Ziņas

Sabiedrība

Daudzdzīvokļu namu īpašniekiem Siguldā vajadzēs nodrošināt atkritumu šķirošanas iespējas

Siguldas novada dome lēmusi, ka līdz 2019.gada 1.janvārim daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem māju pagalmos jāizvieto slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes, kā arī jānodrošina atkritumu šķirošanas iespējas, vēsta Siguldas novada pašvaldības informācija.

Atkritumu konteineru novietnes var veidot gan viena daudzdzīvokļu māja, gan vairākas kopā, taču ne vairāk kā viena kvartāla ietvaros. Slēgta tipa atkritumu konteineru novietnēs būs jānodrošina vieta gan nešķiroto, gan šķiroto atkritumu konteineriem – papīram, stiklam, plastmasai, metālam, kā arī bioloģiskajiem atkritumiem, ja sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts nav izvietots dzīvojamo ēku kvartāla robežās. Atkritumu konteineru novietnēm būs jāatrodas vismaz desmit metrus no dzīvojamās mājas logiem, vietā, kas ērti sasniedzama iedzīvotājiem un kur tām netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāju specializētais transports.

Par slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu ierīkošanu uz koplietošanas zemes ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, pēc tam to novietojums un būvniecība jāsaskaņo pašvaldības Būvvaldē, kur šobrīd bez maksas visiem interesentiem pieejami četri slēgta tipa atkritumu novietņu projekti.

Siguldā jau ir izveidotas vairākas noteikumiem atbilstošas atkritumu konteineru novietnes, piemēram, Nurmižu ielā 33, Institūta ielā 10 un Institūta ielā 5.

Jau vairākus gadus pašvaldība ar līdzfinansējumu līdz 90% apmērā atbalsta daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kuri vēlas sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, tostarp iebraucamos ceļus un stāvlaukumus, pagalmus un arī atkritumu konteineru novietnes. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem pašvaldībā līdz katra gada 1.oktobrim jāiesniedz pieteikums, tāme un projekts plānotajiem darbiem. Iesniegtos pieteikumus izvērtē pašvaldības speciālisti, un atbilstošas dokumentācijas gadījumā pašvaldības domes deputāti lemj par atbalstu iesniegtajiem labiekārtošanas darbiem.

Privātīpašumu īpašniekiem ir iespēja šķirotos atkritumus ievietot publiski pieejamos konteineros bez maksas – Siguldas novadā brīvi pieejamās vietās izvietoti 73 zaļi konteineri stiklam, 22 dzelteni konteineri plastmasai (PET pudelēm) un 12 zili konteineri papīram un kartonam. Tāpat šķirotos atkritumus bez maksas var nodot atkritumu šķirošanas laukumā “Zemdegas” Siguldas pagastā, kas atvērts otrdienās no plkst.14 līdz 16 un sestdienās no plkst.10 līdz 14.

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, Siguldas dzelzceļa stacijā uzstādīts atkritumu šķirošanas konteiners ar nodalījumiem plastmasas pudelēm, stiklam un papīram. Drīzumā šādu konteineru plānots uzstādīt arī Siguldas Sporta centrā un citviet pilsētā.

Lai veicinātu nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma samazināšanos, Siguldas novadā plānots uzlabot un papildināt šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ieviešot bioloģisko (pārtikas) atkritumu konteinerus un izbūvējot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, piemēram, koku lapām, zālei un augļiem.

Jaunajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu stāsies spēkā ar brīdi, kad atkritumu apsaimniekotājs – PSIA “Jumis” – būs ieviesis bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un izbūvējis zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu.