Ziņas

Sabiedrība

Dārzniecības ielā būs gājēju josla

Cer uz pārmaiņām. Juris Ojārs Beņķis rāda, ka Dārzniecības ielā nepieciešams izveidot joslu gājējiem, kas šeit jūtami uzlabotu drošības situāciju.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Par satiksmes situāciju Cēsīs, Dārzniecības ielā, ar iesniegumu Cēsu novada domē vērsās Juris Ojārs Beņķis, nosūtot vēstuli arī redakcijai. Tā sākas ar jautājumu – vai darīts viss iespējamais, lai risinātu bīstamo situāciju Dārzniecības ielā?

Viņš norāda, ka prasība radusies, ikdienā dzīvojot un pārvietojoties pa šo ielu gan kā gājējam, gan autobraucējam. Izklāstot novēroto situāciju, J.O.Beņķis raks­ta: “Nepārdomātas ceļa satiksmes organizācijas dēļ Dārzniecības ielā jau gadiem rodas bīstamas situācijas un tiek apdraudēta pilsētas iedzīvotāju drošība – autobraucēji pārkāpj 20 km/h ātruma ierobežojumu, bet gājēji izjūt maldīgu drošības sajūtu.”

Jāatgādina, ka savulaik šajā vienvirziena ielā bija noteikts ātruma ierobežojums 30 km/h, bet sakarā ar Rīgas ielas remontu tika uzstādīta zīme “Dzīvojamā zona”. Satiksmes noteikumi nosaka, ka dzīvojamajās zonās ar automašīnu nevar pārvietoties ātrāk par 20 kilometriem stundā, turklāt gājējiem un velosipēdistiem ir tiesības izmantot brauktuvi visā tās platumā. Tiesa, noteikts, ka gājēji un velosipēdisti nedrīkst traucēt braukšanu dzīvojamā zonā. Te gan jāpiebilst, ka šī zīme atrodas tikai vienā ielas galā, pie Pie­balgas ielas, bet no Raiņa ielas puses nākošie gājēji nav informēti, ka ielā darbojas šī ceļa zīme.

J. Beņķis, uzsver, ka ceļazīme uzstādīta neveikli, jo atrodas pārāk tuvu pagriezienam no Pie­balgas ielas: “Šoferiem, kuri iegriežas Dārzniecības ielā no kreisās puses, jāpievērš uzmanība pretim braucošajai satiksmei un gājējiem, bet šoferiem, kuri veic labo pagriezienu, zīme paslīd garām, pirms to paspēj ieraudzīt.”

Viņš norāda, ka konkrētajā ielā zīme nav iederīga: “Pabraucot 100 metrus lejā pa kalnu, paveras plats ceļš un zaļas pļavas – kāda te “Dzīvojamā zona”? Nav brīnums, ka šoferi apmulst (tie, kuri zīmi vispār ievērojuši) un ātri vien pārsniedz atļauto ātrumu.”

Papildus zīmei ielas sākumā tika uzlikts arī ātrumvalnis, bet tas piebremzē ātrumu tikai ielas sākumā, un turpinājumā ātrums atkal palielinās.

Norādot arī uz citām nepilnībām un problēmām, vēstules autors piedāvā risinājumu, proti, automašīnu satiksmi nodalīt no gājējiem: “Dārzniecības iela kādreiz bija divvirzienu iela, tāpēc tā ir pietiekami plata. Ideālā situācijā tiktu izbūvēta gājēju ietve ar drošības barjerām. Tomēr tas prasītu salīdzinoši daudz no novada budžeta, tāpēc vērts padomāt lētākus, bet drošības ziņā efektīvākus risinājumus.”

Minētā vēstule tika izskatīta Cēsu novada domes Transporta kustības organizācijas komisijā, uz kuru bija uzaicināts arī vēstules autors. Komisijai viņš stāstīja, ka nav galvenais, lai tiktu iespējami samazināts braukšanas ātrums, pats svarīgākais ir gādāt par gājēju drošību. Komisijā tika diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Kā zināms, šobrīd ielas sākumā vienā pusē ļauts novietot automašīnas. Pašvaldības būvvaldes arhitekts Jānis Zlaugotnis norādīja – ja ir vēlme izveidot zonu gājējiem, automašīnu stāvēšana vairs nebūs iespējama. Šajā ielā dzīvojošie mašīnas varētu turēt pagalmos, pārējiem nāksies meklēt stāvvietas citur.

Komisijas locekļi diskusijā vienojās, ka nepieciešams izveidot atsevišķu joslu gājējiem. Komu­nālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš norādīja, ka šajā ielā vajadzētu domāt par asfalta seguma sakārtošanu, jo esošā kārta ir ļoti plāna. Viņaprāt, varētu likt jaunu kārtu tikai braucamās daļas platumā, gājēju daļu atstājot pazeminātu, domājot par tās īpašu iezīmēšanu. Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Malcenieks gan uzsvēra, ka tas nav tik vienkārši, jo jāņem vērā finansiālās iespējas un vajadzību ielu sakārtošanā ir ļoti daudz.

Komisija nolēma vēl šogad mēģināt iezīmēt atsevišķu joslu gājējiem, uzstādīt ceļazīmi “Apstāties aizliegts” arī ielas kreisajā pusē, plānot ceļazīmi “Dzīvojamā zona” nomainīt atkal pret ātruma ierobežojošo zīmi “30”, kā arī noņemt ātrumvalni. Tāpat izskanēja ierosinājums vērsties pie Valsts policijas, lai tā biežāk pakontrolē, kā autovadītāji šajā ielā ievēro atļauto braukšanas ātrumu.

J. Beņķis pēc sēdes atzina, ka ir gandarīts par sēdes gaitu: “Gribējām tikt uzklausīti, un mūs uzklausīja. Bija redzams, pašvaldībā saprot, ka risinājums ir nepieciešams, un mūsu vēstule bija tikai kā papildu stimuls. Ļoti ceram, ka nolemtais tiks realizēts dzīvē. Mūsu interesēs nav apgrūtināt dzīvi šoferiem, bet atrast visiem derīgu risinājumu.”

Līdztekus šim jautājumam Transporta kustības organizācijas komisijā tika runāts arī par drošību citās ielās, no kuru iedzīvotājiem saņemti iesniegumi pēc prasības uzstādīt ātrumvaļņus vai zīmes “Dzīvojamā zona”. Komisija vienojās sanākt uz sēdi, kurā lemtu par šo jautājumu, analizējot kopējo situāciju pilsētā, nevis risinot katru jautājumu atsevišķi.