Ziņas

Sabiedrība

Darbu sāk jaunā Cēsu novada dome

Pirmā sēde. Jaunizveidotā Cēsu novada domē ievēlēti 19 deputāti, kuri pēc pirmās domes sēdes pulcējās uz kopīgu foto. Foto: Jānis Gabrāns

Uz pirmo domes sēdi 1. jūnijā sanāca jaunā Cēsu novada pašvaldības deputāti, lai ievēlētu domes priekšsēdētāju. Pārsteigumu nebija, ar pārliecinošu balsu vairākumu par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Rozenbergu no “Jaunās Vienotības”.

Atbilstoši likuma prasībām pirmo sēdi, kurā klātienē piedalījās visi 19 deputāti, vadīja Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekš­­­sēdētāja Līga Dzemido. Priekšsēdētāja postenim “Jaunās Vienotības” deputāts Juris Žagars izvirzīja J.Rozenberga kandidatūru, bet partijas “Latvijas attīstībai” deputāts Jānis Kārkliņš izvirzīja partijas biedri Elīnu Stapu­loni.

Lai arī katram kandidātam paredzētas piecas minūtes debatēm, deputāti rosināja tūlīt balsot. Tas notika aizklāti ar biļeteniem. Sa­skaitot balsis, tika paziņots, ka par J. Rozenbergu nobalsojuši 17 deputāti, par E. Stapuloni – divi. Vēlāk sarunā J. Rozenbergs “Dru­vai” atzina, ka nav gaidījis tik lielu atbalstu.

Jaunievēlētais domes priekšsēdētājs pateicās deputātiem par uzticēto mandātu, solot to attaisnot. Viņš atzina, ka gaidāmais darba cēliens būs izaicinošs, lai novada plašajā teritorijā saglabātu esošās labās lietas un veidotu jaunas, lai izveidotu vienotu attīstības telpu pilsētām un lauku reģioniem.

Viņš pauda gandarījumu, ka deputātu korpusā nodrošināta pārstāvniecība no visa jaunā Cēsu novada un ka deputātiem ir liela pieredze pašvaldību darbā, kas būs svarīgi nākamajos četros gados: “Man šī būs jauna pieredze, jo līdzšinējā Cēsu novadā katru ielu, katru laternu zināju no galvas, tagad nāksies daudz apgūt, uzzināt, saprast. Plānoju katru nedēļu doties uz kādu no apvienotajiem novadiem, lai iepazītos ar situāciju, ar iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, lai saprastu vietējo situ­āciju.”

Pēc pirmās sēdes tika izsludināts trīs stundu pārtraukumus, tad tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā skatāmo jautājumu loks bija plašs. Vispirms tika apstiprināts jaunās pašvaldības nolikums, kura izstrādē vairāku mēnešu garumā piedalījās daudzi speciālisti, arī visu apvienoto novadu deleģētie pārstāvji. Jautājuma izskatīšana aizņēma vairāk nekā 30 minūtes, jo deputāte E. Stapulone ieteica vairākus priekšlikumus, redakcionālus labojumus. Kādā brīdī gan deputāte Biruta Mežale jautāja, vai tad neviens no Priekuļu novada dokumenta izstrādē nav piedalījies, ja tagad ir tik daudz labojumu. Deputāts Laimis Šāvējs jautāja, vai nolikumā ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtie ieteikumi, uz ko J. Rozenbergs norādīja, ka lielākā daļa ņemti vērā.

Tad sekoja priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas. Atbilstoši jaunajam nolikumam priekšsēdētājam būs divi algoti pilna laika vietnieki.

Var teikt, ka “Jaunā Vienotība” pārņēma domes vadību, jo par vietniekiem tika ievēlēti šīs partijas saraksta deputāti Atis Egliņš – Eglītis, kurš Cēsu novada domē bija administrācijas vadītājs, un līdzšinējais Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins. Citi kandidāti netika izvirzīti. Abi saņēma 17 balsis par un divas – pret. Pret abiem balsoja E. Sta­pulone un H. Vents.
Atbilstoši jaunajam pašvaldības nolikumam no 1.jūlija līdzšinējo novadu vietā darbu turpinās pagastu apvienību pārvaldes, kas saglabās novadu nosaukumus. Pie­mēram, Pārgaujas apvienībā būs tie paši pagasti – Raiskums, Stalbe un Straupe -, kas līdzšinējā Pār­gaujas novadā.
Ārkārtas sēdē tika ievēlēti apvienību vadītāju pienākumu izpildītāji. Par Cēsu novada Amatas ap­vienības vadītāja pienākumu izpildītāju tika ievēlēta nu jau bijusī Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, par Jaun­pie­balgas -Dace Bišere – Val­­­d­e­mi­­e­re, bijušā novada izpilddirektore. Par Līgatnes apvienības vadītāja pienākumu izpildītāju – Anete Dzēr­ve, Līgatnes novada finanšu kontrolieri. Par Pārgaujas apvienības vadītāja pienākumu izpildītāju ap­stiprināta Maruta Drubiņa, Pār­gaujas novada izpilddirektore. Par Priekuļu novada apvienības vadītāja pienākumu izpildītāju apstiprināja Evitu Šī­ranti, kura šobrīd ir juriste Cēsu Dzīvokļu pārvaldē, savulaik bijusi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja. Par Vecpie­balgas apvienības vadītāja pienākumu izpildītāju Leldi Burdaju, Vecpiebalgas novada izpilddirektori.

Domes sēdē tika izskatīti arī citi jautājumi, viskarstākās debates bija par izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju. Šis amats tiek radīts no jauna, šobrīd paredzēts, ka viņš veiks funkcijas, ko līdz šim pildīja Cēsu novada administrācijas vadītājs. Lēmum­pro­jektā bija norādīts, ka pienākumu izpildītāju apstiprina domes priekšsēdētājs, bet vairāki deputāti vēlējās, lai arī šo kandidātu apstiprina dome. Uz deputātu jautājumu, kurš ieņems šo amatu, J. Rozenbergs atbildēja, ka to vēl nevar nosaukt, bet tuvākajās dienās tas būšot skaidrs. Tomēr deputāti vēlējās amatpersonu apstiprināt. Sēdē tika izsludināts pārtraukums, pēc tā J. Rozenbergs informēja, ka uz laiku, kamēr konkursa kārtībā tiks izvēlēts izpild­direktora vietnieks, par pienākumu izpildītāju iesaka apstiprināt Cēsu novada pašvaldības administrācijas padomnieci juridiskajos jautājumos Sigitu Zvirbuli. Šis piedāvājums tika apstiprināts vienbalsīgi.

Atgādinām, ka jaunā Cēsu novada domē desmit deputāti pārstāv partiju “Jaunā Vienotība”: Ēriks Bauers, Inga Cipe, Atis Egliņš- Eglītis, Erlends Geruļskis, Andris Melbārdis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Inese Suija- Markova, Ainārs Šteins, Juris Žagars.

Trīs mandāti ir Latvijas Zemnieku savienībai: Indriķis Putniņš, Laimis Šāvējs, Hardijs Vents; divi Vidzemes partijai: Ella Frīdvalde – Andersone un Andris Mihaļovs; divi partijai “Latvijas attīstībai”: Jānis Kārkliņš un Elīna Stapulone, pa vienam Nacionā­lajai apvienībai “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”, no kuras ievēlēts Guntis Gros­bergs, un arī partijai “Kustība “Par!””, “Progresīvie”, kuru pārstāvēs Ivo Rode.