Ziņas

Uzņēmējdarbība

Darbinieku rinda ir, bet nav, ko izvēlēties

Pašvaldību speciālistu alga nav konkurētspējīga. Cilvēks pastrādā, iegūst kompetenci un atrod labāk atalgotu darbu. Pašvaldības un valsts institūcijas daudziem šķiet iekārojamas darbavietas. Valda uzskats, ka tur var nopelnīt labu algu, ko vienmēr izmaksā laikā, vēl arī, protams, nodrošinātas sociālās garantijas. Ko vēl var vēlēties darba ņēmējs?

“Vai darbs pašvaldībā ir starp iekārojamiem, var diskutēt, bet tas nodrošina stabilitāti. Ikvienam tas ir svarīgi,” saka Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Novada pašvaldībā patlaban vakanču nav.

Likumā par pašvaldībām noteikts, ka izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Ne likums “Par pašvaldībām”, ne arī citi normatīvie akti pašlaik neuzliek par pienākumu rīkot konkursu uz pašvaldības darbinieku amata vietām. Pašvaldība pēc savas iniciatīvas ir tiesīga rīkot konkursus uz vakantajām amata vietām, bet tā nav likuma prasība. Taču obligāti atklāts konkurss ir jārīko, piemēram, uz bāriņtiesas locekļu un priekšsēdētāju amatiem.

“Mums nav nolikuma par darbinieku pieņemšanu, vadāmies pēc labas pārvaldības prakses principiem un, lai piesaistītu profesionālāku darbinieku, rīkojam konkursus,” stāsta Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs un atzīst, ka atrast profesionālu darbinieku nav viegli. Vairākkārt bija jārīko konkurss juriskonsulta amatam. Pieteicās vairāk nekā desmit pretendentu, diemžēl neviens neatbilda prasībām. “Kāda jēga aizpildīt amata vietu, ja darbinieks nespēj veikt pienākumus? Pašvaldībā ir konkurētspējīgs atalgojums, un alga ir jānopelna,” atgādina Hardijs Vents. Viņš arī nenoliedz, ka par profesionāliem darbiniekiem pašvaldības konkurē savā starpā. “Darbinieki veido karjeru, pieņem jaunus izaicinājumus. Mūsu bijusī juriste tagad strādā Siguldas pašvaldībā, pie mums darbiniece brauc no Valmieras,” pastāsta novada vadītājs un uzsver, ka konkurss ir iespēja iepazīt potenciālos darbiniekus un izraudzīties amatam piemērotāko.

Līgatnes novada pašvaldībā patlaban ir divas vakances – sociālais pedagogs vidusskolā un sociālais darbinieks Sociālajā dienestā. “Sociālo pedagogu meklējam jau otro gadu. Psiholoģiskās slodzes dēļ par sociālo darbinieku katrs strādāt nevar, atrast darbiniekus nav viegli,” stāsta pašvaldības kancelejas vadītāja Ilze Goba un piebilst, ka pēc ilgāka laika pašvaldībā sācis strādāt nekustamā īpašuma apsaimniekotājs. Vakance bija brīva gadu. Uz darbu novada domē daudzi darbinieki brauc no citiem novadiem.

Kancelejas vadītāja atzīst, ka darbinieki pašvaldībā dažādu iemeslu dēļ tomēr diezgan bieži mainās. “Būtisks iemesls ir alga. Pēdējoreiz tā tika paaugstināta pērn, šogad ne, kaut tika paaugstināta minimālā alga,” stāsta Ilze Goba un atzīst, ka diemžēl sabiedrība darbu pašvaldībā uzskata par vieglu, arī ne visi deputāti saprot tā sarežģītību, bet viņi jau lemj par strādājošo algām. Lai gan paredzēts, ka darbinieki drīkst saņemt prēmijas un piemaksas, tās maksātas netiek.

“Pašvaldība ir laba skola. Tie, kuri līdz šim tajā nav strādājuši, ļoti daudz apgūst, tiek apmaksāti arī kursi. Cilvēki iegūst kompetenci un atrod labāk atalgotu darbu, bet mēs meklējam citu vietā. Kad meklējām iepirkuma speciālistu, interesējās arī tādi, kuri darījuši šo darbu, bet, kad uzzināja, kāda alga, interese zuda,” pastāsta kancelejas vadītāja. Pašvaldībā ir izstrādāta kārtībā, kādā darbā tiek pieņemti darbinieki, ir komisija, kas viņus vērtē. Noteiktos amatos darbiniekus apstiprina dome.

