uzņēmies kāds jaunietis. “Nogurdināt bērnus, šķiet, nav iespējams, enerģijas pietiek no agra rīta līdz vēlam vakaram,” atzīst Marko Luīss.

Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova uzsver, ka jaunieši ir gatavi uzņemties atbildību, viņiem svarīgi, lai bērni nometnē iegūtu ko jaunu, lai saturīgi pavadītu laiku labvēlīgā, draudzīgā gaisotnē. Nometnes vadītāja Laura Kubuliņa atzīst: “Emocionāli brīžam nav viegli, jo katram nometnes dalībniekam ir savas problēmas. Gribas, lai bērni sajūt, ka var uzticēties. Sarunās viņi stāsta par sevi, jo zina, ka uzticētais paliks kā noslēpums. Ir svarīgi motivēt, mudināt darīt, iet uz priekšu.” Viņa vērtē, ka katra vasara parādā, kā sabiedrība mainās. “Tagad bērni uzdrīkstas vairāk darīt pretī, netrūkst strīdu, bet katra situācija tiek izrunāta un atrisināta,” teic Laura un uzsver, ka nometnes jauniešiem liels atbalst ir gan Sarka Krusta Cēsu komitejas vadība, gan nometnes medmāsa Liberte Šiceva. Šovasar viņa nometnē ir kā brīvprātīgā, jo iesaistījusies komitejas īstenotajā projektā “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”.

“Ar bērniem jāprot strādāt, katru nākamo gadu jūtam, kā mainās intereses. Nometne viņiem ir izraušanās no ikdienas. Atceros, kā pagājušajā vasarā kāds puika ļoti negribēja braukt mājās. Viņiem katram ir kas tāds, par ko sāp sirsniņa,” pārdomās dalās L.Sičeva un uzsver, ka brīvprātīgie jaunieši dara svētīgu darbu. Jaunieši savukārt uzsver Libertas atbalstu, padomu. “Liberta ir mūsu komandā,” saka Laura, bet seniore atgādina, ka esot kopā ar jauniešiem, arī pati kļūst jaunāka.
Nometnes pēdējā bija brīnumdiena. Dalībnieki gatavoja tradicionālo nometnes kūku, vārīja ugunskurā zupu, rakstīja cits citam vēstuli. “Pēc nometnes viņi turpina sazināties sociālajos tīklos ne tikai savā starpā, arī ar audzinātājām, kuras jau kļuvušas par draugiem Bērniem ir svarīgi, ka esam tikai nedaudz vecāki,” stāsta Laura, bet komitejas izpilddirektore M.Orlova atklāj, ka jau nākamajā dienā pēc nometnes saņēmusi ziņu no kāda puikas, kurš rakstījis, ka nākamgad arī grib būt nometnē, savukārt kāda mamma pateikusies, ka bērns nometnē daudz ieguvis.

Brīvprātīgie jaunieši atzina, ka arī nākamvasar labprāt strādātu nometnē. “Veidojas jauna komanda, ir aktīvi jaunieši, kuri gatavi uzņemties atbildību. Viņiem jāuzticas, jāļauj darboties, gūt pieredzi,”gandarīta M.Orlova un piebilst, ka Sarkanā Krusta Cēsu komiteja nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm rīko jau kopš 1997.gada. To vadību vienmēr uzņemas organizācijas jaunieši.

“Te ir interesanti, ar bērniem esam kļuvuši draugi. Viņi uzticas. Ja izdodas ieinteresēt, ar kaut ko aizraut, mums pašiem ir prieks un arī viņiem,” saka Anete Marta Goba, bet Emīlija Stapulone piebilst, ka labprāt arī nākamvasar būt brīvprātīgā nometnē. M.Orlova atgādina, ka Latvijas Sarkanais Krusts ir platforma jebkuram brīvprātīgajam, kurš vēlas palīdzēt, veltīt laiku un zināšanas citiem. “Īpaši svarīgi, ka sadarbojas paaudzes, tā gūstot pieredzi, iepazīstot cita pasaules redzējumu, problēmas, ikdienu,” saka M.Orlova.

Līdz šim nometnes rīkošanai bija finansiāls atbalsts no draugiem Norvēģijā, šogad ne. Tomēr komiteja neatlika nometnes rīkošanu, jo bērni to gaida, viņiem tā ir ļoti nepieciešama. Piedalīšanos nometnē bērniem līdzfinansē pašvaldība.