“Konkursā uz kādu amatu parasti piesakās daudzi, bet nav, ko izvēlēties. Uz jurista amatu, piemēram, pieteicās pārdevēja. Ja grāmatvedis nav strādājis ar programmām, kas ir pašvaldībā, viņam ir ļoti daudz jāmācās. Daudzi neapzinās, ka nepietiek tikai ar profesionālām zināšanām, jābūt plašākam redzējumam. Šodien bez juridiskām un grāmatvedības zināšanām strādāt pašvaldībā nevar. Arī kultūras darbiniekiem šīs zināšanas ir vajadzīgas. Esam pieņēmuši darbā cilvēkus, kuri drīz vien saprot, ka slodze par lielu, un aiziet,” pārdomās dalās Ilze Goba un atklāj, ka diemžēl darbu pašvaldībā meklē daudzi tādi, kuri jau izmēģinājuši vairākas darba vietas, vai arī jaunie speciālisti, kuriem nav ne tikai profesionālās, bet arī dzīves pieredzes, toties prasības pret darba devēju ir ļoti augstas.

“No ikviena pašvaldības darbinieka tiek prasīta ļoti augsta kompetence, likumi, noteikumi, prasības mainās. Valsts institūcijas nosaka, ka pašvaldībā jābūt konkrētam speciālistam, kādai viņam jābūt izglītībai. Štatu saraksts kļūst aizvien garāks,” stāsta Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte un uzsver, ka darbs pašvaldībā kļūst aizvien grūtāks, sarežģītāks, atbildība palielinās. “Meklējam juristu. Viens pieteicās, gatavs strādāt, ja alga būs tūkstoš eiro uz rokas. Pēc neapliekamā minimuma samazināšanas algas darbiniekiem arī samazinājās. Paaugstināt darba samaksu nevaram atļauties, tāpat arī piešķirt kādus bonusus,” atklāj novada vadītāja. Viņa nenoliedz, ka pašvaldības cita no citas pārvilina zinošus darbiniekus. Tiek arī ieguldīts speciālistu izglītošanā.

“Cenšamies izaudzināt savus kadrus. Rīkojam konkursus, bet tie diemžēl ne vienmēr palīdz atrast piemērotu un kompetentu darbinieku. No dažiem nācās šķirties jau pārbaudes laikā,” pastāsta Elita Eglīte. Viņa atzīst, ka darbs pašvaldībā tikai no malas izskatās iekārojams.

Raunas novada pašvaldībā patlaban vakanču nav. Darbinieki atrasti arī uz noteiktu laiku. “Kvalificētu darbinieku atrast nav viegli. Saprotams, ka pieredze jāapgūst, un jaunie ir ieinteresēti mācīties,” saka pašvaldības izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko un uzsver, ka uz visiem amatiem vakances tiek izsludinātas, tad nerodas šaubas, kāpēc kurš pieņemts darbā.

“Pēdējā laikā visus, kuri pieteikušies, aicinām uz interviju, nevis pirmo atlasi veicam pēc CV. Sarunā var novērtēt cilvēka prasmes, zināšanas, personību,” stāsta izpilddirektore un piebilst, ka pašvaldībā tikai daži darbinieki nav novada iedzīvotāji. “Nevaram konkurēt ar lielākiem novadiem, pilsētām, kuras var piedāvāt lielāku atalgojumu. Mazā pašvaldībā vienam darbiniekam jāveic vairāku pienākumi,” atgādina Linda Zūdiņa – Sivko. Pēdējais konkurss bija uz lauku un uzņēmējdarbības konsultanta amatu. Pieteicās pieci pretendenti, tikai viens no cita novada.

Kopš pērnā gada par vakancēm pašvaldībās var uzzināt ne tikai domes mājaslapā, izdevumā, portālos, bet arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Tur arī norādīts, kādu algu darba devējs piedāvā.